Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Find en mediator - Bulgarien

I dette afsnit findes oplysninger om, hvordan man finder en mægler i Bulgarien.


Hvordan finder jeg en mægler i Bulgarien?

Link åbner i nyt vindueJustitsministeriet har et Link åbner i nyt vindueSamlet mæglerregister.

Registret indeholder følgende data:

  • Persondata om de enkeltpersoner, der er registreret som mæglere, med angivelse af uddannelse, sprog og yderligere kvalifikationer inden for mægling
  • Mæglerens kontaktoplysninger - kontoradresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Endvidere har justitsministeriet et register over de organisationer, som er godkendt til at tilbyde Link åbner i nyt vindueuddannelse af mæglere.

Optagelse i registret er baseret på bestemmelser i:

  • Loven om mægling
  • Forordning nr. 2 af 15. marts 2007 (udstedt af justitsministeren), der angiver betingelser og processer for godkendelse af organisationer, der tilbyder uddannelse af mæglere, krav til uddannelsen, optagelsesprocedure, bestemmelser for, hvornår en mægler kan miste sin autorisation og blive slettet fra det samlede register, samt proceduremæssige og etiske regler for mægleres adfærd.

Er der gratis adgang til det bulgarske mæglerregister?

Der er gratis adgang til det bulgarske samlede mæglerregister fra justitsministeriets websted. Enkeltpersoner og organisationer, der ønsker at blive optaget i registret over organisationer, som tilbyder uddannelse inden for mæglerfærdigheder, skal betale et gebyr.

Hvordan søger jeg efter en mægler i Bulgarien?

På justitsministeriets websted findes en fuldstændig liste over personer, der er uddannet og autoriseret inden for mægling i Republikken Bulgarien. Der kan søges efter mæglere ud fra domicil og område inden for mægling (f.eks. handelsmæssig mægling, erhvervsmægling eller familiemægling).

Det er muligt at få kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og e-mailadresse. Ved at tage kontakt til embedsmænd, der er ansat ved registret over mæglere, er det muligt at få yderligere oplysninger.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 09/03/2020