Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kuinka löydän sovittelijan - Viro

Tämän sivun alkukielistä versiota viro on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Tässä osassa on tietoa sovittelijan löytämisestä Virossa.


Virossa ei ole tällä hetkellä yleistä verkkosivustoa tai tietokantaa sovittelijoista. Sovittelulain mukaisesti sovittelijana voi toimia kuka tahansa laissa säädetyt vaatimukset täyttävä henkilö. Valtio ei valvo sovittelijoiden toimintaa.

Sovittelulain mukaan sovittelijana voi toimia:

  1. luonnollinen henkilö, jolle osapuolet ovat antaneet tehtäväksi toteuttaa sovittelumenettelyn ja auttaa kiistan ratkaisemisessa. Sovittelija voi toimia sellaisen oikeushenkilön välityksellä, jonka kanssa hän on työ- tai sopimussuhteessa.
  2. valantehnyt asianajaja; luettelo Viron asianajajaliiton jäsenistä on saatavissa sen Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivustolla
  3. notaari; luettelo notariaattitoimistoista on saatavilla notaariliiton Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivustolla
  4. sovittelulaissa säädetyissä tapauksissa valtiollinen tai paikallishallinnon alainen sovitteluelin.

Joitakin tekijänoikeuksiin liittyviä riitoja (ks. Linkki avautuu uuteen ikkunaantekijänoikeuslaki) ratkaistaan tekijänoikeusalan asiantuntijoista koostuvassa lautakunnassa, joka hoitaa sovittelijan tehtävää. Lautakunta toimii oikeusministeriön alaisuudessa.

Vaikka oikeuskansleria koskevassa asetuksessa ei käytetä oikeusasiamiehen nimitystä, oikeuskansleri toimii myös oikeusasiamiehenä, sillä hän valvoo, että viranomaiset noudattavat yksilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia sekä hyvää hallintotapaa. Lisäksi hänen valvonnassaan ovat paikallishallinto, julkisoikeudelliset oikeushenkilöt ja julkisia tehtäviä hoitavat yksityisoikeudelliset henkilöt. Vuoden 2011 alusta oikeuskansleri on lisäksi toiminut lapsiasiavaltuutettuna lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen 4 artiklan mukaisesti. Lisätietoa aiheesta on oikeuskanslerin Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivustolla.

Kollektiivisten työriitojen ratkaiseminen on valtakunnansovittelijan tehtävä. Lisätietoa aiheesta on saatavissa asiaa koskevalla Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivustolla.

On myös kansalaisjärjestöjä, joihin voi ottaa yhteyttä:

  • Linkki avautuu uuteen ikkunaanViron sovittelijoiden liitto (Eesti Lepitajate Ühing) antaa tietoja viroksi ja englanniksi. Yhteyshenkilö: Linkki avautuu uuteen ikkunaanAnneli Liivamägi.
  • Linkki avautuu uuteen ikkunaanViron lastensuojeluliitto (Lastekaitse Liit) on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka puolustaa lasten oikeuksia. Muun toimintansa ohessa se neuvoo vanhempia, jotka aikovat erota tai muuttaa erilleen. Vanhempia rohkaistaan käyttämään sovittelijan palveluita lasten etujen suojelemiseksi. Liitto on järjestänyt koulutusta perheasioiden sovittelijoille.
  • Linkki avautuu uuteen ikkunaanViron vakuutusyritysten liitto on perustanut vakuutusasioiden sovitteluelimen, jonka tehtävänä on käsitellä vakuutuksenottajan ja vakuutuksenantajan tai vakuutusedustajan välisiä riitoja.

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 17/04/2019