Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hitta en medlare - Finland

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på finska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

 

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

I det här avsnittet får du råd om hur du går till väga för att hitta en medlare i Finland.


Hur hittar man en medlare i Finland?

Finska Institutet för hälsa och välfärd har en officiell webbsida om medling: Länken öppnas i ett nytt fönsterMedling i brott- och tvistemål.

På webbplatsen finns information om medling (medling i brottmål).

Även en Länken öppnas i ett nytt fönsterförteckning över medlingsbyråer finns på webbplatsen.

Är tillgången till medlingsdatabaserna kostnadsfri?

Ja, tillgång till och hämtning av information från webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterMedling i brott- och tvistemål är kostnadsfri.

Hur söker man efter medlare i Finland?

Du kan söka medlare på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterInstitutet för hälsa och välfärd


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 03/08/2020