Znajdź mediatora

Jeśli zajdzie potrzeba zastosowania mediacji, ma się wówczas do czynienia z mediatorem – bezstronną, neutralną osobą trzecią - która może pomóc wyjaśnić sprawy i osiągnąć porozumienie.


Mediatorzy są wyszkoleni, w jaki sposób pomagać ludziom rozwiązywać konflikty. Mediator spotyka się z dwiema stronami, aby pomóc określić kwestie sporne oraz osiągnąć porozumienie. Mediatorzy są neutralni i we wszelkich konfliktach pozostają bezstronni. Mediatorzy nie są doradcami i nie udzielają porad co do konkretnych sytuacji poszczególnych osób, zalecają natomiast na ogół, aby równocześnie z procesem mediacji zasięgnąć porady prawnej.

Mediacja może okazać się szczególnie pomocna w transgranicznych sporach rodzinnych oraz w sprawach uprowadzenia dziecka przez jednego z rodziców. W takich przypadkach zachęca się rodziców do podjęcia odpowiedzialności za decyzje dotyczące ich rodziny i do rozwiązania sporu bez angażowania w sprawę systemu sądowego. Mediacja może zatem stworzyć podłoże do konstruktywnej dyskusji, a także zapewnić w stosunkach między rodzicami uczciwe zasady postępowania przy równoczesnym uwzględnieniu nadrzędnego interesu dziecka.

Aby znaleźć szczegółowe informacje dotyczące mediatora (np. w jaki sposób uzyskać usługi mediacyjne, ile to kosztuje i gdzie ich szukać) należy wybrać jedną z flag umieszczonych po prawej stronie.

Aby znaleźć mediatora specjalizującego się w transgranicznej mediacji rodzinnej, należy kliknąć na link: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.crossbordermediator.eu/

Aby dowiedzieć się więcej na temat mediacji, należy przejść do odpowiedniej sekcji.

Więcej informacji o międzynarodowej mediacji rodzinnej można znaleźć w odpowiednim dziale.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 06/10/2020

Znajdź mediatora - Belgia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Niniejsza część portalu umożliwia znalezienie mediatora w Belgii.


W jaki sposób można znaleźć mediatora w Belgii?

W celu znalezienia mediatora w Belgii można odwiedzić następującą stronę internetową:

Można na niej znaleźć informacje dotyczące poniższych zagadnień:

 • prezentacja mediacji
 • mediator
 • przebieg mediacji
 • po mediacji
 • koszt mediacji
 • link do broszury na temat mediacji (PDF)
 • przydatne adresy i linki.

Na stronie znajduje się także Kącik dla zawodowych mediatorów, który zawiera informacje dotyczące:

 • kryteriów zatwierdzania mediatorów
 • wytycznych dotyczących składania wniosków w celu uzyskania statusu zatwierdzonego mediatora określonych na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2005 r.
 • listy kontrolnej w zakresie o uznanie statusu mediatora
 • szkolenia podstawowego/szkolenia ustawicznego
 • Kodeksu dobrego postępowania zatwierdzonego mediatora
 • rozpatrywania skarg.

Czy dostęp do bazy danych jest płatny?

Nie, dostęp do bazy danych jest bezpłatny.

Szukanie mediatora w Belgii

Mediatora w Belgii można znaleźć w Link otworzy się w nowym okniewykazie mediatorów według następujących kryteriów:

 • okręgu,
 • zawodu,
 • dziedziny działania,
 • używanego języka,
 • nazwiska.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieService Public Fédéral Justice

Link otworzy się w nowym oknieMediacja jako alternatywa wobec sądu

Link otworzy się w nowym oknieWykaz mediatorów

 


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 07/08/2019

Znajdź mediatora - Bułgaria

Z tej sekcji można dowiedzieć się, jak znaleźć mediatora w Bułgarii.


Jak znaleźć mediatora w Bułgarii

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Sprawiedliwości prowadzi Link otworzy się w nowym oknieUjednolicony rejestr mediatorów.

Rejestr zawiera następujące informacje:

 • dane osób zarejestrowanych jako mediatorzy – ich wykształcenie, znajomość języków i dodatkowe kwalifikacje w dziedzinie mediacji
 • dane kontaktowe mediatora – miejsce pracy, telefon i adres e-mail

Ponadto Ministerstwo Sprawiedliwości dysponuje rejestrem organizacji, które uzyskały uprawnienia do prowadzenia Link otworzy się w nowym oknieszkoleń dla mediatorów.

Wpisy do rejestru wprowadza się na podstawie regulacji zawartych w:

 • ustawie o mediacji
 • rozporządzeniu nr 2 z 15 marca 2007 r. (wydanym przez Ministra Sprawiedliwości), w którym określono warunki i procedurę zatwierdzania organizacji, które prowadzą szkolenia dla mediatorów; wymagania dotyczące szkoleń; procedurę dotyczącą wpisywania, wykreślania i usuwania mediatorów z ujednoliconego rejestru oraz zasady proceduralne i etyczne dotyczące postępowania mediatorów.

Czy dostęp do bułgarskiego rejestru mediatorów jest bezpłatny?

