Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Švédsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku švédčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti sa uvádzajú informácie ako nájsť súdneho tlmočníka alebo prekladateľa vo Švédsku.


Čo je švédsky register tlmočníkov a prekladateľov?

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠvédsku databázu súdnych tlmočníkovOdkaz sa zobrazí v novom okneprekladateľov vlastní a spravuje Odkaz sa zobrazí v novom okneŠvédska agentúra pre právne, finančné a administratívne služby (Kammarkollegiet).

Databázu tvorí zoznam certifikovaných tlmočníkov a prekladateľov, ktorí sú oprávnení tlmočiť alebo prekladať len zo alebo do švédskeho jazyka. Jeden tlmočník alebo prekladateľ môže mať oprávnenie na viacero rôznych jazykov. Oprávnený tlmočník môže mať oprávnenie aj na osobitnú oblasť pôsobnosti ako súdny tlmočník a/alebo tlmočník pre oblasť zdravotníctva.

Je prístup k švédskemu registru tlmočníkov a prekladateľov bezplatný?

Áno, prístup do švédskej databázy súdnych tlmočníkov a prekladateľov je bezplatný.

Ako vyhľadať súdneho tlmočníka alebo prekladateľa vo Švédsku?

Ak hľadáte tlmočníka, môžete ho vyhľadať podľa jazyka, oblasti odbornej špecializácie, správnej oblasti (län) alebo priezviska. Ak hľadáte prekladateľa, môžete ho vyhľadať podľa jazyka, správnej oblasti (län), priezviska alebo čísla prekladateľa.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 04/03/2013