Hitta en medlare - Grekland

Återställ Spara som pdf

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till grekiska är dock redan färdig.

Här får du hjälp med att hitta en medlare i Grekland.


Hur hittar man en medlare i Grekland?

Information om hur man hittar en medlare återfinns i avsnittet om medling i Grekland.

Som anges där finns det förteckningar över godkända medlare och utbildningsorgan för medlare på den webbplats som tillhandahålls av Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriet.

Länken öppnas i ett nytt fönsterkonsumentombudsmannens webbplats finns information om alternativ lösning av konsumenttvister.

Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri?

Ja, tillgången till nämnda webbplatser är kostnadsfri.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterJustitieministeriet

Länken öppnas i ett nytt fönsterKonsumentombudsmannen

Länken öppnas i ett nytt fönsterArbetsmarknadsministeriet

Länken öppnas i ett nytt fönsterGreklands centrum för medling och skiljedom


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 25/06/2018