Rasti tarpininką

Jei nuspręsite naudotis tarpininkavimo paslaugomis, jums reikės susitikti su tarpininku (nepriklausoma, neutralia trečiąja šalimi), galinčiu padėti apsvarstyti visus klausimus ir pasiekti susitarimą.


Tarpininkai yra parengti padėti žmonėms spręsti ginčus. Tarpininkas susitiks su abiem šalimis ir nustatys klausimus, dėl kurių nepavyksta susitarti, bei padės pasiekti susitarimą. Tarpininkai yra nešališki ir nepalaikys nė vienos ginčo pusės. Tarpininkai nėra patarėjai ir nekonsultuoja dėl asmeninės padėties; vykstant, paprastai jie rekomenduoja vykstant tarpininkavimui kreiptis ir teisinės konsultacijos.

Ypač naudingas tarpininkavimas gali būti tarpvalstybiniuose šeimos ginčuose ir bylose dėl vieno iš tėvų įvykdyto vaiko pagrobimo. Tokiais atvejais tėvai skatinami prisiimti atsakomybę už savo sprendimus dėl šeimos ir spręsti ginčus pasitelkiant nepriklausomą teismų sistemą. Tarpininkavimas gali sudaryti konstruktyvią aplinką diskusijoms ir užtikrinti, kad abu tėvai elgtųsi sąžiningai ir siekdami kuo didesnės naudos vaikui.

Išsamesnės informacijos, kaip rasti tarpininką (pvz., galimybė gauti tarpininkavimo paslaugas, mokesčio dydis ir kaip susirasti tarpininką) rasite pasirinkę vėliavėlę dešinėje.

Tarpininką, kurio specializacija – tarpvalstybiniai šeimos ginčai, galite susirasti spustelėję šią nuorodą: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.crossbordermediator.eu/

Daugiau informacijos apie tarpininkavimą rasite atitinkamame skyriuje.

Daugiau informacijos apie tarpvalstybinį šeimos taikinamąjį tarpininkavimą rasite atitinkamame skyriuje.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 24/01/2019

Rasti tarpininką - Belgija

Please note that the original language version of this page French has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Šis skyrius padeda susirasti tarpininką Belgijoje.


Kaip rasti tarpininką Belgijoje?

Norėdami rasti tarpininką Belgijoje, galite apsilankyti šioje interneto svetainėje:

Svetainėje pateikiama ši informacija:

 • tarpininkavimo pristatymas,
 • tarpininkas,
 • tarpininkavimo eiga,
 • po tarpininkavimo,
 • tarpininkavimo išlaidos,
 • saitas į tarpininkavimo brošiūrą (PDF),
 • naudingi adresai ir saitai.

Interneto svetainėje taip pat yra specialistų skiltis, kurioje pateikiama informacija apie:

 • tarpininkų patvirtinimo kriterijus,
 • dokumentų pateikimo nurodymus tarpininkui siekiant patvirtinimo pagal 2005 m. vasario 21 d. įstatymą,
 • prašymo pripažinti tarpininku registraciją,
 • pagrindinį mokymą ir tęstinį mokymą,
 • patvirtinto tarpininko gero elgesio kodeksą,
 • skundų tvarkymą.

Ar duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, duomenų baze galima naudotis nemokamai.

Tarpininko paieška Belgijoje

Belgijoje tarpininko galima ieškoti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langastarpininkų sąraše ir pagal šiuos kriterijus:

 • apygardą,
 • profesiją,
 • veiklos sritį,
 • vartojamą kalbą,
 • pavardę.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederacinė viešoji teisingumo tarnyba

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarpininkavimas, teismo alternatyva

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarpininkų sąrašas

 


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 07/08/2019

Rasti tarpininką - Bulgarija

Šiame skirsnyje pateikiama informacija, kaip rasti tarpininką Bulgarijoje.


Kaip rasti tarpininką Bulgarijoje?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo ministerija tvarko Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBendrą tarpininkų registrą.

Šiame registre pateikiama tokia informacija:

 • asmeninė informacija apie asmenis, registruotus kaip tarpininkai – išsilavinimas, mokamos kalbos ir papildoma kvalifikacija tarpininkavimo srityje;
 • tarpininko kontaktiniai duomenys - biuro adresas, telefono Nr. ir el. paštas.

Be to, Teisingumo ministerija tvarko organizacijų, kurios buvo aprobuotos rengti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langastarpininkų mokymą, registrą.

Įrašai registre daromi remiantis taisyklėmis, nustatytomis:

 • Tarpininkavimo įstatymu;
 • 2007 m. kovo 15 d. potvarkiu Nr. 2 (paskelbtas Teisingumo ministerijos), kuriame nustatytos tarpininkų mokymą rengiančių organizacijų aprobavimo sąlygos ir tvarka; mokymo reikalavimai; tvarka, reglamentuojanti tarpininkų įrašymą, teisės užsiimti tarpininkavimo veikla atėmimą ir išbraukimą iš Bendro registro, ir procedūrines bei etines tarpininkų elgesio taisykles.