Dostęp do bułgarskiego rejestru mediatorów za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości jest bezpłatny. Osoby i organizacje, które chciałyby zostać wpisane do rejestru organizacji prowadzących szkolenia z zakresu umiejętności mediacyjnych, muszą uiścić opłatę.

W jaki sposób znaleźć mediatora w Bułgarii?

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości można znaleźć kompletny wykaz osób, które przeszły szkolenie i zostały uprawnione do prowadzenia mediacji w Republice Bułgarskiej. Wyszukiwanie mediatorów można prowadzić według miejsca, w którym prowadzą mediacje, oraz według dziedziny mediacji (np. mediacja dotycząca handlu, prowadzenia działalności gospodarczej lub mediacja rodzinna).

Dostępne są dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres e-mail. Aby uzyskać potrzebne dodatkowe informacje, można skontaktować się z urzędnikami prowadzącymi rejestr mediatorów.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 09/03/2020

Znajdź mediatora - Czechy

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej czeski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Ta strona portalu jest pomocna w znalezieniu mediatora w Republice Czeskiej.


Jak znaleźć mediatora w Republice Czeskiej?

Dane kontaktowe mediatorów prowadzących działalność w Republice Czeskiej można znaleźć na różnych stronach internetowych, wpisując w wyszukiwarce pojęcie "mediacja". Lista mediatorów zrzeszonych w ramach czeskiego Stowarzyszenia Mediatorów (Asociace mediátorù Èeské republiky) jest zamieszczona na stronie stowarzyszenia. Czeska Izba Adwokacka (Èeská advokátní komora) również publikuje na swojej stronie internetowej listę mediatorów i adwokatów. Dane kontaktowe znaleźć można także na stronie internetowej Unii ds. Procedur Arbitrażowych i Mediacyjnych Republiki Czeskiej (Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR). Dane kontaktowe Służby Probacyjnej i Mediacyjnej Republiki Czeskiej (Probační a mediační služby ČR) – działającej na obszarze właściwości miejscowej odpowiednich sądów rejonowych – znaleźć można na stronie internetowej Służby. W najbliższej przyszłości opublikowana zostanie lista mediatorów zarejestrowanych zgodnie z ustawą nr 202/2012 w sprawie mediacji, prowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Czy dostęp do rejestru mediatorów Republiki Czeskiej jest bezpłatny?

Tak, dostęp do rejestru mediatorów jest bezpłatny.

Jak znaleźć mediatora w Republice Czeskiej?

Dane kontaktowe mediatorów prowadzących działalność w Republice Czeskiej można znaleźć na różnych stronach internetowych, wpisując w wyszukiwarce pojęcie "mediacja".


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 16/09/2020

Znajdź mediatora - Dania


Obecnie nie są dostępne informacje na temat tego, jak znaleźć mediatora w Danii.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 07/08/2019

Znajdź mediatora - Niemcy

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W niniejszej sekcji przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu mediatora w Niemczech.


Jak znaleźć mediatora w Niemczech

Obecnie kilka zrzeszeń zawodowych świadczy usługi doradcze stronom, które chcą skorzystać z pomocy mediatora.

Poniżej przedstawiono niepełny wykaz większych zrzeszeń:

Czy dostęp do bazy zawierającej dane o mediatorach jest bezpłatny?

Tak.

W jaki sposób znaleźć mediatora w Niemczech

Wyszukiwanie można przeprowadzić według nazwiska, lokalizacji biura, specjalizacji lub kodu pocztowego.

Inne użyteczne strony

Link otworzy się w nowym oknieFederalne Stowarzyszenie Mediacji Rodzinnej

Link otworzy się w nowym oknieFederalne Stowarzyszenie Mediacji

Link otworzy się w nowym oknieFederalne Stowarzyszenie Mediacji w dziedzinie Gospodarki i Pracy

Link otworzy się w nowym oknieCentrum Mediacji

Link otworzy się w nowym oknieNiemieckie Stowarzyszenie Adwokatów


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 29/08/2019

Znajdź mediatora - Estonia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej estoński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W tej części znajdziesz wskazówki, jak znaleźć mediatora w Estonii.


Obecnie Estonia nie posiada ogólnej strony internetowej lub bazy danych poświęconej mediatorom. Zgodnie z ustawą o postępowaniu pojednawczym rolę rozjemcy może pełnić każda osoba spełniająca wymogi określone w ustawie. Działalność rozjemców nie podlega nadzorowi państwa.

Zgodnie z ustawą o postępowaniu pojednawczym rozjemcą może zostać:

 1. osoba fizyczna, której strony powierzyły przeprowadzenie postępowania pojednawczego i do której zwróciły się o pomoc w rozstrzygnięciu sporu. Rozjemca może występować za pośrednictwem osoby prawnej, z którą wiąże go stosunek zatrudnienia lub inny rodzaj stosunku umownego.
 2. adwokat – lista członków Estońskiej Izby Adwokackiej jest dostępna na jej Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej;
 3. notariusz – lista kancelarii notarialnych jest dostępna na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej Izby Notarialnej;
 4. w przypadku przewidzianym w ustawie o postępowaniu pojednawczym, państwowy lub samorządowy organ rozjemczy.

