Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Leia õigustõlkija või õigustõlk - Sloveenia

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: sloveeni keelon juba tõlgitud.

Sellel lehel antakse ülevaade Sloveenia tõlkijate ja tõlkide andmebaasist.


Mida Sloveenia tõlkide register pakub?

Sloveenia justiits- ja avaliku halduse ministeerium peab Lingil klikates avaneb uus akenvandetõlkide loendit. Sloveenia õigussüsteem ei erista kohtuasjade puhul tõlke ja tõlkijaid. Kõik vannutatud isikud peavad olema suutelised tegema nii suulist kui ka kirjalikku tõlget.

Kas juurdepääs Sloveenia tõlkide registrile on tasuta?

Jah, juurdepääs Sloveenia tõlkide registrile on tasuta.

Kuidas otsida õigustõlki Sloveenias?

Lingil klikates avaneb uus akenVandetõlkide andmebaasist on võimalik teha päringut järgmiste otsingukriteeriumite alusel:

  • nimi,
  • keel,
  • sihtnumber/linn.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenVandetõlgid


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 16/02/2018