Εξεύρεση διαμεσολαβητή

Εάν αποφασίσετε να προσφύγετε σε διαμεσολάβηση, θα συναντηθείτε με έναν διαμεσολαβητή – που είναι ανεξάρτητος και ουδέτερος τρίτος – ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει να συζητήσετε την υπόθεσή σας και να επιτύχετε συμφωνία.


Οι διαμεσολαβητές είναι εκπαιδευμένοι ώστε να βοηθούν τους ενδιαφερόμενους στην επίλυση των διαφορών τους. Ο διαμεσολαβητής θα συναντηθεί και με τις δύο πλευρές, θα εντοπίσει τα ζητήματα στα οποία δεν μπορείτε να συμφωνήσετε και θα σας βοηθήσει να επιτύχετε συμφωνία. Οι διαμεσολαβητές είναι ουδέτεροι και δεν υποστηρίζουν κανένα από τα μέρη της διαφοράς. Οι διαμεσολαβητές δεν είναι σύμβουλοι και δεν παρέχουν συμβουλές σχετικά με την προσωπική θέση σας. Συνήθως συνιστούν να εξασφαλίσετε νομικές συμβουλές παράλληλα με τη διαδικασία διαμεσολάβησης.

Η διαμεσολάβηση βοηθά ιδιαίτερα σε διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές και σε υποθέσεις απαγωγής παιδιών από τον ένα γονέα. Στις περιπτώσεις αυτές οι γονείς ενθαρρύνονται να αναλάβουν την ευθύνη των αποφάσεων που αφορούν την οικογένειά τους και να επιλύσουν τις μεταξύ τους διαφορές εξωδικαστικά. Συνεπώς, η διαμεσολάβηση μπορεί να δημιουργήσει εποικοδομητικό κλίμα για τη διεξαγωγή συζητήσεων και να εξασφαλίσει εντιμότητα στις μεταξύ των γονέων δοσοληψίες λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα του παιδιού.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εξεύρεση διαμεσολαβητή (π.χ. πρόσβαση σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης, κόστος και καθοδήγηση όσον αφορά τους διαμεσολαβητές ), επιλέξτε μια από τις σημαίες που παρατίθενται δεξιά.

Για να βρείτε διαμεσολαβητή ειδικευμένο στη διαμεσολάβηση διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.crossbordermediator.eu/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση, επισκεφθείτε τη σχετική ενότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση σε διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές επισκεφθείτε τη σχετική ενότητα.


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/10/2020

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Βέλγιο

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Αυτή η σελίδα της δικτυακής πύλης σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στο Βέλγιο.


Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στο Βέλγιο;

Για να βρείτε διαμεσολαβητή στο Βέλγιο, επισκεφθείτε τον ακόλουθο δικτυακό τόπο :

Ο δικτυακός τόπος περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες :

 • Παρουσίαση της διαμεσολάβησης
 • Ο διαμεσολαβητής
 • Η διεξαγωγή της διαμεσολάβησης
 • Μετά τη διαμεσολάβηση
 • Το κόστος της διαμεσολάβησης
 • Σύνδεσμος προς ένα φυλλάδιο διαμεσολάβησης (PDF)
 • Χρήσιμες διευθύνσεις και σύνδεσμοι.

Ο δικτυακός τόπος περιλαμβάνει επίσης τη γωνιά του επαγγελματία, η οποία περιέχει πληροφορίες για:

 • τα κριτήρια έγκρισης των διαμεσολαβητών
 • οδηγίες για την κατάθεση φακέλου προκειμένου να καταστεί κανείς εγκεκριμένος διαμεσολαβητής σύμφωνα με το νόμο της 21ης Φεβρουαρίου 2005
 • κατάλογο των εγγράφων που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση αναγνωρίσεως διαμεσολαβητή
 • τη βασική και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση
 • τον κώδικα συμπεριφοράς του εγκεκριμένου διαμεσολαβητή
 • τη διαχείριση των καταγγελιών.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Πώς μπορώ να αναζητήσω διαμεσολαβητή στο Βέλγιο;

Μπορείτε να αναζητήσετε διαμεσολαβητή στο Βέλγιο από τον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκατάλογο διαμεσολαβητών με τα ακόλουθα κριτήρια :

 • διαμέρισμα,
 • επάγγελμα,
 • τομέας παρέμβασης,
 • ομιλούμενη γλώσσα,
 • επώνυμο.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακή δημόσια υπηρεσία Δικαιοσύνης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιαμεσολάβηση: μια εναλλακτική λύση αντί για το δικαστήριο

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚατάλογος διαμεσολαβητών

 


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/08/2019

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Βουλγαρία

Στο παρόν τμήμα μαθαίνετε πώς μπορείτε να βρείτε διαμεσολαβητή στη Βουλγαρία.


Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στη Βουλγαρία

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Δικαιοσύνης τηρεί το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροενιαίο μητρώο διαμεσολαβητών.

Το μητρώο αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα :

 • Προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που εγγράφονται ως διαμεσολαβητές - εκπαίδευση, ομιλούμενες γλώσσες και πρόσθετα προσόντα στον τομέα της διαμεσολάβησης
 • Πληροφορίες όσον αφορά την επαφή με το διαμεσολαβητή - διεύθυνση γραφείου, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση

Πέραν αυτών το Υπουργείο Δικαιοσύνης τηρεί μητρώο των οργανισμών που έχουν εγκριθεί ώστε να παρέχουν Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκατάρτιση στους διαμεσολαβητές.

Οι εγγραφές στο μητρώο βασίζονται στις εξής πράξεις :

 • Νόμο περί διαμεσολαβήσεως
 • Κανονισμό αριθ. 2 της 15ης Μαρτίου 2007 (εκδόθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης), που θεσπίζει τους όρους και τη διαδικασία έγκρισης οργανισμών οι οποίοι παρέχουν κατάρτιση στους διαμεσολαβητές   τις απαιτήσεις της κατάρτισης   τη διαδικασία εγγραφής, διαγραφής και οριστικής απαλοιφής διαμεσολαβητών από το ενιαίο μητρώο και τους διαδικαστικούς και δεοντολογικούς κανόνες που πρέπει να διέπουν τη συμπεριφορά των διαμεσολαβητών.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο βουλγαρικό μητρώο διαμεσολαβητών;

Υπάρχει δωρεάν πρόσβαση στο ενιαίο μητρώο διαμεσολαβητών της Βουλγαρίας μέσω του ιστοτόπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τα πρόσωπα και οι οργανισμοί που επιθυμούν να περιληφθούν στο μητρώο των οργανισμών που παρέχουν κατάρτιση σε θέματα διαμεσολάβησης πρέπει να καταβάλουν τέλος.

