Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Намиране на медиатор - Белгия

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

 

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Настоящият раздел от портала ви дава възможност да намерите медиатор в Белгия.


Как да намеря медиатор в Белгия?

За да намерите медиатор в Белгия, можете да посетите следния интернет сайт:

Там ще намерите следната информация:

 • Представяне на медиацията
 • Медиатор
 • Провеждане на медиацията
 • Какво следва след медиацията
 • Разходи, свързани с медиацията
 • Връзка към брошура за медиацията (PDF)
 • Адреси и полезни връзки.

Уебсайтът съдържа и кът на специалиста, обединяващ следната информация:

 • Критерии за акредитация на медиаторите
 • Указания за подаване на комплект от документи за акредитиране като медиатор съгласно закона от 21 февруари 2005 г.
 • Контролен лист за кандидатстване за признаване на квалификация като медиатор
 • Първоначално обучение и повишаване на квалификацията
 • Кодекс за добро поведение на акредитирания медиатор
 • Управление на жалбите.

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Да, достъпът до базата данни е безплатен.

Търсене на медиатор в Белгия

Можете да потърсите медиатор в Белгия в Връзката отваря нов прозорецСписъка с медиатори, като използвате следните критерии:

 • район,
 • професия,
 • област на дейност,
 • говорим език,
 • име.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецФедерална публична служба „Правосъдие“

Връзката отваря нов прозорецМедиацията — алтернатива на съда

Връзката отваря нов прозорецСписък с медиатори

 


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 07/08/2019