Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Rumunsko

Tato stránka vám pomůže najít v Rumunsku soudního překladatele nebo tlumočníka


Jak najít v Rumunsku soudního překladatele nebo tlumočníka

Odkaz se otevře v novém okně.Rumunskou databázi schválených překladatelů a tlumočníků vlastní a spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Tato databáze obsahuje informace o překladatelích a tlumočnících schválených rumunským Ministerstvem spravedlnosti.

Tyto autorizované osoby poskytují překladatelské a tlumočnické služby na žádost:

 • Vrchní rady soudců a státních zástupců
 • Ministerstva spravedlnosti
 • Nejvyššího kasačního a trestního soudu
 • státního zastupitelství
 • Národního protikorupčního odboru
 • orgánů činných v trestním řízení
 • soudů
 • notářů
 • advokátů a
 • soudních exekutorů.

Zákon č. 178/1997 upravuje schvalování a odměnu tlumočníků a překladatelů, kteří poskytují služby orgánům činným v trestním řízení, soudům, notářům, advokátům, Ministerstvu spravedlnosti a ostatním subjektům vyjmenovaným výše.

Databáze překladatelů obsahuje informace od roku 2002 dodnes.

Je přístup do rumunské databáze překladatelů zdarma?

Následující informace jsou veřejnosti k dispozici zdarma:

 • jméno schváleného překladatele nebo tlumočníka,
 • jazyk nebo jazyky, pro které má překladatel nebo tlumočník oprávnění,
 • číslo osvědčení,
 • telefonní číslo.

Databáze dále obsahuje následující informace, které však nejsou veřejně přístupné:

 • osobní číselný kod,
 • poštovní adresu.

Jak vyhledat soudního tlumočníka v Rumunsku

V databázi lze vyhledávat podle následujících kritérií:

 1. jméno schváleného překladatele nebo tlumočníka,
 2. název příslušného odvolacího soudu (každý odvolací soud je pojmenován podle města, ve kterém sídlí). Jelikož je v Rumunsku 15 odvolacích soudů a každý má místní příslušnost k soudním věcem odpovídajícím konkrétním vnitrostátním správním oblastem, lze v praxi toto vyhledávací kritérium použít k vyhledání všech překladatelů v zeměpisné či správní oblasti, která odpovídá místní příslušnosti konkrétního soudu),
 3. jazyková kombinace (je-li zobrazen cizí jazyk, jsou služby v daném jazyce poskytovány v kombinaci s rumunštinou),
 4. číslo osvědčení,
 5. datum vypršení platnosti osvědčení (toto vyhledávání lze provést zadáním slova„Ordin“ („česky „vyhláška“) – normativní akt ministerstva spravedlnosti, kterým se ruší nebo odjímá oprávnění překladatele.

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 23/10/2020