Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hitta en auktoriserad översättare eller tolk - Slovakien

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till slovakiska är dock redan färdig.

Här hittar du en översikt över databaser med slovakiska översättare och tolkar.


Vad kan man hitta i den slovakiska databasen över översättare?

I den slovakiska databasen över översättare finns information om 824 rättsöversättare och 901 rättstolkar. Informationen finns bara tillgänglig på slovakiska. Länken öppnas i ett nytt fönsterDatabasen över översättare administreras av Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriet.

Är tillgången till databasen över översättare kostnadsfri?

Tillgången till information om rättsöversättare och rättstolkar och nedladdning av information är kostnadsfri.

Hur hittar man rättsöversättare i Slovakien?

Information om rättsöversättare finns i avsnittet om register på Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriets webbplats.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterJustitieministeriet

Länken öppnas i ett nytt fönsterRättsdatabasen JASPI


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 18/05/2020