Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rasti tarpininką - Estija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (estų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Šiame skyriuje pateikta informacijos apie tai, kaip susirasti taikinamąjį tarpininką Estijoje.


Šiuo metu Estija neturi bendros taikinamųjų tarpininkų interneto svetainės arba duomenų bazės. Pagal Taikinamojo tarpininkavimo įstatymą kaip taikintojas gali veikti bet kuris asmuo, atitinkantis įstatyme nustatytus reikalavimus. Taikintojų veiklos valstybė nekontroliuoja.

Pagal Taikinimo įstatymą taikintoju gali būti:

  1. fizinis asmuo, kuriam šalys patiki vykdyti taikinimo procedūrą ir padėti išspręsti ginčą. Taikintojas gali veikti per juridinį asmenį, su kuriuo jį sieja darbo ar kiti sutartiniai santykiai;
  2. advokatas – Estijos advokatūros narių sąrašas pateiktas advokatūros Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassvetainėje;
  3. notaras – notarų biurų sąrašas pateiktas Notarų rūmų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassvetainėje;
  4. taikinamojo tarpininkavimo įstatyme nustatytais atvejais – valstybės arba vietos valdžios taikinimo institucija.

Kai kuriuos su autorių teisėmis susijusius ginčus (plg. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAutorių teisių įstatymas) sprendžia Autorių teisių ekspertų komitetas, atliekantis taikintojo funkciją. Šis komitetas įsteigtas prie Teisingumo ministerijos.

Nors Teisingumo kanclerio įstatyme nėra vartojama sąvoka „ombudsmenas“, teisingumo kancleris taip pat atlieka ombudsmeno funkcijas – jis stebi, ar Vyriausybės įstaigos laikosi pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių reikalavimų ir gero valdymo principų; taip pat kontroliuoja vietos valdžios, viešuosius juridinius asmenis ir viešąsias funkcijas atliekančius privačius juridinius asmenis. Nuo 2011 m. teisingumo kancleris taip pat atlieka vaikų teisių ombudsmeno funkcijas pagal Vaiko teisių konvencijos 4 straipsnį. Daugiau informacijos rasite Teisingumo kanclerio institucijos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassvetainėje.

Kolektyvinių darbo ginčų sprendimas yra nacionalinių taikinimo institucijų funkcija. Daugiau informacijos galima rasti šioje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassvetainėje.

Taip pat galite susisiekti su šiomis nevyriausybinėmis organizacijomis:

  • Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEstijos taikinimo tarpininkų asociacija teikia informaciją estų ir anglų kalbomis. Asmuo ryšiams –Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAnneli Liivamägi.
  • Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEstijos vaikų gerovės sąjunga yra ne pelno asociacija, ginanti vaikų teises. Be kitos veiklos, ji teikia konsultacijas tėvams, ketinantiems gyventi skyrium ar nutraukti santuoką, skatina juos pasinaudoti taikintojų paslaugomis, kad būtų apsaugoti vaikų interesai. Ši sąjunga rengia taikinamojo tarpininkavimo šeimos ginčuose kursus.
  • Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEstijos draudimo asociacija įsteigė taikinamojo tarpininko draudimo ginčuose pareigybę – jis pasitelkiamas draudėjų, draudikų ir draudimo brokerių ginčuose.

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 17/04/2019