Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hitta en auktoriserad översättare eller tolk - Skottland


Skottland har i dagsläget ingen samlad central databas över tolkar och översättare, men du kan söka efter en tolk eller översättare i ett antal decentraliserade register och listor, t.ex. följande:

Om du söker rättshjälp för hjälp med översättning och tolkning rekommenderas den Länken öppnas i ett nytt fönsterskotska rättshjälpsmyndighetens (SLAB) register.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterScottish Legal Aid Board (SLAB)Länken öppnas i ett nytt fönsterNational Register of Public Service Interpreters, Länken öppnas i ett nytt fönsterAssociation of Police and Court Interpreters, Länken öppnas i ett nytt fönsterInstitute of Translation and Interpreting


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 24/04/2019