Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Find en autoriseret oversætter eller tolk - Skotland


I Skotland findes der i dag ikke én central database over tolke og oversættere. Man kan dog søge i en række decentrale registre og fortegnelser, såsom:

Hvis du søger retshjælp i forbindelse med tolkning og oversættelse, anbefales Link åbner i nyt vindueSLAB-registret

Relevante links

Link åbner i nyt vindueScottish Legal Aid BoardLink åbner i nyt vindueNational Register of Public Service Interpreters, Link åbner i nyt vindueAssociation of Police and Court Interpreters, Link åbner i nyt vindueInstitute of Translation and Interpreting


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 24/04/2019