Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Atrast starpnieku - Igaunija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas igauņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Šī sadaļa palīdzēs atrast mediatoru Igaunijā


Igaunijai patlaban nav vispārīgas tīmekļa lapas vai datubāzes par mediatoriem. Saskaņā ar Samierināšanas likumu ikviens, kas atbilst samierināšanas likumā noteiktajiem nosacījumiem var darboties kā samierinātājs. Samierinātāja darbības kontroli valsts neveic.

Saskaņā ar Samierināšanas likumu šādas personas var būt samierinātāji:

  1. fiziska persona, kurai puses uzdevušas veikt samierināšanas procedūru un palīdzēt atrisināt strīdīgo jautājumu. Samierinātājs var darboties ar tādas juridiskas personas starpniecību, ar kuru tam ir darba attiecības vai cita veida līgumiskas attiecības;
  2. zvērināts advokāts — Igaunijas Advokātu asociācijas biedru saraksts ir pieejams tās Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē;
  3. notārs — Notāru palātas Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē ir pieejams notāra biroju saraksts;
  4. samierināšanas likumā noteiktajos gadījumos – valsts vai vietējās pašvaldības samierināšanas orgāns.

Ar noteiktām autortiesībām saistītus strīdus (sk. Saite atveras jaunā logāAutortiesību likumu) kā samierinātājs risina autortiesību ekspertu komisija. Šī komiteja ir izveidota pie Tieslietu ministrijas.

Lai gan Tieslietu kanclera likums nelieto "ombuda" jēdzienu, tieslietu kanclers pilda arī ombuda funkcijas, pārbaudot, vai valsts iestādes ievēro personu pamattiesības un brīvības un labas pārvaldības principus, un uzraugot vietējās pašvaldības, publisko tiesību juridiskās personas un publiskos uzdevumus pildošās privātās personas. Kopš 2011. gada tieslietu kanclers saskaņā ar Konvencijas par bērnu tiesībām 4. pantu pilda bērnu ombuda funkcijas. Papildu informācija pieejama Tieslietu kanclera Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē.

Ar kolektīvo darba strīdu risināšanu nodarbojas valsts samierinātājs, un papildu informācija atrodama viņa Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē.

Jūs varat sazināties arī ar šādām nevalstiskām organizācijām:

  • Saite atveras jaunā logāIgaunijas mediatoru asociācija sniedz informāciju gan igauņu, gan angļu valodā. Kontaktpersona ir Saite atveras jaunā logāAnneli Liivamägi.
  • Saite atveras jaunā logāIgaunijas Bērnu labklājības savienība ir bezpeļņas organizācija, kas atbalsta bērnu tiesības. Tās darbība ietver arī konsultācijas vecākiem, kas vēlas dzīvot atsevišķi vai šķirties, iedrošinot tos izmantot samierinātāja pakalpojumus, lai aizsargātu bērnu intereses. Savienība ir rīkojusi mācības par mediāciju ģimenē.
  • Saite atveras jaunā logāIgaunijas Apdrošinātāju asociācija ir izveidojusi apdrošināšanas mediatora posteni, kas risina strīdus starp apdrošināšanas polises turētājiem un apdrošinātājiem vai apdrošināšanas brokeriem.

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 17/04/2019