Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sib medjatur - L-Ingilterra u Wales

Din it-taqsima tgħinek issib medjatur fl-Ingilterra u Wales.


Kif issib medjatur fl-Ingilterra u Wales

Direttorju nazzjonali tal-medjazzjoni

Tista' ssib medjatur ċivili permezz tad-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidadirettorju onlajn tal-Medjazzjoni Ċivili - Sib Medjatur Ċivili, li jipprovdi tagħrif dwar:

  • Medjazzjoni
  • Servizzi
  • Prezzijiet

Id-Direttorju Onlajn tal-Medjazzjoni Ċivili huwa proprjetà tal-Ministeru tal-Ġustizzja li jieħu ħsieb il-manutenzjoni tiegħu.  Il-medjaturi inklużi fid-direttorju huma akkreditati mill-Kunsill tal-Medjazzjoni Ċivili.

Direttorju tal-medjazzjoni familjari

L-għan tad-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDirettorju Onlajn tal-Medjazzjoni Familjari huwa li jgħin lill-partijiet jikkuntattjaw lil medjaturi fil-lokalità tagħhom. Partijiet Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaeliġibbli għall-għajnuna legali (finanzjament pubbliku) jistgħu jikkuntattjaw ukoll il-helpline tas-Servizz tal-Pariri Legali tal-Komunità għal aktar tagħrif dwar kif isibu medjatur lokali bit-Telefown: 0845 345 4345 Minicom: 0845 609 6677, SMS: "legalaid" u ismek lil 80010.  Wieħed jista' jieħu parir ukoll permezz tas-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaservizz ta' konsulent onlajn tas-Servizz tal-Pariri Legali tal-Komunità.

L-aċċess għall-bażi tad-dejta tal-medjaturi huwa bla ħlas?

Iva, l-aċċess għad-Direttorju Onlajn tal-Medjazzjoni Ċivili, id-Direttorju Onlajn tal-Medjatur tal-Familja u s-sit elettroniku tas-Servizz tal-Pariri Legali tal-Komunità huma bla ħlas.

Ħoloq Relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaId-Direttorju Onlajn tal-Medjazzjoni Ċivili, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaId-Direttorju Onlajn tal-Medjaturi Familjari, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAra tikkwalifikax għall-għajnuna legali, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-Servizz tal-Pariri Legali tal-Komunità,


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 20/04/2015