Niektóre spory z zakresu praw autorskich (zob. Link otworzy się w nowym oknieustawa o prawie autorskim) rozstrzyga komisja ekspertów z dziedziny praw autorskich, która pełni rolę rozjemcy. Komisja ta została powołana w ramach struktur Ministerstwa Kultury.

Choć ustawa o Kanclerzu Sprawiedliwości nie zawiera pojęcia „rzecznika praw obywatelskich”, Kanclerz Sprawiedliwości pełni również funkcję rzecznika praw obywatelskich, nadzorując przestrzeganie przez organy rządowe podstawowych praw i wolności oraz zasad dobrych rządów, a także działalność władz samorządowych, osób prawnych prawa publicznego i podmiotów prywatnych wypełniających zadania publiczne. Od 2011 r., zgodnie z art. 4 Konwencji o prawach dziecka, Kanclerz Sprawiedliwości pełni również funkcję rzecznika praw dziecka. Dodatkowe informacje można znaleźć na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej Kanclerza Sprawiedliwości.

Rozstrzyganie sporów zbiorowych z zakresu prawa pracy należy do kompetencji Rozjemcy Publicznego. Więcej informacji o tym podmiocie znajduje się na następującej Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej.

Można również skontaktować się z następującymi organizacjami pozarządowymi:

 • Link otworzy się w nowym oknieEstońskie Stowarzyszenie Mediatorów udziela informacji zarówno w języku estońskim, jak i angielskim. Osobą wyznaczoną do kontaktów jest Link otworzy się w nowym oknieAnneli Liivamägi.
 • Link otworzy się w nowym oknieEstońska Unia na Rzecz Dobra Dziecka to organizacja non-profit mająca na celu ochronę praw dziecka. Do realizowanych przez nią inicjatyw należy udzielanie porad rodzicom, którzy zamierzają wystąpić o separację lub rozwód, zachęcając ich do korzystania z usług rozjemców w celu ochrony interesów dzieci. Unia zorganizowała szkolenia poświęcone mediacji rodzinnej.
 • Link otworzy się w nowym oknieEstońskie Stowarzyszenie Ubezpieczycieli powołało mediatora ubezpieczeniowego, który zajmuje się sporami pomiędzy ubezpieczonymi a ubezpieczycielami lub brokerami ubezpieczeniowymi.

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 17/04/2019

Znajdź mediatora - Irlandia


W Irlandii nie prowadzi się bazy danych mediatorów; specjalistów ds. mediacji w różnych dziedzinach prawa można jednak znaleźć za pośrednictwem następujących podmiotów prywatnych:

Zobacz „Postępowanie mediacyjne w Irlandii”


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 17/12/2020

Znajdź mediatora - Grecja

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Op deze pagina vindt u informatie waarmee u in Griekenland een bemiddelaar/mediator kunt vinden.


Jak znaleźć mediatora w Grecji

Informacje te przekazano w naszej odpowiedzi dotyczącej mediacji w Grecji.

Wspomniano w niej, że wykazy licencjonowanych mediatorów i organizacji kształcących mediatorów można znaleźć na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwa Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka.

Ponadto strona internetowa Link otworzy się w nowym oknieRzecznika Praw Konsumentów zawiera informacje przeznaczone dla ogółu społeczeństwa dotyczące alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich.

Czy dostęp do bazy danych mediatorów jest bezpłatny?

Tak, dostęp do powyższych stron internetowych jest bezpłatny.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka

Link otworzy się w nowym oknieRzecznik Praw Konsumentów

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Link otworzy się w nowym oknieGreckie Centrum Mediacji i Arbitrażu


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 18/07/2019

Znajdź mediatora - Hiszpania

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej hiszpański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu mediatora w Hiszpanii.


Jak znaleźć mediatora w Hiszpanii?

Ustawa nr 5/2012 o mediacji w sprawach cywilnych i handlowych przewiduje, że mediator musi mieć tytuł uniwersytecki lub ukończone szkolenie zawodowe na zaawansowanym poziomie oraz ukończone specjalistyczne szkolenie z zakresu mediacji, wymagające uczestnictwa w jednym lub szeregu specjalnych kursów prowadzonych przez oficjalnie akredytowane instytucje. Kwalifikacje te muszą być ważne w całym kraju.

Ustawy i rozporządzenia niektórych wspólnot autonomicznych wskazują szkolenia, które trzeba ukończyć, by zostać mediatorem rodzinnym Od mediatora wymaga się co do zasady kwalifikacji na poziomie uniwersyteckim oraz 100–300 godzin praktycznych ćwiczeń z mediacji.

Specjalistyczne szkolenia z zakresu mediacji oferują uniwersytety i samorządy zawodowe, takie jak samorząd zawodowy psychologów czy izby adwokackie.

Nie prowadzi się jednego rejestru mediatorów. Istnieje kilka sposobów, aby znaleźć mediatora specjalizującego się w określonej dziedzinie:

 • w sprawach karnych strony muszą złożyć do sądu wniosek o wyznaczenie mediatora;
 • w sprawach z zakresu prawa pracy mediatora można niekiedy wybrać z listy mediatorów odpowiedniej organizacji;
 • w sprawach rodzinnych mediator zostanie wyznaczony przez jednostkę współpracującą z sądem, przy czym istnieje możliwość, aby same strony zwróciły się do wykwalifikowanego mediatora.
 • Z mediatorem rodzinnym można skontaktować się poprzez różne samorządy zawodowe, które prowadzą ich rejestry lub listy. Są to izby adwokackie, samorządy zawodowe psychologów, pracowników społecznych i trenerów.