Ar Bulgarijos tarpininkų registru galima naudotis nemokamai?

Bulgarijos bendru tarpininkų registru galima naudotis nemokamai per Teisingumo ministerijos interneto svetainę. Asmenys ir organizacijos, pageidaujantys, kad būtų nurodyti mokymą tarpininkavimo gebėjimų klausimais rengiančių organizacijų registre, turi sumokėti tam tikrą mokestį.

Kaip atlikti tarpininko paiešką Bulgarijoje?

Teisingumo ministerijos interneto svetainėje galima rasti išsamų asmenų, dalyvavusių mokyme ir turinčių leidimą tarpininkauti Bulgarijos Respublikoje, sąrašą. Tarpininkų paiešką galima atlikti pagal gyvenamąją vietą ir tarpininkavimo sritį (pvz., tarpininkavimas komerciniais, verslo ar šeiminiais klausimais).

Yra nurodyti tarpininkų kontaktiniai duomenys, įskaitant telefono Nr. ir el. paštą. Prireikus bet kokios papildomos informacijos, galima susisiekti su tarpininkų registro darbuotojais.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 17/12/2018

Rasti tarpininką - Čekija

The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: Czech have already been translated.

Šis portalo skyrius padės rasti tarpininką Čekijoje.


Kaip rasti tarpininką Čekijoje?

Čekijoje veikiančių tarpininkų duomenis ryšiams galima rasti įvairiose svetainėse į paieškos langelį įrašius raktinį žodį "mediace". Čekijos tarpininkų asociacijos narių sąrašą galima rasti minėtos organizacijos svetainėje. Tarpininkų ir advokatų sąrašas yra paskelbtas Čekijos advokatų asociacijos svetainėje, jų duomenis ryšiams taip pat galima rasti Čekijos arbitražo ir tarpininkavimo procedūrų sąjungos svetainėje. Čekijos lygtinės bausmės laikotarpio programų ir tarpininkavimo tarnybos, veikiančios pagal atitinkamų apylinkių teismų teritorinę jurisdikciją, duomenis ryšiams galima rasti tarnybos svetainėje. Netrukus bus paskelbtas tarpininkų, įregistruotų pagal Įstatymą Nr. 202/2012 dėl tarpininkavimo, sąrašas, kurį sudarė Teisingumo ministerija.

Ar Čekijos tarpininkų registru galima naudotis nemokamai?

Taip, tarpininkų registras nemokamas.

Kaip rasti tarpininką Čekijoje?

Čekijoje veikiančių tarpininkų duomenis ryšiams galima rasti įvairiose svetainėse į paieškos langelį įrašius raktinį žodį "mediace".


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 02/07/2019

Rasti tarpininką - Danija


Šiuo metu informacijos apie tai, kaip Danijoje rasti tarpininką, nėra.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 07/08/2019

Rasti tarpininką - Vokietija

Šis skyrius turėtų padėti rasti tarpininką Vokietijoje.


Kaip rasti tarpininką Vokietijoje?

Šiuo metu kai kurios profesinės asociacijos remia šalis, pageidaujančias naudotis tarpininko paslaugomis.

Toliau pateikiamas nebaigtinis kai kurių didesnių asociacijų sąrašas:

Ar tarpininkų duomenų bazėmis galima naudotis nemokamai?

Taip.

Kaip ieškoti tarpininko Vokietijoje?

Galite ieškoti tarpininko pagal pavardę, filialą, kompetencijos sritį arba pagal pašto kodą.

Susijusios nuorodos:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarptautinė šeimos tarpininkavimo asociacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederalinė tarpininkavimo asociacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarpininkavimo komercinėje ir darbo aplinkoje federalinė asociacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarpininkavimo centras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVokietijos advokatų asociacija


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 16/04/2018

Rasti tarpininką - Estija

Šiame skyriuje pateikta informacijos apie tai, kaip susirasti taikinamąjį tarpininką Estijoje.


Šiuo metu Estija neturi bendros taikinamųjų tarpininkų interneto svetainės arba duomenų bazės. Pagal Taikinamojo tarpininkavimo įstatymą kaip taikintojas gali veikti bet kuris asmuo, atitinkantis įstatyme nustatytus reikalavimus. Taikintojų veiklos valstybė nekontroliuoja.

Pagal Taikinimo įstatymą taikintoju gali būti:

 1. fizinis asmuo, kuriam šalys patiki vykdyti taikinimo procedūrą ir padėti išspręsti ginčą. Taikintojas gali veikti per juridinį asmenį, su kuriuo jį sieja darbo ar kiti sutartiniai santykiai;
 2. advokatas – Estijos advokatūros narių sąrašas pateiktas advokatūros Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassvetainėje;
 3. notaras – notarų biurų sąrašas pateiktas Notarų rūmų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassvetainėje;
 4. taikinamojo tarpininkavimo įstatyme nustatytais atvejais – valstybės arba vietos valdžios taikinimo institucija.

Kai kuriuos su autorių teisėmis susijusius ginčus (plg. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAutorių teisių įstatymas) sprendžia Autorių teisių ekspertų komitetas, atliekantis taikintojo funkciją. Šis komitetas įsteigtas prie Teisingumo ministerijos.

