Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Find en autoriseret oversætter eller tolk - Sverige

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: svensk er allerede oversat.

Her finder du hjælp til at finde en beskikket tolk eller translatør i Sverige.


Hvilke oplysninger indeholder det svenske tolke- og translatørregister?

Den Link åbner i nyt vinduesvenske database over beskikkede tolke og Link åbner i nyt vinduetranslatører ejes og vedligeholdes af Link åbner i nyt vindueKammarkollegiet.

Databasen indeholder en liste over beskikkede tolke og translatører, som udelukkende er beskikkede til at tolke og oversætte til og fra svensk. En person kan have beskikkelse til flere sprog. En beskikket tolk kan ligeledes være beskikket inden for et bestemt kompetenceområde som retstolk og/eller medicinsk tolk.

Er adgangen til den svenske tolke- og translatørdatabase gratis?

Ja, adgangen til den svenske database over beskikkede tolke og translatører er gratis.

Hvordan søger man efter en beskikket tolk eller translatør i Sverige?

Tolke kan søges på sprog, særlige kompetenceområder, lokalområde eller efternavn. Translatører kan søges på sprog, amt (län), efternavn eller translatørnummer.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 04/03/2013