Jak dotąd to wspólnoty autonomiczne wymagały, by samorządy zawodowe prowadziły takie listy.

Czy dostęp do bazy danych mediatorów jest bezpłatny?

Nie prowadzi się rejestru krajowego. W każdym przypadku dostęp do list prowadzonych przez samorządy zawodowe jest bezpłatny.

Jak znaleźć mediatora w Hiszpanii?

Aby uzyskać informacje na temat zarejestrowanych mediatorów, można zgłosić się do odpowiedniego samorządu zawodowego.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2020

Znajdź mediatora - Francja

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: francuski


Obecnie Francja nie posiada bazy mediatorów.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 17/09/2015

Znajdź mediatora - Włochy


Obecnie nie prowadzi się publicznego wykazu mediatorów.

Ministerstwo Sprawiedliwości regularnie publikuje wykaz organizacji zajmujących się mediacją, w których zrzeszonych jest wielu mediatorów.

Więcej szczegółowych informacji na temat mediatorów zrzeszonych w poszczególnych organizacjach można uzyskać w Ministerstwie Sprawiedliwości w departamencie odpowiedzialnym za nadzorowanie takich organizacji. Z departamentem tym można się skontaktować za pośrednictwem strony internetowej ministerstwa (Link otworzy się w nowym okniehttp://www.giustizia.it/).


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 24/02/2020

Znajdź mediatora - Cypr


Jak znaleźć mediatora na Cyprze

Mediatora można znaleźć za pośrednictwem strony dotyczącej mediacji na Cyprze.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 23/07/2019

Znajdź mediatora - Łotwa

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.


W celu uzyskania Link otworzy się w nowym okniedanych kontaktowych pozarządowych organizacji zajmujących się mediacją na Łotwie

należy wejść na stronę internetową poświęconą mediacji

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym okniemediacja na Łotwie


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 15/06/2020

Znajdź mediatora - Litwa

Na Litwie nie ma centralnego organu odpowiedzialnego za mediację. Po wdrożeniu dyrektywy 2008/52/WE rozpoczną się prace w tym obszarze.


Jak znaleźć mediatora na Litwie?

Na Litwie istnieje możliwość skorzystania z sądowego i pozasądowego postępowania mediacyjnego. Usługi mediacji pozasądowej są zazwyczaj świadczone przez prawników.

Mediacja sądowa jest metodą rozstrzygania sporów, dzięki której strony w sprawach cywilnych mogą bezkonfliktowo osiągnąć porozumienie przy pomocy jednego lub większej liczby mediatorów (pośredników).

Mediację sądową prowadzą mediatorzy. Są to specjalnie przeszkoleni sędziowie, asystenci sędziowscy lub inne odpowiednio wykwalifikowane osoby, których nazwiska znajdują się na Link otworzy się w nowym oknieliście mediatorów sądowych. Dnia 28 stycznia 2011 r. Rada Sądownictwa na swoim posiedzeniu uzgodniła, że mediację sądową w postępowaniu cywilnym można stosować we wszystkich litewskich Link otworzy się w nowym okniesądach, a także że usługi te powinny być dostępne niezależnie od regionu.

Mediacja sądowa jest świadczona bezpłatnie. Ponadto rozstrzygnięcie sprawy cywilnej w drodze mediacji pozwala znacznie zaoszczędzić czas i wysiłek, które w przeciwnym razie trzeba byłoby poświęcić na postępowanie sądowe. Poza tym można również zaoszczędzić pieniądze, ponieważ w przypadku zawarcia ugody w drodze mediacji sądowej 75 % opłaty sądowej podlega zwrotowi.

Przewodniczący składu sędziowskiego może skierować sprawę do mediacji sądowej. O przeprowadzenie mediacji może wnioskować każda ze stron postępowania. Kierując sprawę na drogę mediacji sądowej, sędzia wyjaśnia stronom, na czym ona polega. O wyborze lub zmianie mediatora decyduje prezes sądu, sędzia kierujący pracami wydziału cywilnego lub wskazany przez nich sędzia. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, można wyznaczyć dwóch mediatorów. Wyznaczając mediatora, sąd bierze pod uwagę opinię stron wyrażoną podczas składania wniosku o przeprowadzenie mediacji lub udzielania zgody na jej przeprowadzenie.


W mediacji sądowej mogą uczestniczyć jedynie strony postępowania, osoby trzecie oraz ich pełnomocnicy. W mediacji mogą uczestniczyć także inne osoby na wniosek którejkolwiek ze stron lub za jej zgodą, jeżeli udział tych osób może pomóc w rozstrzygnięciu sprawy. Przebiegu postępowania mediacyjnego się nie protokołuje.

Postępowanie mediacyjne można zakończyć, jeżeli strony uzgodniły rozwiązanie sporu i podpisały ugodę sądową, którą następnie zatwierdzi przewodniczący składu sędziowskiego.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 21/10/2019

Znajdź mediatora - Luksemburg

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W niniejszej części portalu przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu mediatora w Luksemburgu.


