Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Leia õigustõlkija või õigustõlk - Šotimaa


Praegu Šotimaal ühtset keskset tõlkide ja tõlkijate andmebaasi ei ole. Selle asemel võite vajalikku tõlki või tõlkijat otsida mitmest eraldi registrist ja nimistust, sealhulgas järgmistest:

Kui te soovite saada tõlkimiseks tasuta õigusabi, soovitame kasutada Šotimaa Õigusabi Ameti registrit Lingil klikates avaneb uus akenSLAB.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenŠotimaa Õigusabi Amet, Lingil klikates avaneb uus akenavaliku teenistuse tõlkide riiklik register, Lingil klikates avaneb uus akenpolitsei- ja kohtutõlkide liit, Lingil klikates avaneb uus akenkirjaliku ja suulise tõlke instituut


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 24/04/2019