Πώς μπορώ να αναζητήσω διαμεσολαβητή στη Βουλγαρία;

Στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα βρείτε πλήρη κατάλογο των προσώπων που έχουν κατάρτιση και άδεια ώστε να ενεργούν ως διαμεσολαβητές στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας. Μπορείτε να αναζητήσετε διαμεσολαβητές κατά τόπο κατοικίας και τομέα διαμεσολάβησης (λ.χ. σε εμπορικά, επιχειρησιακά ή οικογενειακά θέματα).

Υπάρχουν πληροφορίες όσον αφορά την επαφή, που περιλαμβάνουν τον αριθμό τηλεφώνου και την ηλεκτρονική διεύθυνση. Μπορείτε να έλθετε σε επαφή με υπαλλήλους του μητρώου για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/03/2020

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Τσεχική ∆ηµοκρατία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση τσεχικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η παρούσα ενότητα της πύλης σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στην Τσεχική Δημοκρατία.


Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στην Τσεχική Δημοκρατία;

Μπορείτε να αναζητήσετε στοιχεία επικοινωνίας με τους διαμεσολαβητές που απασχολούνται στην Τσεχική Δημοκρατία σε διάφορους δικτυακούς τόπους, πληκτρολογώντας τον όρο αναζήτησης «διαμεσολάβηση». Κατάλογος διαμεσολαβητών της Τσεχικής Ένωσης Διαμεσολαβητών δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της εν λόγω οργάνωσης. Κατάλογος διαμεσολαβητών και δικηγόρων δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του Τσεχικού Δικηγορικού Συλλόγου, ενώ στοιχεία επικοινωνίας δημοσιεύονται και στον δικτυακό τόπο της Ένωσης Διαιτησίας και Διαδικασιών Διαμεσολάβησης της Τσεχικής Δημοκρατίας. Στοιχεία επικοινωνίας με την Υπηρεσία Αναστολών και Διαμεσολάβησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο των πρωτοδικείων, δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας. Σύντομα θα δημοσιευθεί κατάλογος των διαμεσολαβητών που έχουν εγγραφεί βάσει του νόμου 202/2012 περί διαμεσολάβησης, τον οποίο τηρεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο διαμεσολαβητών;

Ναι, η πρόσβαση στο μητρώο διαμεσολαβητών παρέχεται δωρεάν.

Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στην Τσεχική Δημοκρατία;

Μπορείτε να αναζητήσετε στοιχεία επικοινωνίας με τους διαμεσολαβητές που απασχολούνται στην Τσεχική Δημοκρατία σε διάφορους δικτυακούς τόπους, πληκτρολογώντας τον όρο αναζήτησης «διαμεσολάβηση».


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/09/2020

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Δανία


Προς το παρόν, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον τρόπο εξεύρεσης διαμεσολαβητή στη Δανία.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/08/2019

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Γερµανία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η παρούσα ενότητα σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στη Γερμανία.


Πώς μπορώ να βρω έναν διαμεσολαβητή στη Γερμανία;

Επί του παρόντος, διάφορες επαγγελματικές ενώσεις βοηθούν τα μέρη που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν διαμεσολαβητή.

Ακολούθως αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες μεγαλύτερες ενώσεις:

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Ναι, η πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων διαμεσολαβητών παρέχεται δωρεάν.

Πώς μπορώ να αναζητήσω διαμεσολαβητή στη Γερμανία;

Μπορείτε να αναζητήσετε έναν διαμεσολαβητή με κριτήρια το όνομα, τον τομέα εμπειρογνωμοσύνης ή τον ταχυδρομικό κώδικα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακή Ένωση Οικογενειακής Διαμεσολάβησης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακή Ένωση Διαμεσολάβησης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΓερμανική Ομοσπονδιακή Ένωση Διαμεσολάβησης σε οικονομικό και εργασιακό περιβάλλον

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚέντρο Διαμεσολάβησης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΈνωση Γερμανών Δικηγόρων


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/08/2019

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Εσθονία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η ενότητα αυτή θα σας βοηθήσει στην εξεύρεση διαμεσολαβητή στην Εσθονία.


Προς το παρόν η Εσθονία δεν διαθέτει εθνικό δικτυακό τόπο ή βάση δεδομένων σχετικά με διαμεσολαβητές. Κατ’ εφαρμογή του νόμου περί συμβιβασμού, οποιοσδήποτε πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο μπορεί να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής. Δεν υπάρχει κρατικός μηχανισμός παρακολούθησης των δραστηριοτήτων των διαμεσολαβητών.

Σύμφωνα με το νόμο περί συμβιβασμού, τα εξής πρόσωπα μπορούν να γίνουν διαμεσολαβητές:

 1. φυσικό πρόσωπο στο οποίο τα μέρη ανέθεσαν να διεξαγάγει τη διαδικασία συμβιβασμού και να συνδράμει στην επίλυση της διαφοράς. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να ενεργήσει μέσω ενός νομικού προσώπου με το οποίο διατηρεί εργασιακή ή άλλη συμβατική σχέση.
 2. δικηγόρος - ο κατάλογος των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου της Εσθονίας διατίθεται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο του
 3. συμβολαιογράφος - κατάλογος των συμβολαιογραφικών γραφείων διατίθεται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου.
 4. στην περίπτωση που ορίζεται στο νόμο περί συμβιβασμού, όργανο συμβιβασμού της κεντρικής διοίκησης ή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ορισμένες διαφορές που σχετίζονται με δικαιώματα δημιουργού (πρβλ. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμο περί δικαιωμάτων δημιουργού) επιλύονται από επιτροπή εμπειρογνωμόνων σε θέματα δημιουργού, η οποία έχει το ρόλο του διαμεσολαβητή. Η εν λόγω επιτροπή συστάθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Παρόλο που η έννοια του «διαμεσολαβητή» (ombudsman) δεν συναντάται στο νόμο περί του Επιτρόπου Δικαιοσύνης, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης εκτελεί επίσης καθήκοντα διαμεσολαβητή, ελέγχοντας κατά πόσο τα κυβερνητικά όργανα σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων, καθώς και τις αρχές της καλής διακυβέρνησης, και ελέγχοντας επίσης τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους ιδιωτικούς οργανισμούς που εκτελούν δημόσια καθήκοντα. Από το 2011 ο Επίτροπος Δικαιοσύνης εκτελεί επίσης καθήκοντα διαμεσολαβητή για τους ανηλίκους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται επίσης στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο του Επιτρόπου Δικαιοσύνης.

Η επίλυση συλλογικών εργατικών διαφορών υπόκειται στην αρμοδιότητα του Εθνικού Διαμεσολαβητή, ενώ περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τις ακόλουθες μη κυβερνητικές οργανώσεις:

 • H Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕσθονική Ένωση Διαμεσολαβητών παρέχει σχετική πληροφόρηση στα εσθονικά και στα αγγλικά. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροAnneli Liivamägi.
 • Η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕσθονική Ένωση για την Παιδική Πρόνοια είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που υποστηρίζει τα δικαιώματα των παιδιών. Μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων της, παρέχει συμβουλές σε γονείς που επιθυμούν να χωρίσουν ενθαρρύνοντάς τους να καταφύγουν στη διαδικασία του συμβιβασμού προκειμένου να προστατέψουν τα συμφέροντα των παιδιών τους. Η Ένωση οργανώνει επίσης σεμινάρια κατάρτισης στον τομέα της οικογενειακής διαμεσολάβησης.
 • H Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕσθονική Ένωση Ασφαλίσεων έχει θεσπίσει ασφαλιστικό διαμεσολαβητή για τη διευθέτηση των διαφορών μεταξύ κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων και ασφαλιστών ή ασφαλιστικών πρακτόρων.

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/04/2019

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Ιρλανδία


Στην Ιρλανδία δεν υπάρχει βάση δεδομένων με διαμεσολαβητές. Ωστόσο, μπορείτε να βρείτε διαμεσολαβητές μέσω των ακόλουθων ιδιωτικών φορέων.

Βλ. ενότητα «Διαμεσολάβηση στην Ιρλανδία»Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.citizensinformation.ie/en/search/?q=mediation


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/11/2019

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Ελλάδα

Η παρούσα ενότητα σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στην Ελλάδα.


Πώς μπορώ να βρω έναν διαμεσολαβητή στην Ελλάδα;

Πίνακες διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών, αλλά και πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, μπορεί να ανευρεθούν στην ιστοσελίδα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιαμεσολάβηση.

Περαιτέρω, στον δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυνηγόρου του Καταναλωτή παρέχονται πληροφορίες στο ευρύτερο κοινό σχετικά με την εναλλακτική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Ναι, η πρόσβαση στους ως άνω δικτυακούς τόπους παρέχεται δωρεάν.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Δικαιοσύνης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυνήγορος του Καταναλωτή

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕλληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/08/2020

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Ισπανία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ισπανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Το παρόν τμήμα της πύλης σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στην Ισπανία.


Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στην Ισπανία

Ο νόμος 5/2012 περί διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ορίζει ότι ο διαμεσολαβητής πρέπει να διαθέτει επίσημο δίπλωμα πανεπιστημίου ή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και ειδική κατάρτιση για την άσκηση της διαμεσολάβησης, την οποία αποκτά με την παρακολούθηση ενός ή περισσότερων ειδικών μαθημάτων που διδάσκονται από κατάλληλα διαπιστευμένα ιδρύματα. Τα προσόντα αυτά ισχύουν για την άσκηση της δραστηριότητας του διαμεσολαβητή οπουδήποτε στην εθνική επικράτεια.

Ορισμένες αυτόνομες κοινότητες αναφέρονται, μέσω των νόμων και των εκτελεστικών κανονισμών που θεσπίζουν, στην απαραίτητη κατάρτιση για την άσκηση της διαμεσολάβησης σε οικογενειακές υποθέσεις. Γενικά, ο διαμεσολαβητής απαιτείται να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου, τουλάχιστον μέσου επιπέδου, και επιπλέον να έχει παρακολουθήσει ειδική, πρακτική κυρίως, κατάρτιση σε θέματα διαμεσολάβησης διάρκειας από 100 έως 300 ώρες.

Ειδική κατάρτιση σε θέματα διαμεσολάβησης παρέχεται συνήθως από πανεπιστήμια και επαγγελματικούς συλλόγους, όπως ο Σύλλογος Ψυχολόγων ή ο Δικηγορικός Σύλλογος.

Δεν υπάρχει ενιαίο μητρώο διαμεσολαβητών. Εύρεση εξειδικευμένου διαμεσολαβητή μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους:

 • Σε ποινικές διαφορές, οι διάδικοι πρέπει να ζητήσουν από το δικαστήριο να τους ορίσει διαμεσολαβητή.
 • Σε εργατικές διαφορές, ο διαμεσολαβητής επιλέγεται ενίοτε από κατάλογο διαμεσολαβητών του αντίστοιχου οργανισμού.
 • Σε οικογενειακές διαφορές, ο διαμεσολαβητής ορίζεται από τον φορέα που συνεργάζεται με το δικαστήριο, αν και παρέχεται η δυνατότητα οι διάδικοι να προσφύγουν σε επαγγελματία διαμεσολαβητή της επιλογής τους.
 • Διαμεσολαβητή σε οικογενειακές διαφορές μπορεί να αναζητήσει κανείς μέσω διαφόρων επαγγελματικών συλλόγων οι οποίοι τηρούν μητρώο ή κατάλογο διαμεσολαβητών, όπως οι κατά τόπους Δικηγορικοί Σύλλογοι, οι Σύλλογοι Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών ή Εκπαιδευτικών.