Jak znaleźć mediatora w Luksemburgu?

Rejestry mediatorów prowadzą mediatorzy z poniższych podmiotów prywatnych. Są to:

Czy dostęp do bazy mediatorów jest bezpłatny?

Tak, dostęp do rejestru mediatorów jest bezpłatny.

W jaki sposób znaleźć mediatora w Luksemburgu?

Można zapoznać się z listami mediatorów prowadzonymi przez następujące organizacje prywatne:

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieLuksemburskie Stowarzyszenie Mediacji i Uprawnionych Mediatorów

Link otworzy się w nowym oknieCentrum Mediacji przy luksemburskiej Izbie Adwokackiej

Link otworzy się w nowym oknieCentrum Mediacji

Link otworzy się w nowym oknieCentrum Mediacji Społecznej i Rodzinnej

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Sprawiedliwości


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 20/12/2018

Znajdź mediatora - Węgry

W niniejszej sekcji przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu mediatora na Węgrzech.


Jak znaleźć mediatora na Węgrzech

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości i Egzekwowania Prawa (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) można znaleźć Link otworzy się w nowym oknierejestr mediatorów (közvetítők adatbázisa).

Użytkownicy mają dostęp do następujących informacji ogólnych:

 • informacje ogólne na temat mediacji
 • informacje o mediatorach
 • informacje o osobach prawnych zatrudniających mediatorów
 • dane kontaktowe mediatorów, kwalifikacje, znajomość języków, doświadczenie i komitat, w którym prowadzą działalność.

W witrynie znajdują się również formularze rejestracyjne dla mediatorów i osób prawnych ich zatrudniających.

Czy dostęp do bazy zawierającej dane o mediatorach jest bezpłatny?

Tak, dostęp jest bezpłatny i nie stosuje się żadnych ograniczeń.

W jaki sposób szukać mediatora na Węgrzech

Na stronie internetowej znajduje się lista mediatorów i osób prawnych ich zatrudniających.. Mediatora można wyszukać według nazwiska, znajomości języków i komitatu, w którym prowadzi działalność, a odpowiednią osobę prawną według jej nazwy, komitatu i nazwy skróconej.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieStrona internetowa rejestru węgierskich mediatorów (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 28/12/2016

Znajdź mediatora - Malta

W niniejszej części portalu przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu mediatora na Malcie.


Jak znaleźć mediatora na Malcie?

Maltański Ośrodek Mediacji (Malta's Mediation Centre) przekazuje zainteresowanym stronom listę mediatorów odpowiednio akredytowanych przez ośrodek. Zarówno w przypadku dobrowolnej mediacji, jak i mediacji skierowanej do ośrodka przez sąd lub z mocy prawa, strony sporu wybierają mediatora z listy akredytowanych mediatorów, o ile wybrana osoba zostanie zaakceptowana przez wszystkie strony sporu. Jeżeli strony nie zgadzają co do wyboru mediatora, ośrodek wyznacza kolejną osobę z listy zatwierdzonych mediatorów.

W przypadku mediacji w sprawach rodzinnych strony mogą, za obopólną zgodą, wybrać dowolnego mediatora z listy osób powołanych do tego celu przez ministra sprawiedliwości, przy czym w takim przypadku same ponoszą koszty mediacji. W przypadku gdy mediatora wyznacza sąd na zasadach rotacyjnych z listy osób wyznaczonych przez tego samego ministra do pełnienia funkcji mediatorów sądowych, wynagrodzenie mediatora jest wypłacane przez sekretarza (registrar) oraz sądy właściwe w sprawach cywilnych.

W tej chwili nie istnieje jeszcze elektroniczny rejestr mediatorów. Więcej informacji można uzyskać w Maltańskim Ośrodku Mediacji za pośrednictwem jego sekretarza. Ośrodek ten mieści się pod następującym adresem: Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100, Malta.

Aby skontaktować się z sekretarzem należy zadzwonić pod numer: +356 21231833 lub wysłać wiadomość na poniższy adres poczty elektronicznej: Link otworzy się w nowym oknieinfo@mediationmalta.org.mt


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 20/01/2017

Znajdź mediatora - Niderlandy

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu mediatora w Niderlandach.


Jak znaleźć mediatora w Niderlandach

Link otworzy się w nowym oknieNiderlandzki Instytut Mediacji (NIM) prowadzi ogólnodostępną bazę danych zawierającą informacje dotyczące wszystkich wykwalifikowanych mediatorów. Instytut udziela również niezależnych informacji oraz gwarancji jakości w odniesieniu do mediacji i pracy mediatorów na terenie całego kraju.

Mediatorzy zarejestrowani w bazie danych NIM są przeszkolonymi i wykwalifikowanymi mediatorami zgodnie z zasadami mediacji NIM oraz podlegają systemowi zapewnienia jakości NIM.

Rejestr mediatorów NIM jest całodobowy.

Czy dostęp do rejestru zawierającego dane o mediatorach jest bezpłatny?

Tak, dostęp jest bezpłatny.

