Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ako nájsť mediátora - Estónsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti nájdete pomoc pri hľadaní mediátora v Estónsku.


Estónsko nemá v súčasnosti všeobecnú webovú lokalitu ani databázu týkajúcu sa mediátorov. Podľa zákona o zmierovacom konaní môže ako zmierovateľ konať osoba, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v uvedenom zákone. Činnosť zmierovateľov nie je monitorovaná štátom.

Podľa zákona o zmierovacom konaní zmierovateľom môže byť:

  1. fyzická osoba poverená stranami, aby uskutočnila zmierovacie konanie a pomohla vyriešiť spor. Zmierovateľ môže konať prostredníctvom právnickej osoby, s ktorou má zamestnanecký alebo iný zmluvný vzťah:
  2. právny zástupca – zoznam členov estónskej advokátskej komory je k dispozícii na jej Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite;
  3. notár – zoznam notárskych úradov je k dispozícii na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite notárskej komory,
  4. v prípade stanovenom v zákone o zmierovacom konaní, štátny zmierovací orgán alebo zmierovací orgán miestnej samosprávy.

Niektoré spory týkajúce sa autorských práv (pozri Odkaz sa zobrazí v novom oknezákon o autorských právach) rieši výbor odborníkov v oblasti autorských práv v úlohe zmierovateľa. Tento výbor bol zriadený v rámci ministerstva kultúry.

Hoci pojem „ombudsman“ sa v zákone o verejnom ochrancovi práv nepoužíva, verejný ochranca práv vykonáva aj funkciu ombudsmana pri monitorovaní, či štátne orgány dodržiavajú základné ľudské práva a zásady dobrej správy vecí verejných. Monitoruje aj miestne samosprávy, právnické osoby vo verejnom práve a súkromné subjekty vykonávajúce verejné funkcie. Od roku 2011 vykonáva verejný ochranca práv aj funkciu ombudsmana pre deti podľa článku 4 Dohovoru o právach dieťaťa. Ďalšie informácie možno nájsť na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite verejného ochrancu práv.

Riešenie kolektívnych pracovných sporov je úlohou štátneho zmierovateľa a viac informácií je k dispozícii na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite.

V tejto oblasti navyše pôsobia tieto mimovládne organizácie:

  • Odkaz sa zobrazí v novom okneEstónske združenie mediátorov poskytuje informácie v estónčine a angličtine. Kontaktnou osobou je Odkaz sa zobrazí v novom okneAnneli Liivamägi.
  • Odkaz sa zobrazí v novom okneEstónska únia pre blaho detí je neziskové združenie podporujúce práva detí. Medzi jej aktivity patrí poskytovanie poradenstva rodičom, ktorí sa chcú rozísť alebo rozviesť. Usiluje sa motivovať ich k využitiu služieb zmierovateľov s cieľom ochrániť záujmov ich detí. Únia organizuje školenia o zmierovacom konaní pre rodiny.
  • V rámci Odkaz sa zobrazí v novom okneEstónskeho poisťovacieho združenia pôsobí poisťovací mediátor na riešenie sporov medzi poistencami a poisťovňami alebo poisťovacími maklérmi.

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 17/04/2019