Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Find en autoriseret oversætter eller tolk - Slovakiet

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: slovakisk er allerede oversat.

Dette afsnit giver et kort overblik over de slovakiske oversætter- og tolkedatabaser.


Hvad indeholder databasen over slovakiske oversættere?

Den slovakiske oversætterdatabase indeholder oplysninger om 824 retsoversættere og 901 retstolke; den foreligger kun på slovakisk. Link åbner i nyt vindueOversætterdatabasen vedligeholdes af Link åbner i nyt vinduedet slovakiske justitsministerium.

Er der gratis adgang til den slovakiske oversætterdatabase?

Databasen giver gratis adgang til at læse og hente oplysninger om retsoversættere og retstolke.

Hvordan søger man efter en retsoversætter i Slovakiet?

Oplysninger om retsoversættere kan findes i registerafsnittet på webstedet for Link åbner i nyt vindue det slovakiske justitsministerium.

Tilknyttede links

Link åbner i nyt vindueJustitsministeriet

Link åbner i nyt vindueJASPI–database med juridiske oplysninger


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 18/03/2019