Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sib traduttur legali jew interpretu - Slovenja

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna is-Sloven ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

 

Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Din it-taqsima tipprovdilek ħarsa ġenerali lejn il-bażi tad-dejta tat-tradutturi u l-interpreti tas-Slovenja.


X'joffri r-reġistru tat-tradutturi Sloven?

Il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Amministrazzjoni Pubblika jżomm Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDirettorju ta' Traduzzjonijiet u Interpretazzjonijiet Ġuramentati. Is-sistema ġuridika Slovena ma tiddistingwix bejn interpreti u tradutturi f'materji ġudizzjarji. Kull min ikun ħa l-ġurament irid ikun kapaċi jagħmel kemm l-interpretazzjoni u kemm it-traduzzjoni.

L-aċċess għall-bażi tad-dejta tat-tradutturi Sloveni huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess għall-bażi tad-dejta tat-tradutturi Sloveni huwa mingħajr ħlas.

Kif tagħmel tiftixa għal traduttur legali fis-Slovenja

Huwa possibbli li tagħmel tiftixa fil-bażi tad-dejta għal Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatradutturi u interpreti marbuta bil-ġurament li tkun ibbażata fuq il-kriterji tat-tiftix li ġejjin:

  • Isem
  • Lingwa
  • Kodiċi postali/belt.

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaTradutturi jew interpreti b'ġurament


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 16/02/2018