Een bemiddelaar/mediator vinden

Wanneer u kiest voor mediation/bemiddeling zoekt u een mediator (een onafhankelijke, neutrale derde) die u kan helpen zaken door te spreken en afspraken te maken.


Mediators zijn geoefend om mensen te helpen geschillen bij te leggen. Een mediator ontmoet beide partijen, gaat na over welke zaken geen overeenstemming kan worden bereikt en tracht tot een akkoord te komen. Mediators zijn neutraal en kiezen geen partij. Mediators zijn geen adviseurs en geven geen advies over persoonlijke situaties; zij zullen u meestal aanraden naast de mediation/bemiddeling juridisch advies in te winnen.

Bemiddeling kan vooral nuttig zijn bij grensoverschrijdende gezinsconflicten en gevallen van ontvoering van kinderen door ouders. In dergelijke situaties worden de ouders aangemoedigd om de verantwoordelijkheid te nemen voor beslissingen met betrekking tot hun gezin en om conflicten buitengerechtelijk op te lossen. Bemiddeling kan daarom een constructieve sfeer creëren voor discussies en eerlijke oplossingen tussen ouders garanderen waarmee ook de belangen van het kind worden behartigd.

Indien u meer gedetailleerde informatie wenst over het vinden van een mediator (bv. hoe toegang te krijgen tot mediation, de kosten van mediation en informatie over mediators), klik dan op een van de vlaggetjes rechts.

Indien u op zoek bent naar een mediator die is gespecialiseerd in grensoverschrijdende gezinsbemiddeling, klik dan op de volgende link: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.crossbordermediator.eu/

Meer informatie over mediation kunt u vinden op de desbetreffende pagina.

Meer over internationale bemiddeling in familiezaken kunt u vinden op de desbetreffende pagina.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 06/10/2020

Een bemiddelaar/mediator vinden - België

Op deze pagina van de portal wordt aangegeven hoe u een bemiddelaar/mediator in België kunt vinden.


Hoe kan ik een bemiddelaar/mediator vinden in België?

Op de volgende website:

Op de website van de  De link wordt in een nieuw venster geopend.Federale Overheidsdienst Justitie, rubriek Bemiddeling vindt u de volgende gegevens:

 • voorstelling van bemiddeling
 • de bemiddelaar
 • het verloop van de bemiddeling
 • na de bemiddeling
 • de kostprijs van bemiddeling
 • link naar een brochure over bemiddeling (pdf)
 • nuttige adressen en links.

Op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Federale bemiddelingscommissie vindt u de volgende gegevens:

 • Conflictoplossing
 • Bemiddeling
 • De bemiddelaar
 • Wetgeving en reglementering
 • Federale bemiddelingscommissie
 • Links, brochure over familiaal, sociaal of burgerlijke- en handelszaken bemiddeling

Is de toegang tot de gegevensbank kosteloos?

Ja, de gegevensbank is kosteloos toegankelijk.

Hoe kan ik een bemiddelaar/mediator vinden in België?

U kunt de De link wordt in een nieuw venster geopend.lijst van bemiddelaars in België raadplegen op grond van de volgende criteria:

 • arrondissement
 • beroep
 • interventiegebied
 • taal
 • naam.

Links

 

De link wordt in een nieuw venster geopend.Federale Overheidsdienst Justitie

De link wordt in een nieuw venster geopend.De bemiddeling een alternatief voor de rechtbank

De link wordt in een nieuw venster geopend.Lijst bemiddelaars


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 16/03/2021

Een bemiddelaar/mediator vinden - Bulgarije

Via deze rubriek is een bemiddelaar / mediator te vinden


Hoe vindt u een bemiddelaar / mediator?

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.ministerie van justitie houdt het De link wordt in een nieuw venster geopend.Centraal register van bemiddelaars / mediators bij.

Het register bevat de volgende informatie:

 • persoonlijke informatie betreffende de geregistreerde bemiddelaars / mediators (opleiding, talenkennis, aanvullende kwalificaties inzake bemiddeling / mediation);
 • contactgegevens van de bemiddelaar / mediator - kantooradres, telefoon, e-mailadres.

Daarnaast heeft het ministerie een register van erkende organisaties die De link wordt in een nieuw venster geopend.bemiddelaars / mediators opleiden.

Registratie geschiedt op grond van

 • de wet bemiddeling / mediation
 • verordening nr. 2 van 15 maart 2007 van de minister van justitie, houdende de voorwaarden en de procedure inzake de erkenning van de organisaties die de bemiddelaars / mediators opleiden, de opleidingsvereisten, de procedure voor het registreren, royeren en doorhalen van bemiddelaars / mediators, alsook de gedragsregels en beroepsethiek.

Is toegang tot het register van bemiddelaars / mediators kosteloos?

Het centraal register van bemiddelaars / mediators is kosteloos toegankelijk op de website van het ministerie. Personen en organisaties die zich als opleider van bemiddelaars / mediators willen laten registreren betalen leges.

Hoe zoekt u een bemiddelaar / mediator?