Nors Teisingumo kanclerio įstatyme nėra vartojama sąvoka „ombudsmenas“, teisingumo kancleris taip pat atlieka ombudsmeno funkcijas – jis stebi, ar Vyriausybės įstaigos laikosi pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių reikalavimų ir gero valdymo principų; taip pat kontroliuoja vietos valdžios, viešuosius juridinius asmenis ir viešąsias funkcijas atliekančius privačius juridinius asmenis. Nuo 2011 m. teisingumo kancleris taip pat atlieka vaikų teisių ombudsmeno funkcijas pagal Vaiko teisių konvencijos 4 straipsnį. Daugiau informacijos rasite Teisingumo kanclerio institucijos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassvetainėje.

Kolektyvinių darbo ginčų sprendimas yra nacionalinių taikinimo institucijų funkcija. Daugiau informacijos galima rasti šioje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassvetainėje.

Taip pat galite susisiekti su šiomis nevyriausybinėmis organizacijomis:

 • Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEstijos taikinimo tarpininkų asociacija teikia informaciją estų ir anglų kalbomis. Asmuo ryšiams –Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAnneli Liivamägi.
 • Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEstijos vaikų gerovės sąjunga yra ne pelno asociacija, ginanti vaikų teises. Be kitos veiklos, ji teikia konsultacijas tėvams, ketinantiems gyventi skyrium ar nutraukti santuoką, skatina juos pasinaudoti taikintojų paslaugomis, kad būtų apsaugoti vaikų interesai. Ši sąjunga rengia taikinamojo tarpininkavimo šeimos ginčuose kursus.
 • Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEstijos draudimo asociacija įsteigė taikinamojo tarpininko draudimo ginčuose pareigybę – jis pasitelkiamas draudėjų, draudikų ir draudimo brokerių ginčuose.

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 17/04/2019

Rasti tarpininką - Airija


Airijoje nėra taikintojų duomenų bazės, tačiau galima rasti įvairių sričių tarpininkų, pasitarus su šių toliau nurodytų privačių institucijų atstovais:

Žr. Tarpininkavimas Airijoje


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 12/09/2013

Rasti tarpininką - Graikija

The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: Greek have already been translated.

Šiame skyriuje pateikta informacija jums padės rasti tarpininką Graikijoje.


Kaip Graikijoje rasti tarpininką?

Atitinkamos informacijos pateikta skyriuje apie tarpininkavimą Graikijoje.

Kaip minėta, atitinkamus sertifikuotų tarpininkų ir tarpininkų mokymo įstaigų sąrašus galite rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo, skaidrumo ir žmogaus teisių ministerijos interneto svetainėje.

Be to, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVartotojų ombudsmeno interneto svetainėje plačiajai visuomenei pateikiama informacijos apie alternatyvius vartotojų ginčų sprendimo būdus.

Ar tarpininkų duomenų bazėmis galima naudotis nemokamai?

Taip, prieiga prie nurodytų interneto svetainių yra nemokama.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo, skaidrumo ir žmogaus teisių ministerija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVartotojų ombudsmenas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDarbo ir socialinės apsaugos ministerija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasGraikijos tarpininkavimo ir arbitražo centras


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 18/07/2019

Rasti tarpininką - Ispanija

The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: Spanish have already been translated.

Šis portalo skirsnis padeda rasti tarpininką Ispanijoje.


Kaip rasti tarpininką Ispanijoje?

Įstatymu Nr. 5/2012 dėl tarpininkavimo civiliniais ir komerciniais klausimais nustatyta, kad tarpininkas privalo turėti oficialų universitetinį arba aukštąjį profesinį išsilavinimą, taip pat turi būti baigęs specialų mokymą tarpininkavimo srityje, t. y. vieną ar kelis tinkamai akredituotų įstaigų rengiamus specialius kursus, po kurių galima vykdyti tarpininkavimo veiklą bet kurioje šalies teritorijos dalyje.

Tik tam tikruose kai kurių autonominių sričių įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose nurodomas konkretus mokymas, būtinas šeimos tarpininkavimui vykdyti. Apskritai reikalaujama, kad tarpininkas turėtų universiteto diplomą, išduodamą baigus bent vidutinio lygmens studijas, be to, kad būtų baigęs specialų mokymą tarpininkavimo srityje, į kurį įtraukiamas daugiau kaip 100–300 val. daugiausia praktinių užsiėmimų kursas.

Specialųjį mokymą tarpininkavimo srityje paprastai vykdo universitetų institutai ir profesinės asociacijos, pavyzdžiui, psichologų ar teisininkų.

