Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Poišči mediatorja - Estonija

Izvirna jezikovna različica te strani estonščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Ta razdelek vam bo v pomoč pri iskanju mediatorja v Estoniji.


Estonija trenutno nima splošnega spletišča ali zbirke podatkov o mediatorjih. V skladu z zakonom o spravnem postopku lahko kot spravni posredovalec deluje vsak, ki izpolnjuje zahteve tega zakona. Država ne spremlja dejavnosti spravnih posredovalcev.

V skladu z zakonom o spravnem postopku je spravni posredovalec lahko:

  1. fizična oseba, ki ji stranke zaupajo opravljanje spravnega postopka in ki jo prosijo za pomoč pri reševanju spora, spravni posredovalec lahko dejavnost opravlja prek pravne osebe, s katero je v delovnem ali drugem pogodbenem razmerju,
  2. odvetnik – seznam članov estonske odvetniške zbornice je na voljo na njenem Povezava se odpre v novem oknuspletišču,
  3. notar – seznam notarskih pisarn je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletišču notarske zbornice,
  4. v primeru, določenem v zakonu o spravnem postopku, državni ali lokalni spravni organ.

Nekatere spore glede avtorskih pravic (glej Povezava se odpre v novem oknuzakon o avtorskih pravicah) rešuje odbor strokovnjakov za avtorske pravice v vlogi spravnega posredovalca. Ta odbor deluje v okviru ministrstva za pravosodje.

Čeprav koncept „varuha človekovih pravic“ ni uporabljen v zakonu o pravosodnem kanclerju, pravosodni kancler opravlja tudi naloge varuha človekovih pravic, ko spremlja, ali vladna telesa spoštujejo temeljne človekove pravice in svoboščine ter načela dobrega upravljanja, in ko spremlja delovanje lokalnih uprav, pravnih oseb javnega prava in subjektov zasebnega prava pri njihovem opravljanju javnih funkcij. Pravosodni kancler od leta 2011 opravlja tudi naloge varuha otrokovih pravic v skladu s členom 4 Konvencije o otrokovih pravicah. Več informacij je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletišču pravosodnega kanclerja.

Za reševanje kolektivnih delovnih sporov je pristojen javni spravni posredovalec. Več informacij o tem je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletišču.

Obrnete se lahko tudi na naslednje nevladne organizacije:

  • Povezava se odpre v novem oknuEstonsko združenje mediatorjev zagotavlja informacije v estonščini in angleščini. Kontaktna oseba je Povezava se odpre v novem oknuAnneli Liivamägi.
  • Povezava se odpre v novem oknuEstonska zveza za otrokovo korist je neprofitna organizacija, ki podpira otrokove pravice. Med drugim svetuje staršem, ki se želijo ločiti ali razvezati, ter jih spodbuja, naj se obrnejo na storitve spravnih posredovalcev in tako zaščitijo korist otrok. Zveza je že večkrat priredila usposabljanje na področju družinske mediacije.
  • Povezava se odpre v novem oknuEstonska zavarovalniška zveza je ustanovila institut mediatorja za področje zavarovanj, ki obravnava spore med zavarovanci in zavarovalnicami ali zavarovalnimi posredniki.

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 17/04/2019