W jaki sposób znaleźć mediatora w Niderlandach

Wyszukiwanie w rejestrze można przeprowadzać przy użyciu różnych parametrów. Na przykład można wyszukać mediatora dysponującego konkretną wiedzą fachową lub pracującego w określonej dziedzinie.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieNiderlandzki Instytut Mediacji


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 29/11/2012

Znajdź mediatora - Austria

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu mediatora w Austrii.


Jak znaleźć mediatora w Austrii?

Austriackie Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi listę zarejestrowanych mediatorów, którzy spełniają wymogi prawne i formalne.

Stworzono Link otworzy się w nowym okniespecjalną stronę internetową. Można na nią wejść ze Link otworzy się w nowym okniestrony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Na stronie można znaleźć następujące informacje:

 • listę mediatorów,
 • listę organizacji, które szkolą mediatorów, oraz
 • listę kursów szkoleniowych.

Czy dostęp do bazy mediatorów jest bezpłatny?

Strona internetowa jest dostępna publicznie, a dostęp jest bezpłatny.

W jaki sposób znaleźć mediatora w Austrii

Na stronie internetowej listy mediatorów można sortować według:

 • imienia i nazwiska,
 • kodu pocztowego oraz
 • kraju związkowego.

Mediatorów można znaleźć według następujących kryteriów wyszukiwania:

 • imię i nazwisko,
 • kod pocztowy,
 • kraj związkowy,
 • kraj,
 • wiedza specjalistyczna.

Kryteria wyszukiwania można łączyć.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym okniemediatorzy w Austrii


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 30/05/2018

Znajdź mediatora - Polska

Niniejsza część zawiera informacje pomagające znaleźć mediatora w Polsce


Jak znaleźć mediatora w Polsce

Listy/wykazy instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego (zwane "listami mediatorów") prowadzone są w sądach okręgowych i udostępniane na ich stronach internetowych. Mediatorów na listy wpisuje i skreśla prezes właściwego sądu okręgowego, w tym osoby z list tworzonych przez organizacje pozarządowe (w zakresie ich zadań statutowych) oraz uczelnie.

Mediatorzy zazwyczaj specjalizują się w określonych rodzajach mediacji: cywilnej (gospodarczej, rodzinnej, prawa pracy, innej), karnej czy w sprawach nieletnich.

Wśród mediatorów w sprawach cywilnych należy wyróżnić stałych mediatorów, którzy zostali wpisani na listę prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego dla obszaru właściwości danego okręgu sądowego.

W wyniku przyjętych rozwiązań prawnych nie istnieje jeden centralnie prowadzony wykaz mediatorów.

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Link otworzy się w nowym okniew zakładce poświęconej mediacji oraz na stronie Link otworzy się w nowym okniehttp://mediacja.gov.pl/ zamieszczone są podstawowe informacje, dotyczące regulacji, procedur i praktycznych aspektów funkcjonowania mediacji w Polsce.

Czy dostęp do list mediatorów jest bezpłatny?

Tak, dostęp do list mediatorów jest bezpłatny.

Jak znaleźć mediatora w Polsce

Należy skorzystać z list mediatorów prowadzonych przez prezesów sądów okręgowych lub z usług ośrodków mediacyjnych albo mediatorów indywidualnych. Informacje i dane teleadresowe dostępne są zwykle na stronach internetowych właściwych sądów, ośrodków lub mediatorów.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 13/01/2017

Znajdź mediatora - Portugalia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej portugalski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W niniejszej sekcji przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu mediatora w Portugalii.


Jak znaleźć mediatora w Portugalii?

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wymiaru Sprawiedliwości nie udziela informacji na temat tego, jak znaleźć mediatora we własnym zakresie. W przypadku konieczności skorzystania z publicznych usług mediacji obowiązujące przepisy prawa krajowego stanowią, że mediator w danym postępowaniu jest automatycznie wybierany z listy mediatorów.

Na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej znajdują się informacje o mediacji, postępowaniu polubownym, arbitrażu instytucjonalnym i sądach pokoju (julgados de paz).

Czy dostęp do bazy mediatorów jest bezpłatny?

Tak, dostęp do tej bazy danych jest bezpłatny.

Archiwa bazy mediatorów

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej zawiera dane dotyczące okresu od października 2008 r.

Przydatne linki

Link otworzy się w nowym oknieDyrekcja Generalna ds. Polityki Wymiaru Sprawiedliwości


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 09/08/2019

Znajdź mediatora - Rumunia

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu mediatora w Rumunii.


Jak znaleźć mediatora w Rumunii

Zgodnie z art. 12 ustawy 192/2006 posiadający uprawnienia mediatorzy są wpisani na listę mediatorów, utworzoną i aktualizowaną przez Radę ds. Mediacji i publikowaną okresowo w rumuńskim Dzienniku Urzędowym, część I.

Lista mediatorów jest również dostępna na oficjalnej stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieRady ds. Mediacji.

Strona internetowa Rady ds. Mediacji zawiera:

 • panel/listę mediatorów;
 • informacje na temat uprawnień;
 • informacje o akredytacji;
 • informacje dotyczące zmian;
 • prawodawstwo;
 • informacje istotne z punktu widzenia interesu publicznego;
 • decyzje;
 • Link otworzy się w nowym oknieKrajowy Rejestr Stowarzyszeń Zawodowych Mediatorów;
 • łącza;
 • dane kontaktowe.

