Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Швеция

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница шведски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Настоящият раздел ви помага да намерите лицензиран устен или писмен преводач в Швеция.


Какво представлява шведският регистър на устните и писмените преводачи?

Връзката отваря нов прозорецШведската база данни с лицензирани устни и писмени преводачи принадлежи на Връзката отваря нов прозорецшведската Агенция за правни, финансови и административни услуги (Kammarkollegiet) и се поддържа от нея.

Базата данни съдържа списък на сертифицирани устни и писмени преводачи, които имат лиценз единствено да превеждат от или на шведски език. Един и същ преводач може да бъде лицензиран за различни езици. Лицензираните устни преводачи могат да бъдат лицензирани да работят и в определена област на компетентност, напр. като устен преводач в съда и/или в областта на медицината.

Безплатен ли е достъпът до шведския регистър на устните и писмените преводачи?

Да, достъпът до шведската база данни с лицензирани устни и писмени преводачи не се заплаща.

Как да търся лицензиран устен или писмен преводач в Швеция?

Ако имате нужда от устен преводач, можете да търсите по език, специална област на компетентност, окръг (län) или фамилно име. Писмен преводач можете да търсите по език, окръг (län), фамилно име или номер на преводача.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 04/03/2013