De volledige lijst van opgeleide en als bemiddelaar / mediator erkende personen staat op de website van het ministerie van justitie, en is te raadplegen met de zoekfuncties woonplaats en werkterrein (commerciële, bedrijfs- en gezinsbemiddeling).

De site bevat de contactgegevens van de bemiddelaars / mediators, inclusief hun telefoonnummer en e-mailadres. De ambtenaren van het register kunnen desgewenst aanvullende informatie verstrekken.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 09/03/2020

Een bemiddelaar/mediator vinden - Tsjechië

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Tsjechisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Op deze pagina van de portal vindt u nuttige informatie voor het vinden van een bemiddelaar/mediator in Tsjechië.


Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Tsjechië

Op verschillende websites vindt u contactgegevens van bemiddelaars/mediators die in Tsjechië werkzaam zijn, door invoering van de zoekterm 'mediation'.Op de website van de Tsjechische Unie van mediators vindt u een lijst van mediators.Op de website van de Balie van Tsjechië is een lijst gepubliceerd van mediators en rechtsgeleerden en ook op de website van de Unie voor arbitrage- en mediationprocedures van de Tsjechische Republiek zijn contactgegevens te vinden.Op de website van de Tsjechische reclasserings- en mediationdienst worden contactpersonen vermeld wier optreden onder de bevoegdheid van de respectievelijke districtsrechtbanken valt.Het ministerie van Justitie heeft een lijst van bemiddelaars/mediators onder zijn hoede die zijn ingeschreven overeenkomstig wet nr. 202/2012 betreffende mediation. Deze lijst wordt binnenkort gepubliceerd.

Is de toegang tot het Tsjechische register van bemiddelaars/mediators kosteloos?

Ja, het register van bemiddelaars/mediators is kosteloos toegankelijk.

Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Tsjechië

Op verschillende websites vindt u contactgegevens van bemiddelaars/mediators die in Tsjechië werkzaam zijn, door invoering van de zoekterm 'mediation'.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 16/09/2020

Een bemiddelaar/mediator vinden - Denemarken


Er is momenteel geen informatie beschikbaar over het vinden van een bemiddelaar/mediator in Denemarken.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 07/08/2019

Een bemiddelaar/mediator vinden - Duitsland

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Op deze pagina vindt u nuttige informatie voor het vinden van een bemiddelaar/mediator in Duitsland.


Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Duitsland?

Op dit moment ondersteunt een aantal vakorganisaties partijen die gebruik willen maken van een bemiddelaar/mediator.

Hieronder vindt u een niet-exhaustieve lijst van enkele grotere organisaties:

Is de toegang tot de gegevensbank van bemiddelaars/mediators kosteloos?

Ja.

Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Duitsland?

U kunt een bemiddelaar/mediator zoeken op naam, deskundigheidsgebied of postcode.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Bundesverband Mediation e.V.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Centrale für Mediation GmbH & Co.KG

De link wordt in een nieuw venster geopend.DeutscherAnwaltverein


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 29/08/2019

Een bemiddelaar/mediator vinden - Estland

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: EngelsFransMaltees

Op deze pagina vindt u nuttige informatie voor het vinden van een mediator/bemiddelaar in Estland.


Vooralsnog beschikt Estland niet over een algemene nationale website/gegevensbank van mediators/bemiddelaars. Krachtens de Bemiddelingswet kan iedereen die voldoet aan de in deze wet vastgelegde vereisten als mediator/bemiddelaar optreden. Er is geen overheidstoezicht op de activiteiten van mediators/bemiddelaars.

Ingevolge de Bemiddelingswet mogen de volgende personen als mediator/bemiddelaar optreden:

 1. een natuurlijke persoon aan wie de partijen het uitvoeren van de bemiddelingsprocedure en het helpen bij het oplossen van het geschil hebben toevertrouwd. De mediator/bemiddelaar mag handelen via een rechtspersoon met wie hij een dienstverband of een andere contractuele relatie onderhoudt;
 2. een advocaat — de lijst van leden van de Estlandse orde van advocaten is te vinden op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website;
 3. een notaris — een lijst van notarispraktijken is te vinden op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de kamer van notarissen;
 4. in het in de Bemiddelingswet vastgelegde geval, een bemiddelingsinstantie van de nationale of lokale overheid.

Bepaalde geschillen in verband met auteursrecht (zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake auteursrechten) worden behandeld door een commissie van auteursrechtdeskundigen die als bemiddelaar optreden. Deze commissie is opgezet binnen het raamwerk van het ministerie van Justitie.

Hoewel het concept ‘ombudsman’ niet wordt gebruikt in de Wet op de kanselier van Justitie, fungeert de kanselier van Justitie ook als ombudsman en oefent hij toezicht uit op de naleving van de fundamentele rechten en vrijheden van personen en van de beginselen van goed bestuur door overheidsinstanties en op lokale overheden, publiekrechtelijke rechtspersonen en privaatrechtelijke entiteiten die openbare functies uitoefenen. Sinds 2011 fungeert de kanselier van Justitie ook als ombudsman voor kinderen, krachtens artikel 4 van het Verdrag inzake de rechten van het kind. Meer informatie is te vinden op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de kanselier van Justitie.

