Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Atrast starpnieku - Anglija un Velsa

Šī valsts ir pārejas procesā, lai izstātos no ES.

Šī sadaļa palīdzēs jums atrast starpnieku Anglijā un Velsā.


Kā atrast mediatoru Anglijā un Velsā

Valsts mediācijas reģistrs

Mediatoru civillietās varat atrast, izmantojot Saite atveras jaunā logāCivillietu mediācijas tiešsaistes reģistru, kurā ir sniegta informācija par:

  • mediāciju;
  • pakalpojumiem;
  • izcenojumiem.

Civillietu mediācijas tiešsaistes reģistrs ir Tieslietu ministrijas pakļautībā, kas to arī uztur. Reģistrā iekļautos mediācijas pakalpojumu sniedzējus akreditē Civillietu mediācijas padome.

Ģimenes lietu mediācijas reģistrs

Saite atveras jaunā logāĢimenes lietu mediācijas tiešsaistes reģistra uzdevums ir palīdzēt pusēm sazināties ar vietējiem mediatoriem. Puses, kuras Saite atveras jaunā logāvar saņemt juridisko palīdzību (valsts finansētu), sīkākas informācijas iegūšanai par vietēja mediatora atrašanu var sazināties arī ar Vietējās juridiskās palīdzības informatīvo dienestu, izmantojot tālruni (0845 345 4345), minicom (0845 609 6677) vai īsziņu (nosūtot „legalaid” un jūsu vārdu uz numuru 80010). Konsultāciju var saņemt arī Saite atveras jaunā logāVietējās juridiskās palīdzības tiešsaistes konsultāciju dienestā.

Vai piekļuve mediatoru datubāzei ir bez maksas?

Jā, piekļuve Civillietu mediācijas tiešsaistes reģistram, Ģimenes lietu mediatoru tiešsaistes reģistram un Vietējās juridiskās palīdzības dienesta tīmekļa vietnei ir bez maksas.

Saites

Saite atveras jaunā logāCivillietu mediācijas tiešsaistes reģistrs, Saite atveras jaunā logāĢimenes lietu mediācijas tiešsaistes reģistrs, Saite atveras jaunā logāPārbaudiet, vai varat saņemt juridisko palīdzību!, Saite atveras jaunā logāVietējās juridiskās palīdzības dienests


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 20/04/2015