Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hitta en medlare - England och Wales

Det här landet befinner sig i en övergångsperiod (utträde ur EU).

Här får du hjälp att hitta en medlare i England och Wales.


Hur hittar man en medlare i England och Wales?

Nationellt medlingsregister

Du kan få hjälp att hitta en medlare på civilrättens område via  Länken öppnas i ett nytt fönsteronline-registret över medlare på civilrättens område (Civil Mediation Online Directory – Find a Civil Mediator), som ger information om

  • medling,
  • tjänster,
  • avgifter.

Civil Mediation Online Directory förvaltas av justitieministeriet. Medlarna i registret är godkända av rådet för medling på civilrättens område (Civil Mediation Council).

Registret över medlare på familjerättens område

Syftet med Länken öppnas i ett nytt fönsteronline-registret över medlare på familjerättens område (Family Mediation online Directory) är att underlätta för parter att kontakta lokala medlare. Parter som är Länken öppnas i ett nytt fönsterberättigade till rättshjälp (bekostad av det offentliga) kan också kontakta Community Legal Advice helpline (rådgivningstjänst för rättshjälpsfrågor) för närmare upplysningar om hur man hittar en lokal medlare. Du kan ta kontakt med denna rådgivningstjänst genom att ringa: 0845 345 4345, använda Minicom (för hörselskadade): 0845 609 6677 eller SMS:a ”legalaid” och ditt namn till 80010.  Du kan också använda dig av online-tjänsten Länken öppnas i ett nytt fönsterCommunity Legal Advice online advisor service.

Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri?

Ja, tillgången till online-registret över medlare på civilrättens område och online-registret över medlare på familjerättens område är gratis.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterΟnline-registret över medlare på civilrättens område, Länken öppnas i ett nytt fönsterΟnline-registret över medlare på familjerättens område, Länken öppnas i ett nytt fönsterUndersök om du är berättigad till rättshjälpLänken öppnas i ett nytt fönsterCommunity Legal Advice,


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 20/04/2015