Collectieve arbeidsgeschillen worden behandeld door de Nationale Bemiddelaar, waarover u meer informatie vindt op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website.

Ook kunt u contact opnemen met de volgende niet-gouvernementele organisaties:

 • De De link wordt in een nieuw venster geopend.Estlandse Vereniging van bemiddelaars/mediators biedt informatie in het Estlands en het Engels. De contactpersoon is De link wordt in een nieuw venster geopend.Anneli Liivamägi.
 • De De link wordt in een nieuw venster geopend.Estlandse Unie voor kinderbescherming is een vereniging zonder winstoogmerk die opkomt voor de rechten van kinderen. Zij geeft onder meer advies aan ouders die een scheiding van tafel en bed of een echtscheiding willen aanvragen en moedigt hen aan gebruik te maken van bemiddelingsdiensten om de belangen van hun kinderen te beschermen. De Unie heeft opleidingen georganiseerd op het gebied van bemiddeling/mediation in familiezaken.
 • De De link wordt in een nieuw venster geopend.Estlandse Vereniging van verzekeraars heeft een bemiddelaar/mediator voor verzekeringszaken in het leven geroepen die zich bezighoudt met geschillen tussen verzekeringnemers enerzijds en verzekeraars of verzekeringstussenpersonen anderzijds.

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 17/04/2019

Een bemiddelaar/mediator vinden - Ierland


Ierland kent geen databank van bemiddelaars/mediators, maar voor verschillende rechtsgebieden kunnen mediators worden gevonden via onderstaande particuliere instellingen.

Zie de pagina ‘Bemiddeling’.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 17/12/2020

Een bemiddelaar/mediator vinden - Griekenland

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Op deze pagina vindt u informatie waarmee u in Griekenland een bemiddelaar/mediator kunt vinden.


Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Griekenland?

Deze informatie vindt u terug in onze antwoorden betreffende bemiddeling/mediation in Griekenland.

Zoals daar vermeld, bevat de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten lijsten met erkende bemiddelaars/mediators en met organisaties voor de opleiding van bemiddelaars/mediators.

Bovendien bevat de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.consumentenombudsman informatie voor het publiek over alternatieve manieren voor het beslechten van consumentengeschillen.

Is de toegang tot de gegevensbank van bemiddelaars/mediators kosteloos?

Ja, de toegang tot de website van de consumentenombudsman is kosteloos.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten

De link wordt in een nieuw venster geopend.Consumentenombudsman

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid

De link wordt in een nieuw venster geopend.Grieks Centrum voor Mediation en Arbitrage


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 18/07/2019

Een bemiddelaar/mediator vinden - Spanje

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Spaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Dit onderdeel helpt u bij het vinden van een bemiddelaar/mediator in Spanje.


Een bemiddelaar/mediator vinden in Spanje

Krachtens wet 5/2012 inzake mediation in civiele en handelsrechtelijke aangelegenheden moeten mediators een officieel universitair diploma of diploma van een hogere beroepsopleiding hebben en specifiek onderwijs in mediation hebben gevolgd door deelname aan een of meer cursussen die worden verzorgd door officieel erkende instellingen. Deze kwalificaties moeten op het gehele grondgebied van Spanje geldig zijn.

De wetten en uitvoeringsbepalingen van bepaalde autonome gemeenschappen schrijven een specifieke opleiding voor mediation in familiekwesties voor. Als vuistregel geldt dat mediators ten minste een universitair diploma moeten hebben en een praktijkstage in mediation van 100-300 uur moeten hebben afgerond.

Specifieke mediationopleidingen worden gewoonlijk verzorgd door universitaire instituten en beroepsverenigingen, bijv. van psychologen of advocaten.

Er is geen centraal register van mediators. Gespecialiseerde mediators zijn op verschillende manieren te vinden:

 • in strafzaken moeten partijen de rechtbank verzoeken een mediator aan te stellen;
 • in arbeidszaken kan de mediator in sommige gevallen worden gekozen uit een lijst van mediators van het desbetreffende orgaan;
 • in familiezaken worden mediators aangesteld door het desbetreffende overheidsorgaan in overleg met de rechtbank, hoewel de partijen ook zelf een beroep kunnen doen op een gekwalificeerde mediator;
 • het is mogelijk om met een familiemediator in contact te komen via de diverse beroepsverenigingen die een register of lijst bijhouden (de orde van advocaten en beroepsverenigingen van psychologen, maatschappelijk werkers en docenten).

Het bijhouden van deze lijsten is een verplichting die vooralsnog door de autonome gemeenschappen wordt opgelegd.

Zijn de mediatordatabanken gratis toegankelijk?

Er is geen nationaal register. De lijsten van de beroepsverenigingen zijn in ieder geval gratis toegankelijk.

