Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Намиране на медиатор - Германия

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

 

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Настоящият раздел ще ви помогне да намерите медиатор в Германия.


Как да намеря медиатор в Германия?

Понастоящем редица професионални сдружения подпомагат страните, които желаят да използват медиатор.

По-долу ще намерите неизчерпателен списък на някои от по-големите сдружения:

Безплатен ли е достъпът до базата данни с медиатори?

Да.

Как да търся медиатор в Германия?

Може да търсите медиатор по име, по адресна регистрация, по област на специализация или по пощенски код.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецФедерално сдружение за семейна медиация

Връзката отваря нов прозорецФедерално сдружение за медиация

Връзката отваря нов прозорецФедерално сдружение за медиация в икономическа и работна среда

Връзката отваря нов прозорецЦентър за медиация

Връзката отваря нов прозорецГерманска адвокатска колегия


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 29/08/2019