Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Намиране на медиатор - Англия и Уелс

В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Настоящият раздел ви помага да намерите медиатор в Англия и Уелс.


Как да намеря медиатор в Англия и Уелс

Национален указател за медиация

Можете да намерите медиатор, който предлага услуги в областта на гражданското право посредством Връзката отваря нов прозорецонлайн указателя за гражданска медиация – рубрика „Намерете граждански медиатор“, където се предоставя информация относно:

  • медиацията
  • предоставяните услуги
  • цените.

Онлайн указателят за гражданска медиация се администрира и поддържа от Министерството на правосъдието. Медиаторите, включени в указателя, са акредитирани от Съвета за гражданска медиация.

Указател за семейна медиация

Целта на Връзката отваря нов прозорецонлайн указателя за семейна медиация е страните да могат да се свържат с медиатор, който предоставя услуги в близост до тяхното местоживеене. Страните, които имат право да получават Връзката отваря нов прозорецправна помощ (публично финансиране), могат също да се обадят на горещата телефонна линия Community Legal Advice за повече информация относно това как може да се свържат с местен медиатор: телефон: 0845 345 4345 миником: 0845 609 6677, SMS: „legalaid“ и вашето име на 80010. Помощ може да бъде получена и посредством Връзката отваря нов прозорецонлайн услугата за помощ на Community Legal Advice.

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Да, достъпът до онлайн указателя за гражданска медиация, онлайн указателя за семейна медиация и уебсайта на Community Legal Advice е безплатен.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецонлайн указател за семейна медиация, Връзката отваря нов прозорецонлайн указател за гражданска медиация Връзката отваря нов прозорецпроверете дали можете да получите правна помощВръзката отваря нов прозорецонлайн услугата за помощ на Community Legal Advice.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 20/04/2015