Οι αυτόνομες κοινότητες έχουν αναθέσει την τήρηση των καταλόγων στους Συλλόγους.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Εθνικό μητρώο δεν υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στους καταλόγους των Συλλόγων παρέχεται δωρεάν.

Πώς μπορώ να αναζητήσω διαμεσολαβητή στην Ισπανία;

Ο πολίτης μπορεί να απευθύνεται στον αντίστοιχο επαγγελματικό σύλλογο για να λάβει πληροφορίες σχετικά με τους εγγεγραμμένους διαμεσολαβητές.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/03/2020

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Γαλλία

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γαλλικά


Επί του παρόντος, η Γαλλία δεν διαθέτει βάση δεδομένων διαμεσολαβητών.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/09/2015

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Ιταλία


Αυτή τη στιγμή, δεν υφίσταται δημόσιος κατάλογος διαμεσολαβητών.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιεύει τακτικά κατάλογο των οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης, στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι οι διάφοροι διαμεσολαβητές.

Μπορείτε να πληροφορηθείτε επακριβώς τα ονόματα των διαμεσολαβητών που είναι εγγεγραμμένοι σε κάθε οργανισμό που παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης, ζητώντας συγκεκριμένες πληροφορίες από την υπηρεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο των οργανισμών αυτών, μέσω του δικτυακού τόπου: (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.giustizia.it/).


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/02/2020

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Κύπρος


Πως να βρείτε μεσολαβητή στην Κύπρο

Βλέπε Διαμεσολάβηση στην Κύπρο.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/07/2019

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Λεττονία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.


Για Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπληροφορίες επικοινωνίας με μη κυβερνητικές οργανώσεις διαμεσολάβησης στη Λεττονία βλέπε τον δικτυακό τόπο σχετικά με τη διαμεσολάβηση.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιαμεσολάβηση στη Λεττονία


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/06/2020

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Λιθουανία

Η Λιθουανία δεν διαθέτει κεντρικό φορέα αρμόδιο για τη διαμεσολάβηση. Οι εργασίες σύστασης συναφούς φορέα θα ξεκινήσουν μόλις εφαρμοστεί η οδηγία 2008/52/ΕΚ.


Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στη Λιθουανία

Στη Λιθουανία είναι δυνατή τόσο η δικαστική όσο και η εξωδικαστική διαμεσολάβηση. Υπηρεσίες εξωδικαστικής διαμεσολάβησης παρέχονται συνήθως από δικηγόρους.

Η δικαστική διαμεσολάβηση αποτελεί διαδικασία επίλυσης διαφορών η οποία αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους διαδίκους υποθέσεων αστικού δικαίου να επιλύσουν ειρηνικά τη διαφορά τους μέσω ενός ή περισσότερων διαμεσολαβητών (ενδιάμεσων).

Η δικαστική διαμεσολάβηση πραγματοποιείται από τους διαμεσολαβητές. Πρόκειται για ειδικά καταρτισμένους δικαστές, δικαστικούς βοηθούς ή άλλα κατάλληλα ειδικευμένα πρόσωπα, τα ονόματα των οποίων έχουν περιληφθεί στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκατάλογο των διαμεσολαβητών. Κατά τη συνεδρίασή του στις 28 Ιανουαρίου 2011, το Δικαστικό Συμβούλιο συμφώνησε ότι η δικαστική διαμεσολάβηση σε αστικές υποθέσεις θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο σύνολο των Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικαστηρίων της Λιθουανίας και ότι η εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να είναι διαθέσιμη ανεξαρτήτως περιφέρειας.

Η δικαστική διαμεσολάβηση είναι υπηρεσία που παρέχεται δωρεάν. Επιπλέον, η επιλογή της δικαστικής διαμεσολάβησης για την επίλυση αστικής διαφοράς εξοικονομεί πολύ κόπο και χρόνο που ειδάλλως χάνονται σε δικαστικές διαμάχες. Εξοικονομούνται επίσης χρήματα, δεδομένου ότι επιστρέφεται το 75% των δικαστικών εξόδων, όταν η δικαστική διαμεσολάβηση καταλήξει σε φιλικό διακανονισμό.

Πρόταση για παραπομπή υπόθεσης αστικού δικαίου σε δικαστική διαμεσολάβηση μπορεί να γίνει από τον προεδρεύοντα δικαστή. Καθένας από τους διαδίκους της υπόθεσης μπορεί να εκφράσει σχετική επιθυμία. Κατά την παραπομπή διαφοράς σε δικαστική διαμεσολάβηση, ο δικαστής εξηγεί στους διαδίκους την έννοια της διαδικασίας δικαστικής διαμεσολάβησης. Ο διορισμός ή η αντικατάσταση διαμεσολαβητή αποφασίζεται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, από τον επικεφαλής του τμήματος αστικών υποθέσεων του δικαστηρίου ή από δικαστή που ορίζουν οι ανωτέρω. Εάν κριθεί απαραίτητο, μπορούν να διοριστούν δύο διαμεσολαβητές. Κατά τον διορισμό διαμεσολαβητή, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των διαδίκων που υποβάλλουν την αίτηση ή συναινούν στην παραπομπή της διαφοράς σε δικαστική διαμεσολάβηση.


Μόνον οι διάδικοι της υπόθεσης, τρίτα μέρη και οι εκπρόσωποί τους μπορούν να συμμετέχουν σε δικαστική διαμεσολάβηση. Άλλα πρόσωπα η συμμετοχή των οποίων ενδέχεται να συμβάλει στην επίλυση της διαφοράς μπορούν επίσης να προσθέσουν τα ονόματά τους στην αίτηση ή συναίνεση είτε του ενός είτε του άλλου διαδίκου. Κατά τη διαδικασία δικαστικής διαμεσολάβησης δεν τηρούνται πρακτικά.

