Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Find en autoriseret oversætter eller tolk - Slovenien

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: slovensk er allerede oversat.

Dette afsnit giver et overblik over den slovenske oversætter- og tolkedatabase.


Hvad indeholder det slovenske oversætterregister?

Ministeriet for Retlige Anliggender og Offentlig Forvaltning fører et Link åbner i nyt vindueregister over statsautoriserede oversættere og tolke. I det slovenske retssystem sondres der ikke mellem tolke og oversættere i retlige spørgsmål. Alle statsautoriserede personer skal både kunne tolke og oversætte.

Er der gratis adgang til databasen over slovenske oversættere?

Ja, der er gratis adgang til databasen over slovenske oversættere.

Hvordan søger man efter en juridisk oversætter i Slovenien?

Det er muligt at søge i databasen over Link åbner i nyt vinduestatsautoriserede oversættere og tolke ud fra følgende søgekriterier:

  • navn
  • sprog
  • postnummer/by.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueStatsautoriserede oversættere og tolke


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 16/02/2018