Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hitta en auktoriserad översättare eller tolk - Slovenien

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: slovenski već su prevedeni.

Här får du en överblick över den slovenska databasen över översättare och tolkar.


Vad innehåller det slovenska översättarregistret?

Justitieministeriet förvaltar ett Länken öppnas i ett nytt fönster register över auktoriserade översättare och tolkar. I rättsliga sammanhang görs ingen skillnad mellan tolkar och översättare. Den som är auktoriserad måste kunna utföra såväl tolkning som översättning.

Är tillgången till det slovenska översättarregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången till den slovenska översättardatabasen är kostnadsfri.

Hur hittar man auktoriserade översättare eller tolkar i Slovenien

I databasen över Länken öppnas i ett nytt fönsterauktoriserade översättare och tolkar kan sökningar göras utifrån följande sökkriterier:

  • Namn.
  • Språk.
  • Postnummer / ort.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterAuktoriserade översättare eller tolkar


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 16/02/2018