Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Αυστρία

Η παρούσα ενότητα της πύλης σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στην Αυστρία.


Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στην Αυστρία;

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης της Αυστρίας τηρεί κατάλογο εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, οι οποίοι πληρούν τις νόμιμες και τυπικές προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος.

Έχει δημιουργηθεί Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροειδικός δικτυακός τόπος, ο οποίος είναι προσπελάσιμος και από τον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οι ακόλουθες πληροφορίες μπορούν να ανακτηθούν από τον δικτυακό τόπο:

 • κατάλογος διαμεσολαβητών
 • κατάλογος οργανώσεων που εκπαιδεύουν διαμεσολαβητές και
 • κατάλογος μαθημάτων κατάρτισης.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Ο δικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στο ευρύ κοινό και η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.

Πώς μπορώ να αναζητήσω διαμεσολαβητή στην Αυστρία;

Από τον δικτυακό τόπο, οι κατάλογοι διαμεσολαβητών μπορούν να ταξινομηθούν με κριτήριο:

 • το όνομα
 • τον ταχυδρομικό κωδικό και
 • το ομόσπονδο κρατίδιο.

Η αναζήτηση διαμεσολαβητή μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα κριτήρια αναζήτησης:

 • ονοματεπώνυμο
 • ταχυδρομικός κωδικός
 • ομόσπονδο κρατίδιο
 • χώρα
 • τομέας εμπειρογνωμοσύνης.

Τα κριτήρια αναζήτησης μπορούν επίσης να συνδυασθούν.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιαμεσολαβητές στην Αυστρία


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/05/2018