Οι διαδικασίες δικαστικής διαμεσολάβησης μπορούν να περατωθούν, εάν οι διάδικοι καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με το αντικείμενο της διαφοράς και υπογράψουν δικαστικό συμβιβασμό, ο οποίος στη συνέχεια εγκρίνεται από τον προεδρεύοντα δικαστή.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/10/2019

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Λουξεµβούργο

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η σελίδα αυτή της δικτυακής πύλης σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στο Λουξεμβούργο.


Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στο Λουξεμβούργο;

Οι μεσολαβητές των ακόλουθων ιδιωτικών οργανισμών διαχειρίζονται μητρώο διαμεσολαβητών :

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Ναι, η πρόσβαση στο μητρώο διαμεσολαβητών παρέχεται δωρεάν.

Πώς μπορώ να αναζητήσω διαμεσολαβητή στο Λουξεμβούργο;

Μπορεί κανείς να αναζητήσει διαμεσολαβητή συμβουλευόμενος τον κατάλογο διαμεσολαβητών που διαχειρίζονται οι ακόλουθοι ιδιωτικοί οργανισμοί:

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΈνωση διαμεσολάβησης και εγκεκριμένων διαμεσολαβητών του Λουξεμβούργου

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚέντρο διαμεσολάβησης του Δικηγορικού Συλλόγου του Λουξεμβούργου

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚέντρο διαμεσολάβησης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚέντρο κοινωνικής και οικογενειακής διαμεσολάβησης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Δικαιοσύνης


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/12/2018

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Ουγγαρία

Η παρούσα ενότητα σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στην Ουγγαρία.


Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στην Ουγγαρία;

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομητρώο διαμεσολαβητών (közvetítők adatbázisa) διατίθεται στον δικτυακό τόπο του υπουργείου Δικαιοσύνης και Επιβολής του Νόμου (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium).

Στους χρήστες παρέχονται οι ακόλουθες γενικές πληροφορίες:

 • Γενικές πληροφορίες για τις διαμεσολαβητικές δραστηριότητες
 • Πληροφορίες για τους διαμεσολαβητές
 • Πληροφορίες για νομικά πρόσωπα που απασχολούν διαμεσολαβητές
 • Διευθύνσεις, προσόντα, γλωσσικές δεξιότητες, εμπειρία και κομητείες δραστηριοποίησης των διαμεσολαβητών.

Στον δικτυακό τόπο παρέχονται επίσης έντυπα εγγραφής για διαμεσολαβητές και νομικά πρόσωπα που απασχολούν διαμεσολαβητές.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Ναι, η πρόσβαση είναι δωρεάν και δεν ισχύουν περιορισμοί.

Πώς μπορώ να αναζητήσω διαμεσολαβητή στην Ουγγαρία;

Ο δικτυακός τόπος περιέχει κατάλογο των διαμεσολαβητών και κατάλογο των νομικών προσώπων που απασχολούν διαμεσολαβητές. Μπορείτε να αναζητήσετε διαμεσολαβητή με βάση το όνομα, τις γλωσσικές δεξιότητες και την κομητεία δραστηριότητας. Μπορείτε να αναζητήσετε νομικά πρόσωπα βάσει ονόματος, κομητείας και συντομογραφίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακός τόπος μητρώου ούγγρων διαμεσολαβητών (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/12/2016

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Μάλτα

Η παρούσα ενότητα της δικτυακής πύλης σας βοηθά να βρείτε έναν διαμεσολαβητή στη Μάλτα.


Πώς μπορώ να βρω έναν διαμεσολαβητή στη Μάλτα;

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Μάλτας παρέχει στα μέρη μιας διαφοράς κατάλογο διαμεσολαβητών δεόντως διαπιστευμένων από το Κέντρο. Είτε πρόκειται για εθελοντική διαμεσολάβηση είτε για διαμεσολάβηση κατόπιν παραπομπής στο Κέντρο από το δικαστήριο ή βάσει του νόμου, τα μέρη της διαφοράς επιλέγουν έναν διαμεσολαβητή από τον κατάλογο των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών, υπό τον όρο ότι το πρόσωπο που επιλέγεται είναι αμοιβαίως αποδεκτό από τα μέρη της διαφοράς. Εάν τα μέρη της διαφοράς δεν συμφωνούν στην επιλογή ενός αμοιβαίως αποδεκτού διαμεσολαβητή, το Κέντρο διορίζει ως διαμεσολαβητή το επόμενο πρόσωπο στον κατάλογο των εγκεκριμένων διαμεσολαβητών.

Στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, είτε τα μέρη καθορίζουν κοινή συναινέσει έναν διαμεσολαβητή της επιλογής τους από κατάλογο προσώπων που διορίστηκαν για τον σκοπό αυτό από τον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης, οπότε αναλαμβάνουν το κόστος της διαμεσολάβησης τα ίδια, είτε το Δικαστήριο διορίζει διαμεσολαβητή, εκ περιτροπής, από κατάλογο προσώπων που διορίστηκαν από τον εν λόγω Υπουργό για να ασκούν τα καθήκοντα διορισμένων από το δικαστήριο διαμεσολαβητών, οπότε η αμοιβή των διαμεσολαβητών καταβάλλεται από τη Γραμματεία των πολιτικών δικαστηρίων.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει ακόμη ηλεκτρονικό μητρώο διαμεσολαβητών. Ωστόσο, για τυχόν ερωτήσεις, μπορεί να επικοινωνήσετε με το Κέντρο μέσω της Γραμματείας, στη διεύθυνση: Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

Για να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία, μπορείτε να καλέσετε το +356 21231833 ή να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροinfo@mediationmalta.org.mt


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/01/2017

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Κάτω Χώρες

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η παρούσα ενότητα σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στις Κάτω Χώρες.


Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στις Κάτω Χώρες;

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΙνστιτούτο Διαμεσολάβησης των Κάτω Χωρών (NMI) τηρεί βάση δεδομένων με τα στοιχεία όλων των επαγγελματιών διαμεσολαβητών, η οποία είναι προσβάσιμη στο ευρύ κοινό. Παρέχει επίσης ανεξάρτητη πληροφόρηση και διασφάλιση ποιότητας όσον αφορά τη διαμεσολάβηση και τους διαμεσολαβητές σε εθνικό επίπεδο.