Een bemiddelaar/mediator vinden in Spanje

U kunt contact opnemen met de desbetreffende beroepsvereniging voor informatie over geregistreerde mediators.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 11/03/2020

Een bemiddelaar/mediator vinden - Frankrijk

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Frans


Er bestaat momenteel geen databank van bemiddelaars/mediators in Frankrijk.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 17/09/2015

Een bemiddelaar/mediator vinden - Italië


Momenteel is er geen openbare lijst met bemiddelaars/mediators.

Het ministerie van Justitie publiceert regelmatig een lijst van bemiddelingsinstanties, waarbij de bemiddelaars/mediators zijn geregistreerd.

Meer specifieke informatie over de bemiddelaars/mediators van elke bemiddelingsinstantie kan worden verkregen bij de afdeling van het ministerie van Justitie die is belast met het toezicht op die instanties. Er kan met die dienst contact worden opgenomen via de website van het ministerie (De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.giustizia.it/).


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 24/02/2020

Een bemiddelaar/mediator vinden - Cyprus


Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Cyprus

Gelieve de webpagina Bemiddeling/mediation in Cyprus te raadplegen.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 23/07/2019

Een bemiddelaar/mediator vinden - Letland

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.


Raadpleeg voor De link wordt in een nieuw venster geopend.contactgegevens van niet-gouvernementele mediationorganisaties in Letland de website over mediation in Letland.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Mediation in Letland


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 15/06/2020

Een bemiddelaar/mediator vinden - Litouwen

Er is geen centraal orgaan dat verantwoordelijk is voor mediation in Litouwen. Zodra een begin is gemaakt met de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2008/52/EG, zal hieraan worden gewerkt.


Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Litouwen?

Gerechtelijke en buitengerechtelijke bemiddeling/mediation zijn in Litouwen mogelijk. Buitengerechtelijke bemiddelings-/mediationdiensten worden doorgaans verleend door advocaten.

Gerechtelijke bemiddeling/mediation is een geschillenbeslechtingsprocedure die ten doel heeft partijen in civiele zaken hun geschil vreedzaam te helpen oplossen door de tussenkomst van een of meer bemiddelaars/mediators (intermediairs).

Gerechtelijke bemiddeling/mediation wordt uitgevoerd door bemiddelaars/mediators. Dit zijn speciaal opgeleide rechters, hulprechters of andere voldoende gekwalificeerde personen wier namen zijn opgenomen in de De link wordt in een nieuw venster geopend.Lijst van gerechtelijke bemiddelaars/mediators. De Raad van de rechterlijke macht heeft op zijn vergadering van 28 januari 2011 besloten dat gerechtelijke bemiddeling/mediation in civiele procedures in alle De link wordt in een nieuw venster geopend.rechtbanken van Litouwen kan worden toegepast en dat deze dienstverlening beschikbaar moet zijn in alle regio’s.

Gerechtelijke bemiddeling/mediation is een dienst die kosteloos wordt verleend. Een keuze om een oplossing voor een civiel geschil te zoeken door middel van gerechtelijke bemiddeling/mediation bespaart bovendien veel tijd en moeite die anders zouden zijn besteed aan procederen. Er wordt ook geld bespaard, want 75 % van de gerechtelijke vergoedingen is terugvorderbaar wanneer de gerechtelijke bemiddeling/mediation leidt tot een minnelijke schikking.

Een voorstel om een civiele zaak door te sturen voor gerechtelijke bemiddeling/mediation kan worden gedaan door de voorzittende rechter. Een verzoek daartoe kan worden geuit door elke partij in de procedure. Wanneer een geschil wordt doorverwezen voor gerechtelijke bemiddeling/mediation, legt de rechter de partijen uit wat de gerechtelijke bemiddelings-/mediationprocedure inhoudt. Het besluit tot benoeming of vervanging van een bemiddelaar/mediator wordt genomen door de voorzitter van de rechtbank, het hoofd van de afdeling Civiele Zaken van de rechtbank, of een door hen daartoe aangewezen rechter. Indien nodig, kunnen twee bemiddelaars/mediators worden benoemd. Bij de benoeming van een bemiddelaar/mediator moet rekening worden gehouden met het standpunt van de partijen in het verzoek om verwijzing van het geschil naar gerechtelijke bemiddeling/mediation of in hun verklaring van instemming met een dergelijke verwijzing.


Uitsluitend de partijen in de procedure, derde partijen en hun vertegenwoordigers mogen deelnemen aan gerechtelijke bemiddeling/mediation. Ook andere personen wier deelname het geschil kan helpen beslechten, kunnen hun naam onder het verzoek of de verklaring van instemming van een der partijen zetten. Gerechtelijke bemiddelings-/mediationprocedures worden niet geregistreerd.

Gerechtelijke bemiddelings-/mediationprocedures kunnen worden beëindigd als de partijen overeenstemming over het voorwerp van het geschil bereiken en een gerechtelijke schikking ondertekenen, die vervolgens door de voorzittende rechter wordt goedgekeurd.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 21/10/2019

Een bemiddelaar/mediator vinden - Luxemburg

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: SpaansEngels

Op deze pagina leest u hoe u in Luxemburg een bemiddelaar/mediator kunt vinden.


