Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sib medjatur - Ġermanja

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

 

Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Din it-taqsima tgħinek issib medjatur fil-Ġermanja.


Kif nista’ nsib medjatur fil-Ġermanja

Attwalment, jeżistu għadd ta’ assoċjazzjonijiet professjonisti li jappoġġjaw partijiet li jixtiequ jużaw l-għajnuna ta’ medjatur.

Hawn taħt tinsab lista mhux eżawrjenti ta’ xi wħud mill-assoċjazzjonjiet il-kbar:

L-aċċess għall-bażi tad-dejta tal-medjaturi huwa mingħajr ħlas?

Iva.

Kif infittex medjatur fil-Ġermanja

Tista’ tfittex medjatur bl-isem, bil-lokalità tal-uffiċċju, skont il-qasam ta’ kompetenza esperta jew permezz tal-kodiċi postali

Ħoloq Relatati mas -Suġġett

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni Federali għall-Medjazzjoni Familjali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni Federali għall-Medjazzjoni

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni Federali għall-Medjazzjoni Ekonomika u Professjonali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaĊentru għall-Mediazzjoni

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni Ġermaniża għall-Avukati


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 29/08/2019