Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ako nájsť mediátora - Rakúsko

V tejto časti nájdete informácie ako nájsť mediátora v Rakúsku.


Ako nájsť mediátora v Rakúsku

Rakúske spolkové ministerstvo spravodlivosti vedie zoznam registrovaných mediátorov, ktorí spĺňajú právne a formálne požiadavky.

Bola zriadená Odkaz sa zobrazí v novom oknešpeciálna webová stránka venovaná mediátorom. Táto stránka je dostupná aj z Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej stránky ministerstva spravodlivosti

Na tejto webovej stránke možno nájsť:

 • zoznam mediátorov,
 • zoznám organizácií, ktoré školia mediátorov, a
 • zoznam odborných školení.

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Webová stránka je prístupná verejnosti a prístup do nej je bezplatný.

Ako hľadať mediátora v Rakúsku

Na webovej stránke sa zoznamy mediátorov môžu zoradiť podľa:

 • mena,
 • PSČ a
 • okresu.

Mediátorov možno nájsť použitím týchto vyhľadávacích kritérií:

 • meno a priezvisko,
 • PSČ,
 • okres,
 • krajina,
 • oblasť odbornosti.

Kritéria vyhľadávania možno aj kombinovať.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneMediátori v Rakúsku


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 30/05/2018