Bendro tarpininkų registro nėra, o konkrečių specializacijų tarpininkus galima rasti įvairiai:

 • baudžiamojoje srityje šalys turi prašyti teismo, kad šis joms paskirtų tarpininką;
 • darbo srityje tarpininką kartais galima pasirinkti iš atitinkamos įstaigos tarpininkų sąrašo;
 • šeimos srityje tarpininką paskiria su teismu bendradarbiaujanti įstaiga, nors šalys taip pat gali kreiptis į kvalifikuotą tarpininką;
 • šeimos tarpininką galima rasti per įvairias profesines asociacijas, tvarkančias registrą ar sąrašą, pavyzdžiui, advokatų kolegijas, psichologų, socialinių darbuotojų ir mokytojų profesines asociacijas.

Tvarkyti šiuos sąrašus asociacijoms iki šiol paveda autonominės sritys.

Ar tarpininkų duomenų bazėmis galima naudotis nemokamai?

Nacionalinio registro nėra, tačiau bet kokiu atveju naudotis asociacijų sąrašais galima nemokamai.

Kaip ieškoti tarpininko Ispanijoje?

Norėdami gauti informacijos apie registruotus tarpininkus, piliečiai gali kreiptis į atitinkamą profesinę asociaciją.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 12/03/2019

Rasti tarpininką - Prancūzija


Kol kas Prancūzija neturi tarpininkų duomenų bazės.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 17/09/2015

Rasti tarpininką - Italija


Šiuo metu viešai skelbiamo tarpininkų sąrašo nėra.

Teisingumo ministerija reguliariai skelbia taikomojo tarpininkavimo paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose dirba įvairūs tarpininkai, sąrašą.

Išsamesnės informacijos apie kiekvienoje šių įstaigų dirbančius tarpininkus galite paprašyti Teisingumo ministerijos departamento, kuris atsakingas už tokių įstaigų priežiūrą. Kontaktinius duomenis rasite šios ministerijos svetainėje (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.giustizia.it/).


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 18/06/2018

Rasti tarpininką - Kipras


Kaip rasti tarpininką Kipre?

Žr. Tarpininkavimas Kipre (Διαμεσολάβηση στην Κύπρο).


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 23/07/2019

Rasti tarpininką - Latvija

The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: Latvian have already been translated.


Aplankykite tarpininkavimo svetainę, kurioje pateikiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLatvijos nevyriausybinių tarpininkavimo organizacijų informacija ryšiams.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarpininkavimas Latvijoje


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 28/08/2014

Rasti tarpininką - Lietuva

Lietuvoje nėra centralizuotos už tarpininkavimą atsakingos institucijos. Šios srities darbai bus pradėti įgyvendinus Direktyvą 2008/52/EB.


Kaip rasti tarpininką Lietuvoje?

Lietuvoje galima teisminė ir neteisminė mediacija. Neteisminės mediacijos paslaugas paprastai teikia advokatai.

Teisminė mediacija – tai ginčų sureguliavimo procedūra, kurios paskirtis – padėti šalims civilinėse bylose išspręsti ginčą taikiai tarpininkaujant vienam ar keliems mediatoriams (tarpininkams).

Teisminę mediaciją vykdo mediatoriai – specialiai apmokyti teisėjai, teisėjų padėjėjai arba kiti atitinkamą kvalifikaciją turintys asmenys, kurie yra įtraukti į Teisėjų tarybos sudarytos darbo grupės patvirtintą Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeismo mediatorių sąrašą. 2011-01-28 Teisėjų taryba posėdžio metu pritarė siūlymui, jog teisminę mediaciją civilinėse bylose galima būtų taikyti visuose šalies Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteismuose, kad šių paslaugų prieinamumas būtų įmanomas nepriklausomai nuo regiono.

Teisminė mediacija yra nemokama paslauga. Be to, jei pasirinksite ginčą civilinėse bylose išspręsti naudojantis teismine mediacija, sutaupysite nemažai savojo laiko ir pastangų, kuriuos eikvojamos besibylinėjant, taip pat – pinigų, nes teisminės mediacijos procedūrą užbaigus taikiu susitarimu grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio.

Pasiūlyti perduoti ginčą teisminei mediacijai gali civilinę bylą nagrinėjantis teisėjas arba šį norą gali pareikšti bet kuris dalyvaujantis byloje asmuo. Perduodant ginčą teisminei mediacijai teisėjas išaiškina šalims teisminės mediacijos proceso esmę. Dėl mediatoriaus skyrimo ir pakeitimo sprendžia teismo pirmininkas, Civilinių bylų skyriaus pirmininkas arba jų paskirtas teisėjas. Prireikus gali būti skiriami du mediatoriai. Skiriant mediatorių įvertinama šalių nuomonė, pareikšta prašant arba sutinkant ginčą perduoti teisminei mediacijai.

Teisminės mediacijos metu gali dalyvauti tik proceso šalys, tretieji asmenys ir jų atstovai. Abiejų šalių prašymu arba sutikimu teisminės mediacijos metu gali dalyvauti ir kiti asmenys, kurių dalyvavimas gali padėti išspręsti ginčą. Teisminės mediacijos procedūros nėra protokoluojamos.

Teisminės mediacijos procedūra baigiama, kai šalys susitaria dėl ginčo dalyko bei pasirašo taikos sutartį, kurią tvirtina bylą nagrinėjantis teisėjas.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 20/04/2015

Rasti tarpininką - Liuksemburgas

The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: French have already been translated.

