Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ako nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka - Slovensko

Na tejto stránke sa uvádza stručný prehľad o databázach slovenských prekladateľov a tlmočníkov.


Aké informácie obsahuje databáza slovenských prekladateľov?

Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky obsahuje databázu slovenských tlmočníkov a prekladateľov a poskytuje informácie o 1252 prekladateľoch a 1214 tlmočníkoch, ktorí v zmysle zákona 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov získali oprávnenie na vykonávanie tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti a sú alebo boli zapísaní v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov obsahuje samostatný oddiel na zápis tlmočníkov a samostatný oddiel na zápis prekladateľov. Táto databáza je dostupná len v slovenskom jazyku.

Každý tlmočník a prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v príslušnom odbore podľa jazykov je oprávnený používať pri ústnom tlmočení alebo písomnom preklade identifikačné znaky vydané Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorými je preukaz tlmočníka/prekladateľa a úradná pečiatka tlmočníka/prekladateľa.

Je prístup do databázy prekladateľov bezplatný?

Prístup do databázy a vyhľadávanie prekladateľov a tlmočníkov sú bezplatné.

Ako nájsť súdneho prekladateľa na Slovensku?

Informácie o tlmočníkoch a prekladateľoch je možné nájsť v sekcii Registre na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstva spravodlivosti Slovenskej republiky, kde po zvolení si možnosti - Zoznamy vedené MS SR - Tlmočníci a prekladatelia príde k presmerovaniu na internetovú stránku Odkaz sa zobrazí v novom okneJASPI – databáza právnych informácií.

Prostredníctvom uvedenej stránky môžete online vyhľadávať kontaktné (prípadne iné) údaje týkajúce sa prekladateľov a tlmočníkov. Jednotlivých prekladateľov a tlmočníkov možno vyhľadávať podľa evidenčného čísla, jazyka, mena a priezviska, dňa zápisu, trvalého bydliska/sídla, kraja, okresu alebo podľa kombinácie týchto kritérií. Pri voľbe konkrétnej osoby zo zoznamu výsledkov vyhľadávania sa zobrazia podrobné informácie ako evidenčné číslo, kontaktné údaje, ponúkané jazyky a informácie o aktuálnom poistení zodpovednosti za škodu.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom okneJASPI – databáza právnych informácií


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 17/08/2017