Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Find en autoriseret oversætter eller tolk - Skotland

Dette land er i færd med at træde ud af EU.


I Skotland findes der i dag ikke én central database over tolke og oversættere. Man kan dog søge i en række decentrale registre og fortegnelser, såsom:

Hvis du søger retshjælp i forbindelse med tolkning og oversættelse, anbefales Link åbner i nyt vindueSLAB-registret

Relevante links

Link åbner i nyt vindueScottish Legal Aid BoardLink åbner i nyt vindueNational Register of Public Service Interpreters, Link åbner i nyt vindueAssociation of Police and Court Interpreters, Link åbner i nyt vindueInstitute of Translation and Interpreting


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 04/05/2020