Šiame portalo skyriuje padedama susirasti tarpininką Liuksemburge.


Kaip rasti tarpininką Liuksemburge?

Tarpininkų registrą tvarko šios privačios tarpininkavimo organizacijos:

Ar tarpininkų duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, tarpininkų registru galima naudotis nemokamai.

Kaip atlikti tarpininko paiešką Liuksemburge?

Rasti tarpininkų sąrašą, kurį tvarko toliau nurodytos privačios organizacijos, ir paiešką jame atlikti galima šių organizacijų interneto svetainėse:

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLiuksemburgo tarpininkavimo ir įgaliotų tarpininkų asociacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLiuksemburgo advokatūros tarpininkavimo centras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarpininkavimo centras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSocialinių reikalų ir šeimos tarpininkavimo centras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo ministerija


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 20/12/2018

Rasti tarpininką - Vengrija

Šiame skyriuje pateikiama informacija, kaip surasti tarpininką Vengrijoje.


Kaip rasti tarpininką Vengrijoje?

Teisingumo ir teisėtvarkos ministerijos (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) interneto svetainėje galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langastarpininkų registrą (közvetítők adatbázisa).

Naudotojams pateikiama ši bendra informacija:

 • bendra informacija apie tarpininkavimą,
 • informacija apie tarpininkus,
 • informacija apie juridinius asmenis, įdarbinančius tarpininkus,
 • tarpininkų adresai, kvalifikacija, kalbų įgūdžiai, patirtis ir apygarda, kurioje jie dirba.

Interneto svetainėje taip pat pateikiamos registracijos formos, skirtos tarpininkams ir juridiniams asmenims, įdarbinantiems tarpininkus.

Ar tarpininkų duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, duomenų baze galima naudotis nemokamai be jokių apribojimų.

Kaip atlikti tarpininko paiešką Vengrijoje?

Interneto svetainėje pateikiamas tarpininkų sąrašas ir juos įdarbinančių juridinių asmenų sąrašas. Tarpininko paiešką galima atlikti pagal vardą, kalbos įgūdžius ir apygardą, kurioje jie dirba. Juridinių asmenų paiešką galima atlikti pagal pavadinimą, apygardą ir sutrumpintą pavadinimą.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVengrijos tarpininkų registro interneto svetainė (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 28/12/2016

Rasti tarpininką - Malta

Šis portalo skyrius padės jums rasti tarpininką Maltoje.


Kaip rasti tarpininką Maltoje?

Maltos tarpininkavimo centras pateikia šalims centro tinkamai akredituotų tarpininkų sąrašą. Savanoriško tarpininkavimo atveju arba jeigu dėl tarpininkavimo į centrą nukreipiama teismo sprendimu arba pagal įstatymą, tarpininką ginčo šalys pasirenka iš akredituotų tarpininkų sąrašo – pasirinktas asmuo turi būti priimtinas visoms ginčo šalims. Jei šalys nesusitaria dėl priimtino tarpininko paskyrimo, centras iš akredituotų tarpininkų sąrašo eilės tvarka paskiria kitą tarpininką.

Tarpininkaujant šeimos ginčuose, šalys gali tarpusavio sutarimu pasirinkti tarpininką iš sąrašo, į kurį įtraukiami už teisingumą atsakingo ministro tarpininkauti paskirti asmenys (tokiu atveju šalys pačios padengia tarpininkavimo išlaidas), arba tarpininką iš to paties ministro paskirtų asmenų sąrašo gali rotacijos principu gali parinkti – tuomet tarpininkas veikia teismo pavedimu, ir mokesčius už tarpininkavimą sumoka atitinkamos teisminės institucijos.

Kol kas elektroninio registro nėra. Tačiau paklausimus centrui galima siųsti per Maltos tarpininkavimo centro sekretorių, (Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100).

Norėdami susisiekti su sekretoriumi, galite skambinti tel. +356 21231833 arba rašyti el. pašto adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfo@mediationmalta.org.mt


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 20/01/2017

Rasti tarpininką - Nyderlandai

The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: Dutch have already been translated.

Šiame skyriuje aprašoma, kaip rasti tarpininką Nyderlanduose.


Kaip rasti tarpininką Nyderlanduose?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNyderlandų tarpininkavimo institutas (NTI) tvarko viešai prieinamą duomenų bazę, kurioje kaupiama informacija apie visus kvalifikuotus tarpininkus. Jis taip pat teikia nešališką informaciją apie tarpininkavimą ir tarpininkus ir visoje šalyje užtikrina jų veiklos kokybę.

NTI registruotiems tarpininkams organizuojami mokymai ir suteikiama kvalifikacija dirbti tarpininkais pagal NTI tarpininkavimo taisykles ir jie įsipareigoja laikytis NTI kokybės užtikrinimo sistemos reikalavimų.

NTI tarpininkų registru galite naudotis bet kuriuo Jums patogiu laiku.

Ar tarpininkų registru galima naudotis nemokamai?

Taip, prieiga yra nemokama.