Οι διαμεσολαβητές που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του NMI διαθέτουν την απαραίτητη εκπαίδευση και κατάρτιση ώστε να ενεργούν ως διαμεσολαβητές σύμφωνα με τους κανόνες διαμεσολάβησης του NMI και δεσμεύονται να τηρούν το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του NMI.

Μπορείτε να συμβουλευθείτε το μητρώο διαμεσολαβητών του NMI ανά πάσα στιγμή.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Ναι, η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.

Μέθοδος αναζήτησης διαμεσολαβητή στις Κάτω Χώρες

Αναζήτηση στο μητρώο μπορεί να γίνει με βάση διάφορες παραμέτρους, π.χ. έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε διαμεσολαβητή με συγκεκριμένη εξειδίκευση ή διαμεσολαβητή που εργάζεται σε συγκεκριμένη περιοχή.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΙνστιτούτο Διαμεσολάβησης των Κάτω Χωρών


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/11/2012

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Αυστρία

Η παρούσα ενότητα της πύλης σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στην Αυστρία.


Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στην Αυστρία;

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης της Αυστρίας τηρεί κατάλογο εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, οι οποίοι πληρούν τις νόμιμες και τυπικές προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος.

Έχει δημιουργηθεί Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροειδικός δικτυακός τόπος, ο οποίος είναι προσπελάσιμος και από τον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οι ακόλουθες πληροφορίες μπορούν να ανακτηθούν από τον δικτυακό τόπο:

 • κατάλογος διαμεσολαβητών
 • κατάλογος οργανώσεων που εκπαιδεύουν διαμεσολαβητές και
 • κατάλογος μαθημάτων κατάρτισης.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Ο δικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στο ευρύ κοινό και η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.

Πώς μπορώ να αναζητήσω διαμεσολαβητή στην Αυστρία;

Από τον δικτυακό τόπο, οι κατάλογοι διαμεσολαβητών μπορούν να ταξινομηθούν με κριτήριο:

 • το όνομα
 • τον ταχυδρομικό κωδικό και
 • το ομόσπονδο κρατίδιο.

Η αναζήτηση διαμεσολαβητή μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα κριτήρια αναζήτησης:

 • ονοματεπώνυμο
 • ταχυδρομικός κωδικός
 • ομόσπονδο κρατίδιο
 • χώρα
 • τομέας εμπειρογνωμοσύνης.

Τα κριτήρια αναζήτησης μπορούν επίσης να συνδυασθούν.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιαμεσολαβητές στην Αυστρία


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/05/2018

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Πολωνία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Αυτό το κεφάλαιο σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στην Πολωνία.


Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στην Πολωνία

Οι κατάλογοι των διαμεσολαβητών τηρούνται από τα επαρχιακά δικαστήρια. Τους διαμεσολαβητές (συμπεριλαμβανομένων ατόμων τα οποία περιλαμβάνονται σε καταλόγους που έχουν καταρτίσει εκπαιδευτικά ιδρύματα ή μη κυβερνητικές οργανώσεις στο πλαίσιο των νομίμων καθηκόντων τους) εγγράφει στους καταλόγους, ή διαγράφει από αυτούς, ο πρόεδρος του αρμόδιου επαρχιακού δικαστηρίου. Εντούτοις, λόγω της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των περιφερειακών και των κεντρικών αρχών, δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε κεντρικό κατάλογο διαμεσολαβητών.

Στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στηνΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο ιστοσελίδα σχετικά με τη διαμεσολάβηση, η διαχείριση της οποίας γίνεται σε συνεργασία με το Δημόσιο Συμβούλιο για τις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και τα μέτρα σχετικά με τις διαφορές και τις δίκες (Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów), δημοσιεύονται επίσης βασικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες, τις διαδικασίες και τις πρακτικές πτυχές της λειτουργίας της διαμεσολάβησης στην Πολωνία.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών παρέχεται δωρεάν.

Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στην Πολωνία

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους καταλόγους διαμεσολαβητών που καταρτίζουν οι πρόεδροι των επαρχιακών δικαστηρίων ή να απευθυνθείτε στις ενώσεις διαμεσολάβησης ή στους διαμεσολαβητές ατομικά. Σχετικές πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας δημοσιεύονται κατά κανόνα στους δικτυακούς τόπους των οικείων δικαστηρίων, ενώσεων ή διαμεσολαβητών.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/09/2014

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Πορτογαλία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πορτογαλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η παρούσα ενότητα σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στην Πορτογαλία.


Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στην Πορτογαλία;

Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής σε θέματα Δικαιοσύνης («DGPJ»)) δεν παρέχει ενημέρωση για την εξεύρεση διαμεσολαβητή. Σε περίπτωση που χρειαστείτε υπηρεσίες διαμεσολάβησης, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι για τη διευθέτηση της εκάστοτε υπόθεσης ο διαμεσολαβητής πρέπει να επιλέγεται αυτομάτως από τους σχετικούς καταλόγους διαμεσολαβητών.

Ο δικτυακός τόπος της Γενικής Διεύθυνσης «DGPJ» παρέχει ενημέρωση για τη διαμεσολάβηση, τις διαδικασίες διαιτησίας, τη θεσμική διαιτησία και τα Ειρηνοδικεία.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Ναι, η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.

Αρχεία των βάσεων δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών

Πρόσβαση στα στοιχεία που τηρούνται στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης «DGPJ» παρέχεται από τον Οκτώβριο του 2008.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροDireção-Geral da Política de Justiça


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/08/2019

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Ρουμανία

Η παρούσα ενότητα σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στη Ρουμανία.


Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στη Ρουμανία;

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 192/2006, οι εγκεκριμένοι διαμεσολαβητές εγγράφονται στον κατάλογο διαμεσολαβητών, ο οποίος δημιουργήθηκε και τελεί υπό τη διαχείριση του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης και δημοσιεύεται περιοδικά στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας, Μέρος I.

Ο κατάλογος των διαμεσολαβητών είναι επίσης διαθέσιμος στον επίσημο δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυμβουλίου Διαμεσολάβησης.