Een bemiddelaar/mediator vinden in Luxemburg

De mediators van de volgende particuliere organisaties beheren een register van mediators:

Is de toegang tot de gegevensbank van bemiddelaars/mediators kosteloos?

Ja, de toegang tot de gegevensbank van bemiddelaars/mediators is kosteloos.

Een bemiddelaar/mediator zoeken in Luxemburg

U kunt de lijst van mediators van de volgende particuliere organisaties raadplegen en doorzoeken:

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Association luxembourgeoise de la médiation et des médiateurs agréés

De link wordt in een nieuw venster geopend.Le centre de médiation du Barreau du Luxembourg

De link wordt in een nieuw venster geopend.Centre de médiation

De link wordt in een nieuw venster geopend.Centre de médiation Socio-Familiale

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Justitie


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 20/12/2018

Een bemiddelaar/mediator vinden - Hongarije

Deze pagina helpt u bij het vinden van een mediator in Hongarije.


Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Hongarije

U vindt het De link wordt in een nieuw venster geopend.register met bemiddelaars/mediators (közvetítők adatbázisa) op de website van het Ministerie van Justitie (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium).

De volgende algemene informatie is beschikbaar voor gebruikers:

 • algemene informatie over mediation;
 • informatie over mediators;
 • informatie over bedrijven die mediators in dienst hebben;
 • adressen, kwalificaties, taalvaardigheden en expertisegebieden van mediators en de provincie waarin ze werkzaam zijn.

Op de site vindt u ook registratieformulieren voor mediators en bedrijven die mediators in dienst hebben.

Is de toegang tot de gegevensbank van bemiddelaars/mediators kosteloos?

Ja, de toegang tot deze databank is gratis en er gelden geen beperkingen.

Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gezocht in Hongarije

Op de site staat een lijst met mediators en een lijst met bedrijven die mediators in dienst hebben. U kunt de mediators op naam, taal en provincie zoeken. U kunt bedrijven op naam, provincie en verkorte naam opzoeken.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Website register Hongaarse mediators (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 28/12/2016

Een bemiddelaar/mediator vinden - Malta

Op deze pagina van de portal vindt u nuttige informatie voor het vinden van een bemiddelaar/mediator in Malta.


Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Malta?

Het Malta Mediation Centre biedt de partijen een lijst van bemiddelaars/mediators die door het Centre zijn erkend. Zowel in het geval van vrijwillige bemiddeling/mediation als wanneer partijen door een rechtbank of door de wet naar het Centre zijn verwezen, wordt een mediator door de bij het geschil betrokken partijen uit de lijst van erkende mediators gekozen, op voorwaarde dat de gekozen persoon door alle partijen kan worden aanvaard. Indien de partijen geen overeenkomst kunnen bereiken omtrent een mediator, benoemt het Centre de persoon die volgens de lijst van erkende mediators aan de beurt is.

Bij bemiddeling in familiezaken kunnen de partijen in onderling overleg een mediator kiezen uit een lijst van daartoe door de minister van Justitie aangewezen personen (in dat geval worden de kosten voor bemiddeling door de partijen zelf gedragen) of kan de rechtbank volgens een roulatieschema een bemiddelaar aanwijzen uit de lijst van personen die door dezelfde minister zijn aangewezen om als rechtbankbemiddelaar op te treden (in dat geval worden de kosten betaald door de Registrar, Civil Courts and Tribunal (griffie, civiele rechtbanken en tribunalen)).

Momenteel bestaat er nog geen elektronisch register van bemiddelaars. Indien u vragen heeft, kunt u echter contact opnemen met het Centre via de Registrar van het Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

U kunt de Registrar ook bereiken op het telefoonnummer +356 21231833 of per e-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.info@mediationmalta.org.mt


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 04/05/2021

Een bemiddelaar/mediator vinden - Nederland

Op deze pagina vindt u nuttige informatie voor het vinden van een bemiddelaar/mediator in Nederland.


Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Nederland?

In Nederland zijn verschillende registers voor mediators (private registers). Voor de kwaliteitsborging bestaan geen wettelijke voorzieningen. Een belangrijk register is dat van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Een ander register is het De link wordt in een nieuw venster geopend.ADR International register.

De Federatie voorziet tevens op landelijk niveau in onafhankelijke informatie en kwaliteitsborging met betrekking tot mediation en mediators. MfN-geregistreerde mediators zijn opgeleid en gekwalificeerd om als mediator werkzaam te zijn volgens het MfN Mediation Reglement. Zij hebben zich gecommitteerd aan het MfN Kwaliteitsborgingssysteem. De De link wordt in een nieuw venster geopend.Stichting Kwaliteit Mediators behandelt klachten over MfN-mediators.

De Raad voor Rechtsbijstand heeft een speciaal De link wordt in een nieuw venster geopend.register voor mediators die gesubsidieerde zaken mogen behandelen.

Is de toegang tot het register van bemiddelaars/mediators kosteloos?