Kaip atlikti tarpininko Nyderlanduose paiešką?

Paiešką registre galima atlikti pagal įvairius paieškos parametrus. Pavyzdžiui, galite ieškoti tarpininko, turinčio tam tikros srities patirtį arba dirbančio tam tikroje srityje.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNyderlandų tarpininkavimo institutas


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 29/11/2012

Rasti tarpininką - Austrija

Šis skyrius padės rasti tarpininką Austrijoje.


Kaip rasti tarpininką Austrijoje?

Austrijos federalinė teisingumo ministerija tvarko registruotų tarpininkų, kurie atitinka teisinius ir formalius reikalavimus, sąrašą.

Sukurtas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasspecialus interneto tinklalapis. Prie jo taip pat galima prisijungti naudojantis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo ministerijos interneto svetaine.

Interneto svetainėje galima rasti:

 • tarpininkų sąrašą,
 • tarpininkų mokymo organizacijų sąrašą ir
 • mokymo kursų sąrašą.

Ar tarpininkų duomenų bazėmis galima naudotis nemokamai?

Interneto svetainė yra vieša ir ja galima naudotis nemokamai.

Kaip atlikti tarpininko paiešką Austrijoje?

Interneto svetainėje tarpininkų sąrašus galima skirstyti pagal:

 • vardą ir pavardę,
 • pašto kodą ir
 • provinciją.

Tarpininkus galima rasti pagal šiuos paieškos kriterijus:

 • vardą ir pavardę,
 • pašto kodą,
 • provinciją,
 • šalį,
 • kompetencijos sritį.

Paieškos kriterijus taip pat galima sujungti.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarpininkai Austrijoje


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 30/05/2018

Rasti tarpininką - Lenkija

Please note that the original language version of this page Polish has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Šiame skyriuje pateikiami patarimai, kaip rasti tarpininką Lenkijoje.


Kaip rasti tarpininką Lenkijoje?

Tarpininkų sąrašus tvarko apylinkių teismai. Tarpininkus, įskaitant asmenis, įtrauktus į sąrašus, kuriuos parengė nevyriausybinės organizacijos, vykdydamos teisės aktais nustatytą veiklą, ir švietimo įstaigos, į sąrašus įrašo ir iš jų išbraukia konkretaus apylinkės teismo pirmininkas. Tačiau dėl regioninės ir centrinės valdžios institucijų kompetencijos padalijimo neįmanoma naudotis bendru tarpininkų sąrašu.

Pagrindinė informacija apie Lenkijoje galiojančias tarpininkavimo susitarimų taisykles, procedūras ir praktinius aspektus pateikiama Teisingumo ministerijos interneto svetainės Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarpininkavimo puslapyje, kurį ministerija tvarko bendradarbiaudama su Konfliktų ir ginčų alternatyvių sprendimo būdų taryba.

Ar tarpininkų duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, tarpininkų duomenų baze galima naudotis nemokamai.

Kaip rasti tarpininką Lenkijoje?

Turėtumėt naudotis tarpininkų sąrašais, kuriuos parengė apylinkių teismų pirmininkai, arba tarpininkavimo asociacijų ar atskirų tarpininkų paslaugomis. Informacija ir kontaktiniai duomenys paprastai pateikiami konkrečių teismų, asociacijų arba tarpininkų interneto svetainėse.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 17/09/2014

Rasti tarpininką - Portugalija

The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: Portuguese have already been translated.

Šiame skyriuje pateikiami patarimai, kaip rasti tarpininką Portugalijoje.


Kaip susirasti tarpininką Portugalijoje

Teisingumo policijos generalinis direktoratas (toliau – TPGD) neteikia informacijos, kaip susirasti tarpininką. Kai reikalingos viešojo tarpininkavimo paslaugos, pagal galiojančius nacionalinius teisės aktus tarpininkas turi būti automatiškai pasirinktas iš tarpininkų sąrašo.

TPGD svetainėje pateikiama informacija apie tarpininkavimą, arbitražo procedūrą, institucinį arbitražą ir taikos teisėjus (julgados de paz).

Ar tarpininkų duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, duomenų baze galima naudotis nemokamai.

Tarpininkų duomenų bazės archyvas

TPGD svetainėje pateikiama 2008 m. spalio mėn. aktuali informacija.

Naudingos nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo policijos generalinis direktoratas


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 09/08/2019

Rasti tarpininką - Rumunija

Šiame skyriuje padedama Rumunijoje rasti tarpininką.


Kaip rasti tarpininką Rumunijoje?

Pagal Įstatymo Nr. 192/2006 12 straipsnį įgalioti tarpininkai registruojami Tarpininkų sąraše, kurį sudaro ir atnaujina Tarpininkavimo taryba, periodiškai skelbianti šį sąrašą Rumunijos oficialiojo leidinio I dalyje.

Tarpininkų sąrašas pateikiamas oficialioje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarpininkavimo tarybos interneto svetainėje.

