Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Ελλάδα

Η παρούσα ενότητα σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στην Ελλάδα.


Πώς μπορώ να βρω έναν διαμεσολαβητή στην Ελλάδα;

Σχετικές πληροφορίες δίνονται στο πλαίσιο των απαντήσεών μας για τη Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται, σχετικοί πίνακες διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών, αλλά και πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, μπορεί να ανευρεθούν στην αρμόδια ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιαμεσολάβηση

Περαιτέρω, στο δικτυακό τόπο του ΣΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρουνηγόρου του Καταναλωτή παρέχονται πληροφορίες στο ευρύτερο κοινό σχετικά με την εναλλακτική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Ναι, η πρόσβαση στους ως άνω δικτυακούς τόπους παρέχεται δωρεάν

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυνήγορος του Καταναλωτή

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕλληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/07/2019