Στον δικτυακό τόπο του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

Πληροφορίες στον δικτυακό τόπο του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης είναι διαθέσιμες από τις 2 Νοεμβρίου 2006.

Άλλες πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκατάλογο των διαμεσολαβητών είναι οι εξής:

 • η ΜΚΟ της οποίας είναι μέλη οι διαμεσολαβητές
 • το πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα διαμεσολάβησης το οποίο παρακολούθησαν
 • η ξένη γλώσσα στην οποία είναι σε θέση να παράσχουν τις διαμεσολαβητικές υπηρεσίες τους
 • τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Όσοι ενδιαφέρονται να επιλύσουν τη διαφορά τους μέσω διαμεσολάβησης, μπορούν να επικοινωνήσουν με έναν διαμεσολαβητή. Ο κατάλογος διαμεσολαβητών αναρτάται στους χώρους τον δικαστηρίων και στον δικτυακό τόπο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο κατάλογος διαμεσολαβητών επικαιροποιείται περιοδικά από το Συμβούλιο Διαμεσολάβησης, το οποίο κοινοποιεί τις επικαιροποιήσεις στα δικαστήρια, στις εθνικές αρχές και στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Ναι.

Πώς μπορώ να αναζητήσω διαμεσολαβητή στη Ρουμανία;

Μπορείτε να αναζητήσετε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιαμεσολαβητή χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα κριτήρια:

 • το πρώτο γράμμα του ονόματος του διαμεσολαβητή, και
 • την κομητεία εγκατάστασης της έδρας του.

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/06/2013

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Σλοβενία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβενικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Αυτό το κεφάλαιο σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στη Σλοβενία


Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στη Σλοβενία

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Διοίκησης τηρεί Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκεντρικό μητρώο διαμεσολαβητών που συμμετέχουν σε προγράμματα δικαστηρίων στο πλαίσιο του νόμου για τους τρόπους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σε δικαστικές υποθέσεις. Κατάλογοι διαμεσολαβητών που εργάζονται υπό την αιγίδα διάφορων μη κυβερνητικών οργανώσεων δημοσιεύονται στους δικτυακούς τόπους των εν λόγω οργανώσεων, όπως:

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Πώς μπορώ να αναζητήσω διαμεσολαβητή στη Σλοβενία;

Μπορείτε να βρείτε διαμεσολαβητή στη Σλοβενία μέσω των δικτυακών τόπων:

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιαμεσολάβηση στη Σλοβενία


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/03/2018

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Σλοβακία

Η παρούσα ενότητα σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στη Σλοβακία.


Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στη Σλοβακία;

Η βάση δεδομένων των διαμεσολαβητών της Σλοβακίας ανήκει και τηρείται από το υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακίας. Είναι διαθέσιμη μόνον στα σλοβακικά.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Ναι, η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με διαμεσολαβητές και η δυνατότητα ανάκτησης δεδομένων παρέχονται δωρεάν.

Πώς μπορώ να αναζητήσω διαμεσολαβητή στη Σλοβακία;

Βλέπε τον δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρουπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/05/2020

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Φινλανδία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση φινλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η ενότητα αυτή σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στη Φινλανδία.


Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στη Φινλανδία

Στη Φινλανδία, ο επίσημος δικτυακός τόπος για τη Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιαμεσολάβηση σε ποινικές και αστικές υποθέσεις διατηρείται από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Πρόνοιας (THL)

Ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τον συμβιβασμό (διαμεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις).

Ο δικτυακός τόπος περιλαμβάνει επίσης Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκατάλογο των γραφείων διαμεσολάβησης.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Ναι, η πρόσβαση και η λήψη πληροφοριών από τον δικτυακό τόπο για τη Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιαμεσολάβηση σε ποινικές και αστικές υποθέσεις παρέχεται δωρεάν.

Πώς μπορώ να αναζητήσω διαμεσολαβητή στη Φινλανδία;

Μπορείτε να τον αναζητήσετε στον δικτυακό τόπο του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας και Πρόνοιας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Πρόνοιας


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/07/2020

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Αγγλία και Ουαλία

Η παρούσα ενότητα σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στην Αγγλία και την Ουαλία.


Πώς μπορείτε να βρείτε διαμεσολαβητή στην Αγγλία και την Ουαλία

Εθνικό ευρετήριο διαμεσολαβητών

Μπορείτε να βρείτε έναν διαμεσολαβητή σε αστικές υποθέσεις μέσω του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιαδικτυακού ευρετηρίου διαμεσολαβητών σε αστικές υποθέσεις (Civil Mediation online directory)- Αναζήτηση διαμεσολαβητή σε αστικές υποθέσεις (Find a Civil Mediator), το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

 • τη διαμεσολάβηση
 • τις υπηρεσίες
 • τις τιμές.

Το διαδικτυακό ευρετήριο διαμεσολαβητών σε αστικές υποθέσεις υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο και το τηρεί. Οι διαμεσολαβητές που περιλαμβάνονται στο ευρετήριο είναι διαπιστευμένοι από το Συμβούλιο Αστικής Διαμεσολάβησης.

Εθνικό ευρετήριο διαμεσολαβητών σε οικογενειακές υποθέσεις

Στόχος του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιαδικτυακού ευρετηρίου διαμεσολαβητών σε οικογενειακές υποθέσεις (Family Mediation Online Directory) είναι να βοηθήσει τα μέρη να έρθουν σε επικοινωνία με διαμεσολαβητές στην περιοχή τους. Τα μέρη που είναι Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεπιλέξιμα για νομική συνδρομή (δημόσια χρηματοδότηση) μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με τη γραμμή βοήθειας της υπηρεσίας παροχής νομικών συμβουλών «Community Legal Advice» για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξεύρεση τοπικού διαμεσολαβητή στο τηλέφωνο: 0845 345 4345 minicom: 0845 609 6677, με sms: γράψτε «legal aid» και το όνομά σας στο 80010. Επίσης, μπορείτε να λάβετε συμβουλές μέσω της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιαδικτυακής υπηρεσίας παροχής νομικών συμβουλών «Community Legal Advice».

