Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ako nájsť mediátora - Anglicko a Wales

V tejto časti získate informácie, ako nájsť mediátora v Anglicku a vo Walese.


Ako nájsť mediátora v Anglicku a vo Walese

Národný mediačný zoznam

Mediátora pre občianskoprávne spory môžete nájsť prostredníctvom Odkaz sa zobrazí v novom okne Online zoznamu pre mediáciu občianskoprávnych sporov, ktorý poskytuje informácie v oblastiach:

  • mediácia
  • služby
  • ceny.

Online zoznam pre mediáciu občianskoprávnych sporov vlastní a vedie ministerstvo spravodlivosti. Poskytovatelia mediačných služieb, ktorí sú zahrnutí v zozname, sú akreditovaní Radou pre mediáciu v občianskoprávnych sporoch (Civil Mediation Council).

Zoznam pre mediáciu rodinných sporov

Cieľom Odkaz sa zobrazí v novom okneOnline zoznamu pre mediáciu rodinných sporov je pomôcť stránkam sporu nájsť mediátorov v mieste bydliska. Strany, ktoré sú Odkaz sa zobrazí v novom okneoprávnené na právnu pomoc (financovanú z verejných zdrojov) a ktoré chcú získať dodatočné informácie o mediátoroch v mieste bydliska, môžu sa takisto obrátiť na linku pomoci Komunitného právneho poradenstva  - telefónne číslo: 0845 345 4345 minicom: 0845 609 6677, textový telefón: „legalaid“ (právna pomoc) a Vaše meno na čísle 80010.  Poradenstvo poskytuje takisto Odkaz sa zobrazí v novom okneOnline poradenská služba komunitného právneho poradenstva.

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno, prístup do Online zoznamu pre mediáciu občianskoprávnych sporov, Online zoznamu pre mediáciu rodinných sporov a Online poradenskej služby komunitného právneho poradenstva je bezplatný.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneOnline zoznam pre mediáciu občianskoprávnych sporov, Odkaz sa zobrazí v novom okneOnline zoznam pre mediáciu rodinných sporov, Odkaz sa zobrazí v novom okneKontrola, či môžete získať právnu pomocOdkaz sa zobrazí v novom okneOnline poradenská služba komunitného právneho poradenstva


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 12/06/2017