Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Σκωτία

Η χώρα αυτή βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από την ΕΕ.


Επί του παρόντος, η Σκωτία δεν διαθέτει ενιαία κεντρική βάση δεδομένων διερμηνέων και μεταφραστών. Ωστόσο, μπορείτε να αναζητήσετε διερμηνέα ή μεταφραστή σε διάφορα αποκεντρωμένα μητρώα και καταλόγους, όπως:

Εάν αναζητείτε υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας στο πλαίσιο της παροχής νομικής συνδρομής, συνιστάται η χρήση του μητρώου του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροSLAB.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυμβούλιο Νομικής Συνδρομής της Σκωτίας (Scottish Legal Aid Board)Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕθνικό μητρώο διερμηνέων δημόσιας υπηρεσίας (National Register of Public Service Interpreters), Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΈνωση αστυνομικών και δικαστικών διερμηνέων (Association of Police and Court Interpreters), Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΊδρυμα διερμηνείας και μετάφρασης (Institute of Translation and Interpreting)


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2020