Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sib medjatur - Greċja

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Grieg diġà ġew tradotti.

Din it-taqsima tgħinek issib medjatur fil-Greċja.


Kif issib medjatur il-Greċja

Din l-informazzjoni ġiet mogħtija fit-tweġiba tagħna dwar il-medjazzjoni fil-Greċja.

Kif jissemma fit-tweġiba, it-tabelli tal-medjaturi ċċertifikati u l-organizazzjonijiet ta' taħriġ tal-medjaturi jinsabu fuq is-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja, it-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem.

Il-Ġreċja m'għandhiex sit elettroniku b'lista ta' medjaturi.

Madanakollu, is-sit elettroniku tal- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaOmbudsman tal-Konsumatur jipprovdi tagħrif lill-pubbliku ġenerali dwar metodi ta' riżoluzzjoni alternattiva ta' kwistjonijiet dwar il-konsumatur.

L-aċċess għall-bażi tad-dejta tal-medjaturi huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess għas-siti msemmija tal-Ombudsman tal-Konsumatur huma mingħajr ħlas.

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja, it-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ombudsman tal-Konsumatur

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru dwar ix-Xogħol u s-Sigurtà Soċjali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIċ-Ċentru Grieg għall-Medjazzjoni u l-Arbitraġġ


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 18/07/2019