Tarpininkavimo tarybos interneto svetainėje pateikiama ši informacija:

 • tarpininkų sąrašas;
 • įgaliojimai;
 • akreditacija;
 • pakeitimai;
 • teisės aktai;
 • visuomenę dominanti informacija;
 • sprendimai;
 • Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprofesinių tarpininkų asociacijų nacionalinis registras;
 • nuorodos;
 • kontaktinė informacija.

Informacija Tarpininkavimo tarybos interneto svetainėje teikiama nuo 2006 m. lapkričio 2 d.

Papildoma Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langastarpininkų sąraše pateikiama informacija:

 • kokių NVO nariai yra tarpininkai;
 • tarpininko išklausyta mokymo programa;
 • užsienio kalba, kuria gali tarpininkauti;
 • tarpininko kontaktinė informacija.

Jei norite išspręsti ginčą tarpininkavimu, galite kreiptis į tarpininką. Tarpininkų sąrašas skelbiamas teismuose ir Teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

Tarpininkavimo taryba periodiškai atnaujina tarpininkų sąrašą. Ji perduoda atnaujintus duomenis teismams, nacionalinėms ir vietos valdžios institucijoms bei Teisingumo ministerijai.

Ar tarpininkų duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip.

Kaip atlikti tarpininko paiešką Rumunijoje?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarpininko galite ieškoti pagal tokius kriterijus:

 • pirmąją tarpininko pavardės raidę; ir
 • pagrindinės tarpininko buveinės apygardą.

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 10/06/2013

Rasti tarpininką - Slovėnija

Please note that the original language version of this page Slovenian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Šis skyrius jums padės rasti tarpininką Slovėnijoje.


Kaip rasti tarpininką Slovėnijoje?

Nemažai Slovėnijos teismų ir NVO turi tarpininkų katalogus, kai kurie iš jų skelbiami internete. Tai:

Ar tarpininkų duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, duomenų baze galima naudotis nemokamai.

Kaip atlikti tarpininko paiešką Slovėnijoje?

Tarpininką Slovėnijoje galite rasti šiose interneto svetainėse:

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarpininkavimas Slovėnijoje, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarpininkavimas Slovėnijoje


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 23/03/2018

Rasti tarpininką - Slovakija

Šiame skyriuje pateikiama informacija, kaip rasti tarpininką Slovakijoje.


Kaip rasti tarpininką Slovakijoje?

Slovakijos tarpininkų duomenų bazės savininkė ir tvarkytoja yra Slovakijos teisingumo ministerija, duomenų bazėje informacija pateikiama tik slovakų kalba.

Ar tarpininkų duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, susipažinti su informacija apie tarpininkus ir ją gauti galima nemokamai.

Kaip atlikti tarpininko paiešką Slovakijoje?

Žr. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSlovakijos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainę.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 18/03/2019

Rasti tarpininką - Suomija

Please note that the original language version of this page Finnish has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Šis skirsnis turėtų padėti rasti tarpininką Suomijoje.


Kaip rasti tarpininką Suomijoje?

Suomijoje Nacionalinis sveikatos ir gerovės institutas (THL) yra sukūręs ir tvarko oficialią Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarpininkavimo baudžiamosiose ir civilinėse bylose svetainę.

Šioje svetainėje pateikiama informacija apie taikinimą (tarpininkavimą baudžiamosiose bylose).

Svetainėje taip pat pateikiamas tarpininkavimo įstaigų ir valstybinių regioninių įstaigų sąrašas.

Ar tarpininkų duomenų bazėmis galima naudotis nemokamai?

Taip, prieiga prie Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarpininkavimo baudžiamosiose ir civilinėse bylose svetainės yra nemokama ir informacija joje pateikiama nemokamai.

Kaip atlikti tarpininko paiešką Suomijoje?

Tarpininko galima ieškoti Nacionalinio sveikatos ir gerovės instituto svetainėje.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinis sveikatos ir gerovės institutas


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 24/05/2018

Rasti tarpininką - Švedija

The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: Swedish have already been translated.


Švedijoje nėra tarpininkų duomenų bazės.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 01/05/2010

Rasti tarpininką - Anglija ir Velsas

Šiame skyriuje siekiama padėti Jums rasti tarpininką Anglijoje ir Velse.


Kaip rasti tarpininką Anglijoje ir Velse?

Nacionalinis tarpininkų katalogas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarpininkavimo civiliniuose ginčuose tarybos interneto kataloge galite rasti civilinių ginčų tarpininką. Raskite civilinių ginčų tarpininką, kuris jums suteiks informacijos apie:

 • tarpininkavimą;
 • paslaugas;
 • kainas.

Tarpininkavimo civiliniuose ginčuose tarybos interneto katalogas priklauso Teisingumo ministerijai, kuri jį tvarko.  Kataloge nurodyti Tarpininkavimo civiliniuose ginčuose tarybos akredituoti tarpininkai.

