Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Leia vahendaja - Kreeka

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: kreeka keelon juba tõlgitud.

See osa aitab leida Kreekas vahendaja.


Kuidas leida Kreekas vahendaja?

Sellele küsimusele leiab vastuse rubriigist, milles käsitletakse vahendust Kreekas.

Nagu kõnealuses rubriigis mainitud, leiab sertifitseeritud vahendajate nimekirjad ja vahendajate koolitamisega tegelevate organisatsioonide loetelud Lingil klikates avaneb uus akenjustiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeeriumi veebisaidilt.

Lisaks pakutakse avalikkusele Lingil klikates avaneb uus akentarbijakaitse ombudsmani veebisaidil teavet tarbijavaidluste alternatiivse lahendamise kohta.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs eespool nimetatud veebisaitidele on tasuta.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenJustiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeerium

Lingil klikates avaneb uus akenTarbijakaitse ombudsman

Lingil klikates avaneb uus akenTööhõive ja sotsiaalkindlustuse ministeerium

Lingil klikates avaneb uus akenKreeka vahendus- ja vahekohtukeskus


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 18/07/2019