Ja, de toegang is kosteloos.

Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gezocht in Nederland?

De registers kunnen aan de hand van diverse zoekcriteria worden doorzocht. Zo kunt u bijvoorbeeld zoeken naar een mediator met specifieke deskundigheid op een bepaald werkterrein of een mediator die werkzaam is in een bepaalde regio.

Gerelateerde links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Mediatorsfederatie Nederland

De link wordt in een nieuw venster geopend.ADR Register

De link wordt in een nieuw venster geopend.Stichting Kwaliteit Mediators

De link wordt in een nieuw venster geopend.Register van de Raad voor rechtsbijstand


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 11/12/2019

Een bemiddelaar/mediator vinden - Oostenrijk

Op deze pagina van de portal vindt u nuttige informatie voor het vinden van een bemiddelaar/mediator in Oostenrijk.


Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Oostenrijk

Het Oostenrijkse bondsministerie van Justitie houdt een lijst bij van geregistreerde mediators, die voldoen aan de wettelijke en formele eisen.

Er is een De link wordt in een nieuw venster geopend.speciale website opgezet. Deze is ook toegankelijk via de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van het ministerie van Justitie.

Op de website kan de volgende informatie worden gevonden:

 • een lijst van mediators;
 • een lijst van organisaties die opleidingen voor mediators verzorgen; en
 • een lijst met cursussen.

Is de toegang tot de gegevensbank van bemiddelaars/mediators kosteloos?

De voor het publiek toegankelijke website is kosteloos te raadplegen.

Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gezocht in Oostenrijk

Op de website is de lijst van mediators te raadplegen op drie manieren, te weten op:

 • naam;
 • postcode; en
 • deelstaat.

Mediators kunnen worden gevonden aan de hand van de volgende zoekcriteria:

 • voor- en achternaam;
 • postcode;
 • deelstaat;
 • land;
 • deskundigheidsgebied.

Er kan ook op meerdere criteria tegelijk worden gezocht.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Mediators in Oostenrijk


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 30/05/2018

Een bemiddelaar/mediator vinden - Polen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: SpaansFrans

Deze pagina bevat nuttige informatie voor het zoeken van een bemiddelaar/mediator in Polen.


Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Polen?

Lijsten met bemiddelaars/mediators worden bijgehouden door de districtsrechtbanken. Bemiddelaars/mediators, onder wie personen van lijsten opgesteld door niet-gouvernementele organisaties in het kader van hun wettelijke taken en door universiteiten, worden door de voorzitter van de betrokken districtsrechtbank toegevoegd aan of verwijderd van de lijsten. Als gevolg van de verdeling van bevoegdheden tussen regionale en centrale autoriteiten is het echter niet mogelijk een centrale lijst van mediators te raadplegen.

Basisinformatie over voorschriften, procedures en praktische aspecten van bemiddeling in Polen staat op de pagina De link wordt in een nieuw venster geopend.bemiddeling van de website van het ministerie van Justitie, die wordt beheerd in samenwerking met de Raad inzake alternatieve wijzen van geschillenbeslechting (ADR-raad).

Is de toegang tot de gegevensbank van bemiddelaars/mediators kosteloos?

Ja, de gegevensbank van bemiddelaars/mediators kan kosteloos worden geraadpleegd.

Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Polen?

U kunt de door de voorzitters van de districtsrechtbanken opgestelde lijsten van bemiddelaars/mediators raadplegen of u kunt zich wenden tot verenigingen van bemiddelaars/mediators of tot individuele bemiddelaars/mediators. Nadere informatie en contactgegevens kunt u normaal gezien terugvinden op de websites van rechtbanken, verenigingen of individuele bemiddelaars/mediators.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 17/09/2014

Een bemiddelaar/mediator vinden - Portugal

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Portugees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Op deze pagina vindt u nuttige informatie voor het zoeken van een bemiddelaar/mediator in Portugal.


Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Portugal?

Het directoraat-generaal voor het Justitiebeleid (DGJB) verstrekt geen informatie over de wijze waarop een mediator kan worden gezocht. De nationale wetgeving stelt dat indien bemiddeling door een mediator vereist is, voor de zaak in kwestie automatisch een mediator moet worden geselecteerd uit de lijsten met mediators.

De website van het DGJB biedt informatie over mediation, arbitrageprocedures, institutionele arbitrage en vredegerechten (julgados de paz).

Is de toegang tot de gegevensbank van bemiddelaars/mediators kosteloos?

Ja, de toegang tot de gegevensbank is kosteloos.

Archieven van de gegevensbank van bemiddelaars/mediators

De DGJB-gegevensbank bevat gegevens die teruggaan tot oktober 2008.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Directoraat-generaal voor het Justitiebeleid


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 09/08/2019

Een bemiddelaar/mediator vinden - Roemenië

Op deze pagina vindt u nuttige informatie voor het vinden van een bemiddelaar/mediator in Roemenië.


Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Roemenië

In overeenstemming met artikel 12 van wet nr. 192/2006 worden bevoegde bemiddelaars/mediators opgenomen in de Lijst van mediators, die wordt bijgehouden door de Consiliul de Mediere (Raad voor mediation) en regelmatig wordt gepubliceerd in deel I van het Roemeense Publicatieblad.

De Lijst van bemiddelaars/mediators is ook beschikbaar op de officiële website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Raad voor mediation.

De website van de Raad voor mediation biedt de volgende informatie:

Sinds 2 november 2006 wordt de informatie beschikbaar gemaakt op de website van de Raad voor mediation.

De aanvullende informatie die beschikbaar is in de De link wordt in een nieuw venster geopend.Lijst van mediators omvat:

 • de ngo waarvan de bemiddelaars/mediators lid zijn;
 • de mediationopleiding die ze hebben afgerond;
 • de vreemde taal waarin zij hun bemiddelingsdiensten kunnen verlenen;
 • hun contactgegevens.

Als u een geschil via mediation wilt oplossen, kunt u een bemiddelaar/mediator inschakelen. De lijst van bemiddelaars/mediators is ter inzage beschikbaar bij de rechtbanken en op de website van het ministerie van Justitie.

De lijst van bemiddelaars/mediators wordt regelmatig geactualiseerd door de Raad voor mediation die de actuele gegevens doorgeeft aan de rechtbanken, de nationale en lokale overheden en het ministerie van Justitie.

Is de toegang tot de gegevensbank van bemiddelaars/mediators kosteloos?

Ja

Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gezocht in Roemenië

U kunt een De link wordt in een nieuw venster geopend.bemiddelaar/mediator zoeken aan de hand van de volgende criteria:

 • eerste letter van de naam van de mediator/bemiddelaar en,
 • het district waar het hoofdkantoor gevestigd is.

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 10/06/2013

Een bemiddelaar/mediator vinden - Slovenië

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Sloveens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Deze pagina helpt u bij het vinden van een mediator in Slovenië.


Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Slovenië

Het ministerie van Justitie en Openbaar Bestuur beheert eenDe link wordt in een nieuw venster geopend.Centraal register van mediators die in rechtbankprogramma's werkzaam zijn overeenkomstig de Wet alternatieve geschillenbeslechting in gerechtelijke zaken. Adressenlijsten van mediators die onder auspiciën van diverse niet-gouvernementele organisaties werken, zijn te vinden op de websites van de betreffende organisaties, bijv.:

Is de toegang tot de gegevensbank van bemiddelaars/mediators kosteloos?

Ja, de gegevensbank is kosteloos te gebruiken.

Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gezocht in Slovenië

U kunt een mediator in Slovenië vinden op de websites van de:

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Mediation in Slovenië, De link wordt in een nieuw venster geopend.Mediation in Slovenië


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 23/03/2018

Een bemiddelaar/mediator vinden - Slowakije

Deze pagina helpt u bij het vinden van een mediator in Slowakije.


Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Slowakije?

De Slowaakse gegevensbank van mediators wordt beheerd en bijgehouden door het ministerie van Justitie. De gegevens op deze gegevensbank zijn echter uitsluitend in het Slowaaks beschikbaar.

Is de toegang tot de gegevensbank van bemiddelaars/mediators kosteloos?

Ja, de toegang tot informatie over mediators en het zoeken en opvragen van informatie is kosteloos.

Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gezocht in Slowakije?

Zie de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Slowaakse ministerie van Justitie.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 18/05/2020

Een bemiddelaar/mediator vinden - Finland

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Fins) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Op deze pagina leest u hoe u een bemiddelaar in Finland kunt vinden.


Hoer kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Finland?

In Finland houdt het Nationaal Instituut voor gezondheid en welzijn (THL) de officiële website De link wordt in een nieuw venster geopend.Bemiddeling in civiele en strafzaken bij.

Deze website verschaft informatie over bemiddeling (mediation in strafzaken) en voorziet in een De link wordt in een nieuw venster geopend.lijst van bemiddelingsbureaus.

Is de toegang tot de gegevensbank van bemiddelaars/mediators kosteloos?

Ja, de website De link wordt in een nieuw venster geopend.Bemiddeling in civiele en strafzaken is gratis toegankelijk en raadpleegbaar.

Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gezocht in Finland?

Via de website van het Nationaal Instituut voor gezondheid en welzijn.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Nationaal Instituut voor gezondheid en welzijn


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 31/07/2020

Een bemiddelaar/mediator vinden - Engeland en Wales

Op deze pagina vindt u nuttige informatie over het vinden van een bemiddelaar/mediator in Engeland en Wales.


Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Engeland en Wales

Landelijk register bemiddeling/mediation

Een bemiddelaar/mediator in civiele zaken kunt u vinden via de De link wordt in een nieuw venster geopend.Civil Mediation online directory Dit register biedt informatie over:

 • bemiddeling/mediation;
 • diensten;
 • tarieven.

De Civil Mediation Online Directory is een dienst van het ministerie van Justitie en wordt door het ministerie bijgehouden. De in het register opgenomen aanbieders van bemiddeling/mediation zijn geaccrediteerd door de Civil Mediation Council.

