Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Znajdź tłumacza przysięgłego - Szwecja

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: szwedzki

W niniejszej części przedstawiono informacje, które pomogą w znalezieniu tłumacza przysięgłego (ustnego lub pisemnego) w Szwecji.


Co zawiera szwedzki rejestr tłumaczy ustnych i pisemnych?

Link otworzy się w nowym oknieSzwedzką bazę tłumaczy przysięgłych ustnych i Link otworzy się w nowym okniepisemnych utrzymuje i prowadzi Link otworzy się w nowym oknieSzwedzka Agencja Służb Prawnych, Finansowych i Administracyjnych (Kammarkollegiet).

Baza danych zawiera listę tłumaczy przysięgłych (ustnych i pisemnych), którzy mają uprawnienia do wykonywania tłumaczeń z języka szwedzkiego i na język szwedzki wyłącznie. Dana osoba może być tłumaczem przysięgłym w zakresie większej liczby języków. Tłumacz przysięgły ustny może posiadać uprawnienia do pracy w zakresie określonego obszaru specjalizacji – jako tłumacz ustny sądowy lub tłumacz ustny medyczny.

Czy dostęp do szwedzkiej bazy tłumaczy ustnych i pisemnych jest bezpłatny?

Tak, dostęp do szwedzkiej bazy tłumaczy przysięgłych (ustnych i pisemnych) jest bezpłatny.

W jaki sposób znaleźć tłumacza przysięgłego (ustnego lub pisemnego) w Szwecji?

Tłumaczy ustnych można wyszukiwać według kryterium języka, obszaru specjalizacji, regionu (län) lub nazwiska. Tłumaczy pisemnych można wyszukiwać według kryterium języka, nazwiska lub numeru tłumacza.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 04/03/2013