Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hitta en medlare - Grekland

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till grekiska är dock redan färdig.

Här får du hjälp med att hitta en medlare i Grekland.


Hur hittar man en medlare i Grekland?

Information om hur man hittar en medlare återfinns i avsnittet om medling i Grekland.

Som anges där finns det förteckningar över godkända medlare och utbildningsorgan för medlare på den webbplats som tillhandahålls av Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriet.

Länken öppnas i ett nytt fönsterkonsumentombudsmannens webbplats finns information om alternativ lösning av konsumenttvister.

Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri?

Ja, tillgången till nämnda webbplatser är kostnadsfri.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterJustitieministeriet

Länken öppnas i ett nytt fönsterKonsumentombudsmannen

Länken öppnas i ett nytt fönsterArbetsmarknadsministeriet

Länken öppnas i ett nytt fönsterGreklands centrum för medling och skiljedom


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 18/07/2019