Šeimos ginčų tarpininkų katalogas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠeimos ginčų tarpininkų interneto katalogo paskirtis – padėti besikreipiantiems asmenims susisiekti su tarpininkais, dirbančiais jų vietovėje. Asmenys, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasturintys teisę gauti teisinę pagalbą (apmokamą valstybės), norėdami gauti daugiau informacijos, kaip susisiekti su jų vietovėje dirbančiais tarpininkais, taip pat gali kreiptis į Nacionalinės tarpininkų pagalbos liniją: skambinti numeriu 0845 345 4345, perduoti informaciją per Minicom numeriu 0845 609 6677, siųsti tekstinį pranešimą „legalaid“ ir savo vardą bei pavardę numeriu 80010.  Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBendruomenės teisinių konsultacijų tarnybos konsultantai taip pat konsultuoja internetu.

Ar tarpininkų duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, Tarpininkavimo civiliniuose ginčuose tarybos interneto katalogu, Šeimos ginčų tarpininkų interneto katalogu ir Bendruomenės teisinių konsultacijų tarnybos interneto svetainėmis galima naudotis nemokamai.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarpininkavimo civiliniuose ginčuose tarybos interneto katalogas, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠeimos ginčų tarpininkų interneto katalogas, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPasitikrinkite, ar jums gali būti suteikta teisinė pagalba, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBendruomenės teisinių konsultacijų tarnyba,


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 20/04/2015

Rasti tarpininką - Šiaurės Airija

Please note that the original language version of this page English has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Šiuo metu Šiaurės Airijoje nėra tarpininkų duomenų bazės.


Kaip rasti tarpininką Šiaurės Airijoje?

Šiaurės Airijoje nėra tarpininkų duomenų bazės. Vis dėlto Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠiaurės Airijos teisininkų draugijos sukurtoje ginčų sprendimo sistemoje pateikiama tam tikros informacijos apie tarpininkus.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠiaurės Airijos teisininkų draugija


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 16/01/2019

Rasti tarpininką - Škotija

Šis skyrius padės rasti tarpininką Škotijoje.


Kaip rasti tarpininką Škotijoje?

Škotijos tarpininkų tinklas (angl. SMN) administruoja Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠkotijos tarpininkų registrą (angl. SMR) – nepriklausomą tarpininkų, atitinkančių minimalius tarpininkavimo Škotijoje praktikos standartus, ir tarpininkavimo paslaugų registrą. Minimalius tarpininkavimo Škotijoje praktikos standartus nustato nepriklausomas praktikos standartų komitetas. Remiantis šiais standartais, tarpininkui keliami minimalaus mokymo, patirties ir tęstinio profesinio tobulėjimo reikalavimai.

SMN interneto svetainės puslapyje „Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasRasti tarpininką“ nemokamai teikiama informacija apie visų rūšių tarpininkavimo paslaugas teikiančius asmenis. Puslapyje esančius duomenis tarpininkai atnaujina bent kartą per metus, taip pat teikia informaciją apie savo mokymą, tęstinį profesinį tobulėjimą ir kompetencijos sritis.

Vienas iš Škotijos tarpininkų registro tikslų – garantuoti žmonėms, kad jų pasirinkti tarpininkai yra profesionalūs ir teikia kokybiškas paslaugas, patvirtinant, kad jie atitinka minimalius standartus. Į SMR įtraukti tarpininkai gali vadintis registruotais Škotijos tarpininkais ir prie savo pavardės naudoti SMR logotipą.

SMN biuras taip pat administruoja Škotijos tarpininkų pagalbos liniją, kuri teikia pagalbą ir informaciją apie tarpininkaujančius asmenis ir galimybes naudotis tarpininkavimo paslaugomis. Pasitelkęs pagalbos liniją, SMN, padedamas SMR tarpininkų grupės, taip pat gali susitarti dėl tarpininkavimo arba nukreipti asmenis į atitinkamą tarpininkavimo tarnybą.

SMN taip pat remia ir skatina vykdyti tarpininkavimo procedūrą dėl Škotijos Nacionalinei sveikatos tarnybai pateiktų skundų; šią veiklą finansuoja Škotijos vyriausybė. Daugiau informacijos apie tarpininkavimą ir galimybes naudotis tarpininkavimo paslaugomis pateikiama SMN interneto svetainėje.

Škotijos vyriausybė taip pat išleido brošiūrą „Neteisminis ginčų sprendimas“, kurioje pateikiama patarimų apie tarpininkavimą ir kitus alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) būdus. Ją galima atsisiųsti iš Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠkotijos vyriausybės interneto svetainės.

Ar tarpininkų duomenų bazėmis galima naudotis nemokamai?

Taip, prieiga prie informacijos apie tarpininkus nemokama.

Tarpininko galite ieškoti taip:

Atsidarykite interneto svetainę spustelėdami nuorodą į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠkotijos tarpininkų registrą arba savo naršyklėje įrašykite URL adresą Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator ir vadovaukitės nurodymais, kaip rasti Jums ir Jūsų atvejui geriausią tarpininką.

Kreipkitės į Škotijos tarpininkų tinklą per jų interneto svetainę, pašto adresu 18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, UK, arba paskambinkite tel. Nr. +44 (0) 131 556 1221.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠkotijos tarpininkų tinklas,Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediatorNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠkotijos tarpininkų registras, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠkotijos vyriausybės leidinys


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 05/09/2018