Η πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών παρέχεται δωρεάν;

Ναι, η πρόσβαση στο διαδικτυακό ευρετήριο διαμεσολαβητών σε αστικές υποθέσεις, στο διαδικτυακό ευρετήριο διαμεσολαβητών σε οικογενειακές υποθέσεις και στον δικτυακό τόπο της υπηρεσίας παροχής συμβουλών «Community Legal Advice» παρέχεται δωρεάν.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιαδικτυακό ευρετήριο διαμεσολαβητών σε αστικές υποθέσεις, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιαδικτυακό ευρετήριο διαμεσολαβητών σε οικογενειακές υποθέσεις, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕλέγξτε αν μπορείτε να λάβετε νομική συνδρομή, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιαδικτυακή υπηρεσία παροχής συμβουλών «Community Legal Advice» 

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/06/2017

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Βόρεια Ιρλανδία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η Βόρεια Ιρλανδία δεν διαθέτει επί του παρόντος βάση δεδομένων διαμεσολαβητών.


Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στην Ιρλανδία

Η Βόρεια Ιρλανδία δεν διαθέτει βάση δεδομένων διαμεσολαβητών. Ωστόσο, στις πληροφορίες για το πρόγραμμα επίλυσης διαφορών που έχει θεσπίσει η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροLaw Society της Βόρειας Ιρλανδίας περιλαμβάνεται και σχετική ενημέρωση για τους διαμεσολαβητές.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροLaw Society της Βόρειας Ιρλανδίας


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/01/2019

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Σκωτία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η παρούσα ενότητα σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στη Σκωτία.


Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στη Σκωτία;

Το δίκτυο διαμεσολάβησης της Σκωτίας (Scottish Mediation Network, SMN) είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομητρώου διαμεσολάβησης της Σκωτίας (Scottish Mediation Register, SMR), το οποίο είναι ένα ανεξάρτητο μητρώο διαμεσολαβητών και υπηρεσιών διαμεσολάβησης που πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα σε θέματα διαμεσολάβησης στη Σκωτία. Τα εν λόγω πρότυπα καθορίζονται από ανεξάρτητη επιτροπή προτύπων άσκησης επαγγελμάτων και προϋποθέτουν ένα ελάχιστο επίπεδο κατάρτισης, πείρας και συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης (ΣΕΕ).

Η σελίδα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο«Find a Mediator» (Εξεύρεση διαμεσολαβητή) του SMN παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες για πρόσωπα που ασκούν όλα τα είδη διαμεσολάβησης. Τα στοιχεία που περιέχονται στην εν λόγω σελίδα ενημερώνονται από τους διαμεσολαβητές τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση, τη ΣΕΕ και τους τομείς εξειδίκευσης τους.

Ένας από τους σκοπούς του μητρώου διαμεσολάβησης της Σκωτίας είναι να βεβαιώνονται οι πολίτες για την επαγγελματική ποιότητα των διαμεσολαβητών που επιλέγουν, πιστοποιώντας ότι πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα. Οι διαμεσολαβητές που εμφανίζονται στο μητρώο διαμεσολάβησης της Σκωτίας μπορούν να φέρουν τον τίτλο «Διαμεσολαβητής καταχωρισμένος στο μητρώο διαμεσολάβησης της Σκωτίας (Scottish Mediation Registered Mediator)» και να χρησιμοποιούν το λογότυπο του μητρώου διαμεσολάβησης της Σκωτίας (SMR) δίπλα στο όνομά τους.

Το γραφείο του SMN διαχειρίζεται επίσης μια ειδική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας σε θέματα διαμεσολάβησης (Scottish Mediation Helpline), μέσω της οποίας παρέχονται πληροφορίες και συμβουλές για τα άτομα που συμμετέχουν σε διαδικασία διαμεσολάβησης καθώς και για τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή. Μέσω της εν λόγω γραμμής βοήθειας, το δίκτυο διαμεσολάβησης της Σκωτίας αναλαμβάνει επίσης τη διοργάνωση διαμεσολαβήσεων, με τη βοήθεια ομάδας διαμεσολαβητών του μητρώου διαμεσολάβησης της Σκωτίας, ή παραπέμπει τα ενδιαφερόμενα άτομα στην κατάλληλη υπηρεσία διαμεσολάβησης.

Επίσης, το SMN στηρίζει και προωθεί τη διαδικασία της διαμεσολάβησης για καταγγελίες που αφορούν το εθνικό σύστημα υγείας (National Health Service, NHS) – έργο που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση της Σκωτίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση και την πρόσβαση σε αυτή είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του SMN.

Η κυβέρνηση της Σκωτίας έχει επίσης δημοσιεύσει έντυπο με τίτλο «Resolving Disputes without Going to Court» (Επίλυση διαφορών χωρίς προσφυγή στο δικαστήριο), το οποίο παρέχει συμβουλές για τη διαμεσολάβηση και άλλους τρόπους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Το έντυπο αυτό μπορεί να τηλεφορτωθεί από τον δικτυακό τόπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκυβέρνησης της Σκωτίας.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Ναι, η πρόσβαση σε πληροφορίες για διαμεσολαβητές παρέχεται δωρεάν.

Οδηγίες για την αναζήτηση διαμεσολαβητή:

Μπείτε στον δικτυακό τόπο κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροMητρώο διαμεσολάβησης της Σκωτίας (Scottish Mediation Register) ή πληκτρολογήστε το URL Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator στο πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες για να βρείτε τον καλύτερο διαμεσολαβητή για σας και την περίπτωσή σας.

Επικοινωνήστε με το δίκτυο διαμεσολάβησης της Σκωτίας (Scottish Mediation Network) μέσω του δικτυακού του τόπου ή με επιστολή στη διεύθυνση 18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, UK ή καλώντας στο +44 (0) 131 556 1221.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔίκτυο διαμεσολάβησης της Σκωτίας (Scottish Mediation Network),Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο Μητρώο διαμεσολάβησης της Σκωτίας (Scottish Mediation Register), Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΈντυπο της κυβέρνησης της Σκωτίας


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/09/2018