Register bemiddeling/mediation in familiezaken

Het doel van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Family Mediation Online Directory is het bieden van hulp aan personen die in contact willen komen met bemiddelaars/mediators in hun eigen omgeving. Personen die De link wordt in een nieuw venster geopend.in aanmerking komen voor rechtshulp (overheidssteun) kunnen ook contact opnemen met de Community Legal Advice helpline voor meer informatie over het vinden van een bemiddelaar/mediator in hun omgeving via telefoonnummer: 0845 345 4345 Minicom: 0845 609 6677, of sms “legalaid” en uw naam naar 80010. Advies kan ook worden verkregen via de De link wordt in een nieuw venster geopend.Community Legal Advice online advisor service

Is de toegang tot de gegevensbank van bemiddelaars/mediators kosteloos?

Ja, de toegang tot de websites van de Civil Mediation Online Directory, de Family Mediator Online Directory en de Community Legal Advice online advisor service is kosteloos.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Civil Mediation Online Directory, De link wordt in een nieuw venster geopend.Family Mediator Online Directory, De link wordt in een nieuw venster geopend.Check if you can get legal aid, De link wordt in een nieuw venster geopend.Community Legal Advice,


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 20/04/2015

Een bemiddelaar/mediator vinden - Noord-Ierland

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Momenteel is er in Noord-Ierland geen databank van bemiddelaars/mediators.


Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Noord-Ierland?

Noord-Ierland kent geen databank van bemiddelaars/mediators. Via de pagina over de regeling voor geschillenbeslechting van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Law Society of Northern Ireland kunt u echter wel enige informatie over mediators vinden.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Law Society of Northern Ireland


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 16/01/2019

Een bemiddelaar/mediator vinden - Schotland

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Op deze pagina vindt u nuttige informatie voor het vinden van een bemiddelaar/mediator in Schotland.


Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Schotland?

Het Scottish Mediation Network (SMN) beheert het De link wordt in een nieuw venster geopend.Scottish Mediation Register (SMR), een onafhankelijk register van bemiddelaars/mediators en mediationdiensten die aan minimale praktijknormen voor mediation in Schotland voldoen. Deze normen zijn vastgesteld door een onafhankelijke commissie voor praktijknormen en omvatten minimumvereisten met betrekking tot opleidingsniveau, ervaring en permanente beroepsontwikkeling.

De pagina ‘De link wordt in een nieuw venster geopend.Find a Mediator’ op de website van het SMN biedt gratis toegang tot informatie over mensen die zich bezighouden met allerlei soorten bemiddeling/mediation. De gegevens op de site worden ten minste eenmaal per jaar door de mediators geactualiseerd en omvatten informatie over hun opleiding, permanente beroepsontwikkeling en specialisaties.

Een van de doelen van het Scottish Mediation Register is mensen te verzekeren van de professionele kwaliteit van de mediators die zij kiezen door zeker te stellen dat ze aan de minimumnormen voldoen. Mediators die zijn opgenomen in het SMR mogen zichzelf ‘Scottish Mediation Registered Mediatornoemen en mogen het logo van het SMR naast hun naam voeren.

Het bureau van het SMN beheert ook de Scottish Mediation Helpline, een telefonische hulpdienst die personen advies en informatie biedt over bemiddeling/mediation en de toegang daartoe. Het SMN kan via de telefonische hulpdienst ook zorgen voor mediationdiensten via een panel van mediators of personen doorverwijzen naar een geschikte aanbieder van mediationdiensten.

Het SMN ondersteunt en bevordert bovendien het mediationproces voor klachten tegen de nationale gezondheidsdienst (NHS) in Schotland – deze activiteit wordt gefinancierd door de Schotse overheid. Meer informatie over bemiddeling/mediation en de toegang daartoe is beschikbaar op de website van het SMN.

De Schotse overheid heeft ook een boekje met de titel Resolving Disputes without Going to Court uitgeven met daarin advies over bemiddeling/mediation en andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting. Dit kan gedownload worden van de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Schotse overheid.

Is de toegang tot de gegevensbank van bemiddelaars/mediators kosteloos?

Ja, informatie over bemiddelaars/mediators is kosteloos toegankelijk.

U kunt als volgt een bemiddelaar/mediator zoeken:

u kunt de website oproepen door te klikken op de link naar het De link wordt in een nieuw venster geopend.Scottish Mediation Register of de URL De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator in de adresbalk van uw browser in te typen. Volg vervolgens de aanwijzingen op om de beste bemiddelaar/mediator te vinden voor u en uw specifieke situatie.

U kunt contact opnemen met het Scottish Mediation Network via hun website, of door te schrijven naar het SMN op het adres 18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, UK of door te bellen naar het nummer +44 (0) 131 556 1221.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Scottish Mediation Network, De link wordt in een nieuw venster geopend.Scottish Mediation RegisterDe link wordt in een nieuw venster geopend.publicatie van de Schotse overheid


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 05/09/2018