Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sib medjatur - Repubblika Ċeka

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: iċ-Ċek diġà ġew tradotti.

Din it-taqsima tal-portal tgħinek issib medjatur fir-Repubblika Ċeka.


Kif issib medjatur fir-Repubblika Ċeka

Il-kuntatti tal-medjaturi li jaħdmu fir-Repubblika Ċeka jinsabu f'diversi websajts billi ddaħħal il-kelma tat-tfittix 'medjazzjoni'. Fil-websajt tal-Assoċjazzjoni tal-Medjaturi Ċeki hemm lista ta' medjaturi ta' dik l-organizzazzjoni. Fil-websajt tal-Assoċjazzjoni tal-Avukatura Ċeka hemm ippubblikata lista ta' medjaturi u avukati, u wieħed jista' wkoll isib kuntatti fil-websajt tal-Unjoni tal-Proċeduri tal-Arbitraġġ u l-Medjazzjoni tar-Repubblika Ċeka. Wieħed jista' jsib kuntatti fil-websajt tas-Servizz tal-Probation u l-Medjazzjoni tar-Repubblika Ċeka, li jaġixxi taħt il-mandat tal-qrati distrettwali rilevanti. Dalwaqt se tiġi ppubblikata l-lista ta' medjaturi reġistrati skont l-Att Nru 202/2012 dwar il-medjazzjoni, li għandu l-Ministeru tal-Ġustizzja.

L-aċċess għar-reġistru tal-medjaturi tar-Repubblika Ċeka huwa mingħajr ħlas?

Iva, ir-reġistru tal-medjaturi huwa mingħajr ħlas.

Kif issib medjatur fir-Repubblika Ċeka

Il-kuntatti tal-medjaturi li jaħdmu fir-Repubblika Ċeka jinsabu f'diversi websajts billi ddaħħal il-kelma tat-tfittix 'medjazzjoni'.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 02/07/2019