Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vyhledání mediátora - Belgie

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Tento oddíl portálu vám umožní najít mediátora v Belgii.


Jak nalézt mediátora v Belgii?

Pokud chcete nalézt mediátora v Belgii, můžete navštívit tuto internetovou stránku:

Najdete tam tyto informace:

 • představení mediace
 • mediátor
 • průběh mediace
 • po mediaci
 • náklady na mediaci
 • odkaz na brožuru o mediaci (pdf)
 • užitečné adresy a odkazy

Uvedená stránka obsahuje rovněž Koutek profesionálů, kde najdete informace ohledně:

 • kritérií pro udělování osvědčení mediátorů;
 • směrnic pro předkládání dokumentace pro získání osvědčení mediátora na základě zákona ze dne 21. února 2005;
 • soupisu žádostí o jmenování mediátorem;
 • základního a dalšího vzdělávání;
 • Kodexu řádné praxe autorizovaného mediátora;
 • vyřizování stížností.

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup do databáze je zdarma.

Jak vyhledat mediátora v Belgii

Mediátora v Belgii můžete vyhledat v Odkaz se otevře v novém okně.seznamu mediátorů podle těchto kritérií:

 • obvod,
 • povolání,
 • oblast působnosti,
 • jazyk,
 • jméno.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Federální veřejná služba Soudnictví

Odkaz se otevře v novém okně.Mediace, alternativa k soudnímu řízení

Odkaz se otevře v novém okně.Seznam mediátorů

 


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 07/08/2019