Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Словакия

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

 

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Настоящата страница ви предоставя кратък преглед на базите данни с писмени и устни преводачи в Словакия.


Каква информация може да бъде намерена в базата данни с преводачи на Словакия?

Базата данни с преводачи на Словакия предоставя информация за 824 заклети писмени преводачи и 901 заклети устни преводачи, която е налична само на словашки език. Връзката отваря нов прозорецБазата данни с преводачи се поддържа от Връзката отваря нов прозорецМинистерството на правосъдието на Словакия.

Достъпът до базата данни с преводачи на Словакия безплатен ли е?

Базата данни предоставя безплатен достъп и намиране на информация за заклети писмени и устни преводачи.

Какъв е начинът за намиране на заклет преводач в Словакия?

Информация за заклети преводачи може да бъде намерена в раздела с регистрите на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецМинистерството на правосъдието на Словакия.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецМинистерството на правосъдието на Словакия

Връзката отваря нов прозорецJASPI — база данни с правна информация


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 18/05/2020