Een gerechtsvertaler of -tolk vinden - Slovenië

Herstellen Opslaan in PDF-formaat

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Sloveens

Op deze pagina vindt u een overzicht van de Sloveense gegevensbank van vertalers en tolken.


Welke gegevens bevat het Sloveense vertalersregister?

Het ministerie van Justitie en Openbaar Bestuur onderhoudt een De link wordt in een nieuw venster geopend.register van beëdigde vertalers en tolken. Het Sloveense rechtssysteem maakt in het juridisch vakgebied geen onderscheid tussen tolken en vertalers. Alle beëdigde tolk-vertalers moeten zij zowel tolkdiensten als vertaaldiensten kunnen verrichten.

Is de toegang tot de gegevensbank van Sloveense vertalers kosteloos?

Ja, de toegang tot het Sloveense vertalersregister is kosteloos.

Hoe kan ik een juridisch vertaler vinden in Slovenië

U kunt op basis van de volgende zoekcriteria zoeken in de gegevensbank van De link wordt in een nieuw venster geopend.beëdigde vertalers en tolken:

  • naam;
  • taal;
  • postcode/stad.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Beëdigde vertalers en tolken


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 16/02/2018