Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hitta en medlare - Grekland

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

 

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Här får du hjälp med att hitta en medlare i Grekland.


Hur hittar man en medlare i Grekland?

Information om hur man hittar en medlare återfinns i avsnittet om medling i Grekland.

Som anges där finns det förteckningar över godkända medlare och utbildningsorgan för medlare på den webbplats som tillhandahålls av Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriet.

Länken öppnas i ett nytt fönsterkonsumentombudsmannens webbplats finns information om alternativ lösning av konsumenttvister.

Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri?

Ja, tillgången till nämnda webbplatser är kostnadsfri.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterJustitieministeriet

Länken öppnas i ett nytt fönsterKonsumentombudsmannen

Länken öppnas i ett nytt fönsterArbetsmarknadsministeriet

Länken öppnas i ett nytt fönsterGreklands centrum för medling och skiljedom


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 18/07/2019