Informacje na stronie internetowej Rady ds. Mediacji są dostępne od dnia 2 listopada 2006 r.

Na stronie zawierającej Link otworzy się w nowym oknielistę mediatorów można dodatkowo znaleźć:

 • informacje o organizacjach pozarządowych, których członkami są mediatorzy;
 • informacje nt. ukończonych przez nich programów szkoleń z zakresu mediacji;
 • informacje nt. języków obcych, w których mediatorzy mogą prowadzić mediację;
 • dane kontaktowe mediatorów.

Osoby zainteresowane rozstrzygnięciem sporu w drodze mediacji mogą zgłosić się do wybranego mediatora. Lista mediatorów jest dostępna w siedzibach sądów i na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Lista mediatorów jest okresowo aktualizowana przez Radę ds. Mediacji, która powiadamia o aktualizacjach sądy, organy władz lokalnych i krajowych oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.

Czy dostęp do bazy mediatorów jest bezpłatny?

Tak

W jaki sposób znaleźć mediatora w Rumunii

Link otworzy się w nowym oknieMediatorów można wyszukiwać według następujących kryteriów:

 • pierwszej litery nazwiska mediatora; oraz
 • okręgu, w którym znajduje się główna siedziba biura mediatorów.

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 10/06/2013

Znajdź mediatora - Słowenia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słoweński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu mediatora w Słowenii


Jak znaleźć mediatora w Słowenii?

Ministerstwo Sprawiedliwości i Administracji Publicznej prowadzi Link otworzy się w nowym okniecentralny rejestr mediatorów pracujących w ramach programów sądowych na mocy ustawy o alternatywnym rozstrzyganiu sporów w sprawach sądowych. Wykazy mediatorów pracujących pod auspicjami różnych organizacji pozarządowych można znaleźć na stronach internetowych tych organizacji, np.:

Czy dostęp do bazy mediatorów jest bezpłatny?

Tak, dostęp do bazy danych jest bezpłatny.

W jaki sposób znaleźć mediatora w Słowenii

Mediatora w Słowenii można znaleźć korzystając ze stron internetowych:

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieMediacja w Słowenii
Link otworzy się w nowym oknieMediacja w Słowenii


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 23/03/2018

Znajdź mediatora - Słowacja

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu mediatora w Słowacji.


Jak znaleźć mediatora w Słowacji

Słowacka baza mediatorów jest utrzymywana i prowadzona przez słowackie Ministerstwo Sprawiedliwości. Baza jest dostępna wyłącznie w języku słowackim.

Czy dostęp do bazy mediatorów jest bezpłatny?

Tak, dostęp do informacji na temat mediatorów i wyszukiwanie informacji są bezpłatne.

W jaki sposób znaleźć mediatora w Słowacji

Informacje dostępne są na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 18/05/2020

Znajdź mediatora - Finlandia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej fiński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu mediatora w Finlandii.


Jak znaleźć mediatora w Finlandii

W Finlandii Krajowy Instytut Zdrowia i Opieki Społecznej (THL) prowadzi oficjalną stronę internetową Link otworzy się w nowym okniemediacji w sprawach cywilnych i karnych.

W witrynie znajdują się informację na temat postępowania pojednawczego (mediacja w sprawach karnych).

Można tam również znaleźć Link otworzy się w nowym oknielistę placówek mediacyjnych.

Czy dostęp do bazy zawierającej dane o mediatorach jest bezpłatny?

Tak, dostęp do witryny internetowej Link otworzy się w nowym okniemediacji w sprawach cywilnych i karnych, a także wyszukiwanie danych są bezpłatne.

W jaki sposób szukać mediatora w Finlandii

Mediatora można szukać na stronie internetowej Krajowego Instytutu Zdrowia i Opieki Społecznej.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieKrajowy Instytut Zdrowia i Opieki Społecznej


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 31/07/2020

Znajdź mediatora - Anglia i Walia

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu mediatora w Anglii i w Walii.


Jak znaleźć mediatora w Anglii i w Walii?

Krajowy wykaz mediatorów

Mediatora w sprawach cywilnych można znaleźć za pośrednictwem Link otworzy się w nowym okniewykazu mediatorów w sprawach cywilnych (online) – Find a Civil Mediator – w którym znajdują się informacje na temat:

 • mediacji;
 • usług;
 • cen.

Wykaz mediatorów w sprawach cywilnych prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości.  Podmioty świadczące usługi mediacji znajdujące się w wykazie są akredytowane przez Radę ds. Mediacji w Sprawach Cywilnych (Civil Mediation Council).

