Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Skotsko

V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.


Ve Skotsku v současné době neexistuje jednotná centralizovaná databáze tlumočníků nebo překladatelů. K dispozici však je řada decentralizovaných seznamů a registrů, včetně:

Hledáte-li právní pomoc s tlumočením či překlady, doporučujeme rejstřík Odkaz se otevře v novém okně.Skotské rady pro právní pomoc (Scottish Legal Aid Board – SLAB).

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Scottish Legal Aid BoardOdkaz se otevře v novém okně.National Register of Public Service Interpreters, Odkaz se otevře v novém okně.Association of Police and Court Interpreters, Odkaz se otevře v novém okně.Institute of Translation and Interpreting


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 04/05/2020