Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Znajdź tłumacza przysięgłego - Rumunia

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu tłumacza sądowego w Rumunii.


Jak znaleźć tłumacza sądowego w Rumunii

Link otworzy się w nowym oknieRumuńska baza tłumaczy jest utrzymywana i prowadzona przez rumuńskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Baza ta zawiera informacje na temat tłumaczy pisemnych i ustnych posiadających uprawnienia nadane przez rumuńskie Ministerstwo Sprawiedliwości.

Osoby posiadające te uprawnienia wykonują tłumaczenia pisemne i ustne na zlecenie:

 • Najwyższej Rady Sądownictwa,
 • Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości,
 • prokuratury,
 • Krajowego Wydziału Antykorupcyjnego,
 • organów ścigania,
 • sądów,
 • notariuszy,
 • adwokatów oraz
 • komorników.

Kwestie dotyczące nadawania uprawnień tłumaczom ustnym i pisemnym, którzy świadczą usługi na rzecz organów ścigania, sądów, notariuszy, adwokatów, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz innych instytucji wymienionych powyżej, a także dotyczące ich wynagrodzenia, reguluje ustawa nr 178/1997.

Baza tłumaczy zawiera informacje obejmujące okres od 2002 r. do chwili obecnej.

Czy dostęp do rumuńskiej bazy tłumaczy jest bezpłatny?

Następujące informacje są dostępne bezpłatnie:

 • imię i nazwisko tłumacza,
 • język lub języki, w zakresie których tłumacz posiada uprawnienia,
 • numer uprawnienia,
 • numer telefonu.

Baza danych zawiera również następujące informacje, które nie są publicznie dostępne:

 • osobisty numer identyfikacyjny,
 • adres pocztowy.

Jak wyszukać tłumacza przysięgłego w Rumunii

Bazę danych można przeszukiwać według następujących kryteriów:

 1. nazwiska i imienia tłumacza posiadającego uprawnienia w zakresie tłumaczeń pisemnych lub ustnych;
 2. nazwy właściwego sądu apelacyjnego (nazwa każdego sądu apelacyjnego zawiera nazwę miejscowości, w której sąd ten ma siedzibę. Ponieważ w Rumunii działa 15 sądów apelacyjnych, z których każdy ma właściwość miejscową do rozpoznawania spraw na obszarze odpowiedniej jednostki podziału administracyjnego, to kryterium wyszukiwania można wykorzystać w praktyce do wyszukania wszystkich tłumaczy świadczących usługi w ramach jednostek geograficznych i administracyjnych, które odpowiadają właściwości miejscowej danego sądu);
 3. kombinacji językowych (jeżeli wyświetla się język obcy, chodzi o kombinację tego języka z językiem rumuńskim);
 4. numeru uprawnienia;
 5. daty ważności uprawnienia (informacje można wyszukiwać, wpisując wyraz „Ordin” (pol. zarządzenie), oznaczający instrument prawny wydawany przez Ministra Sprawiedliwości, na podstawie którego uprawnienia tłumacza zostają zawieszone lub cofnięte).

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 22/10/2020