Wykaz mediatorów w sprawach rodzinnych

Link otworzy się w nowym oknieWykaz mediatorów w sprawach rodzinnych (online) ma pomóc stronom w znalezieniu mediatora z danego obszaru. Strony, które Link otworzy się w nowym okniekwalifikują się do uzyskania pomocy prawnej (finansowanie publiczne), mogą się również skontaktować z infolinią Community Legal Advice w celu uzyskania dalszych informacji na temat możliwości znalezienia mediatora z danego obszaru Telefon: 0845 345 4345, Minicom: 0845 609 6677, SMS: należy wpisać „pomoc prawna” oraz swoje imię i nazwisko, a następnie przesłać pod numer 80010.  Informacje można uzyskać również za pośrednictwem Link otworzy się w nowym oknieserwisu doradczego online Community Legal Advice.

Czy dostęp do baz zawierających dane o mediatorach jest bezpłatny?

Tak, dostęp do wykazu mediatorów w sprawach cywilnych (online), wykazu mediatorów w sprawach rodzinnych (online) oraz strony internetowej Community Legal Advice jest bezpłatny.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieWykaz mediatorów w sprawach cywilnych (online), Link otworzy się w nowym oknieWykaz mediatorów w sprawach rodzinnych (online), Link otworzy się w nowym oknieCzy uzyskam pomoc prawną?Link otworzy się w nowym oknieCommunity Legal Advice


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 20/04/2015

Znajdź mediatora - Irlandia Północna

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Obecnie Irlandia Północna nie posiada bazy mediatorów.


Jak znaleźć mediatora w Irlandii Północnej

Irlandia Północna nie posiada bazy mediatorów. Jednakże wśród informacji o metodach rozwiązywania sporów przygotowanych przez Link otworzy się w nowym oknieLaw Society of Northern Ireland (Towarzystwo Prawnicze Irlandii Północnej) znajdują się pewne informacje na temat mediacji.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieLaw Society of Northern Ireland


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 16/01/2019

Znajdź mediatora - Szkocja

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu mediatora w Szkocji.


Jak znaleźć mediatora w Szkocji?

Szkocka sieć mediacji (Scottish Mediation Network) zarządza szkockim rejestrem mediacjiLink otworzy się w nowym oknie(Scottish Mediation Register – SMR), który jest niezależnym rejestrem mediatorów i usług mediacji spełniających minimalne standardy w zakresie prowadzenia mediacji w Szkocji. Standardy te określa niezależna komisja ds. standardów, przy czym spełnienie standardów oznacza zrealizowanie minimalnej liczby szkoleń i kursów kształcenia ustawicznego oraz posiadanie minimalnego doświadczenia.

StronaLink otworzy się w nowym oknieJak znaleźć mediatora? w portalu szkockiej sieci mediacji umożliwia dostęp do informacji na temat osób, które prowadzą różne rodzaje mediacji. Dane publikowane na stronie są aktualizowane przez mediatorów przynajmniej raz na rok i obejmują informacje dotyczące szkolenia, kształcenia ustawicznego oraz dziedzin specjalizacji.

Jednym z celów szkockiego rejestru mediacji jest zagwarantowanie jego użytkownikom, że mediatorzy, których wybrali, mają wysokie kwalifikacje zawodowe, poprzez poświadczanie, że mediatorzy spełniają minimalne standardy. Mediatorzy, których można wyszukać w szkockim rejestrze mediacji, mogą określać się mianem mediatorów zarejestrowanych w szkockim rejestrze mediacji (Scottish Mediation Registered Mediator) i używać skrótu SMR przy nazwisku.

Biuro szkockiej sieci mediacji prowadzi również infolinię. Można tam uzyskać porady oraz informacje dotyczące mediacji i sposobu wszczęcia postępowania mediacyjnego. Za pośrednictwem infolinii szkocka sieć mediacji może także zorganizować mediacje przy pomocy panelu mediatorów ze szkockiego rejestru mediacji lub skierować daną osobę do właściwego organu mediacyjnego.

Szkocka sieć mediacji wspiera i propaguje proces mediacji również w przypadku skarg na narodową służbę zdrowia w Szkocji, przy czym działalność ta jest finansowana przez szkocki rząd. Więcej informacji dotyczących mediacji i sposobu wszczynania postępowania mediacyjnego można znaleźć w portalu szkockiej sieci mediacji.

Rząd szkocki opublikował broszurę na temat pozasądowego rozwiązywania sporów pt. „Resolving Disputes without Going to Court”, w której znajdują się informacje o mediacji i innych alternatywnych metodach rozwiązywania sporów. Broszurę można pobrać ze strony internetowej Link otworzy się w nowym oknierządu szkockiego.

Czy dostęp do baz zawierających dane o mediatorach jest bezpłatny?

Tak, dostęp do informacji o mediatorach jest bezpłatny.

W celu znalezienia mediatora należy:

wejść na stronę internetową, klikając na łącze Link otworzy się w nowym oknieScottish Mediation Register lub wpisując w wyszukiwarce adres strony Link otworzy się w nowym okniehttp://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator, a następnie zastosować się do instrukcji i wybrać mediatora, który najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom i okolicznościom, lub

skontaktować się ze szkocką siecią mediacji (Scottish Mediation Network) za pomocą jej strony internetowej, pisząc na adres 18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, UK, lub telefonując pod numer telefonu +44 (0) 131 556 1221.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieSzkocka sieć mediacji,Link otworzy się w nowym oknie szkocki rejestr mediacjiLink otworzy się w nowym okniepublikacja rządu Szkocji


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 05/09/2018